fbpx

Mikor kell régészeti feltárás építkezés előtt? – Előbb a régészek, utánuk a munkagépek

Gyakori látvány, hogy az építési terület bekerítése után nem a földmunkagépek, hanem a régészek lapátjai és finom ecsetjei veszik át a főszerepet. A beruházók többnyire nem örülnek a régészeknek, hiszen késleltetik a munkát és a beruházónak kell a feltárás költségeit is kifizetnie. A költségek most változtak, a kormány olcsóbbá tette a munkát. A változás ismertetése mellett összefoglaltuk, hogy milyen esetben kell régészeti feltárással kezdeni az építkezést.

Nem örülnek a régészek a változó feltételeknek. A kormány olyan szintre csökkentette a régészeti munkákra fordítandó pénzt, amiből nem valószínű, hogy ki lehet hozni korrekt módon az ásatásokat. A változás egyértelműen a beruházók érdekeit szolgálja, hiszen ezt a pénzt nekik kell kifizetniük. Csak nem mindegy, hogy mennyit: eddig a régészeti feltárás négyzetméterenkénti hatósági ára 4650 forint volt, ezt a mostani kormányrendelet 2520 forintra csökkentette. Ez kevesebb, mint amit 10 éve kellett erre a célra fizetniük a beruházóknak, miközben ne is tegyük mellé, hogy az építési költségek mennyivel emelkedtek ugyanezen idő alatt. Az építési területen ásatást végző múzeumoknak ebből kellene fizetniük az ásást végző munkásokat, más forrásuk nincs erre a feladatra. Mellette ebből kellene költeni a leletek állapotának megőrzésére, restaurálására, tudományos feldolgozására is.

Az ásatásért mindenképpen a beruházónak kell fizetnie. Az örökségvédelmi törvény szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált (2001. évi LXIV tv. 19.§ 3.). Ha valaki családi házat épít és ott szükségessé válik a régészeti feltárás, akkor neki is a szabott tarifa alapján ki kell fizetni ennek a költségét. Erre azonban elég ritkán kerül sor, hiszen ritkán építkezünk nyilvántartott régészeti lelőhely tetejére. Kivéve persze, ha a ház alapozásával valamelyik régi városunk sűrűn beépített történelmi központját bolygatjuk meg. Ha egy úgynevezett  történelmi városmagban építkezünk, akkor mindenképpen a régészeké lesz az első felvonás, természetesen az építtető költségére. 

Nagyberuházásoknál kötelező az előzetes feltárás

Ha a belvárost és a nyilvántartott lelőhelyeket elkerüljük és véletlenül sem akad meg a markoló lapátja mondjuk egy eddig ismeretlen római kori villa falaiban, akkor régészettel kapcsolatos költség csak a nagyobb beruházások előkészítése során jelentkezik. 

Persze ma már ez a “nagyobb” sem elég nagy. Az örökségvédelmi törvény szerint akkor kell a beruházónak előzetes régészeti vizsgálatot végeztetnie, ha az építkezés teljes bruttó bekerülési költsége eléri az 500 millió forintot. Korábban az egymilliárdos beruházásoknál húzták meg a határt, 2018 óta viszont ennek a felét, az 500 millió forintot elérő építkezések számítanak nagyberuházásnak. Így míg korábban tényleg csak a legnagyobb beruházások esetén volt kötelező a régészeti vizsgálat, ma már kisebb lakópark-építések, irodaházak építése esetén is számolni kell ezzel a kötelezettséggel. 

Ha a beruházás eléri az 500 milliós értéket, akkor előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ha a régészek úgy látják, akkor az ásatásokat is el kell végeztetni. 

Az ország ráadásul tele van történelmi emlékhelyekkel. Így míg egy kisebb csarnok, lakóház építése során nem túl valószínű, hogy régészeti helyeket is érintünk, addig egy nagyberuházás több százezer négyzetmétere egészen biztos, hogy tömegével hozza majd felszínre a leleteket. A debreceni BMW-gyár területén például 2019-ben a régészeti feltárás 240 ezer négyzetmétert érintett, és ezen mintegy 15 ezer lelőhelyet azonosítottak a régészek. A kecskeméti Mercedes-gyár építése során ennek a területnek is a dupláját, 470 ezer négyzetmétert kellett átvizsgálni. Valószínű, hogy mindkét helyen milliárdos számlát kellett kifizetnie a beruházónak, miközben a régészek tízezernél is több leletet gyűjtöttek be a feltárások során. 

A régészeti hatósági díjak csökkentése elsősorban a nagyvállalkozások érdeke. Egy kisebb lakópark építése esetén a kötelező tarifák pár millió forintos tételt jelentenek a beruházónak. Egy Mercedes vagy BMW nagyságrendű gyár építése, 200-400 ezer négyzetméter megbolygatása már milliárdos költség. És egyáltalán nem mindegy, hogy 5-600 millió, vagy másfél milliárd forint lesz-e a végső számla. Olyan véleményt is olvastunk, hogy eleve egy készülő nagyberuházás érdekében csökkentették a fizetendő régészeti díjakat, s majd a feltárás kifizetése után visszaáll a korábbi, normál tarifa. Mással nem nagyon magyarázható, hogy az elmúlt 10 év alatt a körülbelül 2500 forintról előbb 2018-ban még 3100-ra felemelték, most meg 2520-ra lecsökkentik a kötelezően fizetendő összeget.  

A feltárás költségei amúgy sem nőhetnek az égig. Ha csak előzetes feltárást kell végezni, de nem találnak semmit, akkor a beruházónak erre a célra legfeljebb a teljes beruházási érték 0,35 százalékát kell költenie. Ha az előzetes vizsgálat mellett ásatást is kell indítani, akkor a teljes költségvetés 1 százalékáig terjedhet a számla.

Mikor jöhetnek még a régészek?

Hogy kell-e egy építkezés előtt régészeti feltárást végezni, az attól is függ, hogy hol kívánunk építkezni: nyilvántartott régészeti lelőhelyen, vagy olyan területen, ahol nem valószínű jelentősebb leletek előfordulása.

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek többsége a föld alatt van – mármint olyan értelemben, hogy nincs kiásva, nincs feltárva. A régészek tudják, hogy ott található valami, ami fontos, sok esetben részben vagy egészben fel is van térképezve a lelőhely. De vagy nem volt pénz eddig az alapos feltárására, vagy rajta lévő épület miatt eddig nem kerülhetett sor a kutatásra. 

Ha ilyen lelőhelyen 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkát akarunk végezni, akkor előtte megelőző régészeti feltárás szükséges, függetlenül attól, hogy milyen értékű beruházást valósítunk meg. Egy történelmi belvárost érintő családiház-építés igen gyakran kerül ebbe a kategóriába. Városaink történelmi magja sok esetben teljes egészében régészeti lelőhelynek számít, hiszen akárhol ütjük le az ásót, az felszínre hoz valami római kori vagy középkori leletet. A régészeket ilyen esetben nem lehet megkerülni. 

A kötelező feltárásnak három fokozata lehetséges – erről nem a beruházónak kell döntenie, hanem ennek megfelelően kapja majd meg az építési engedélyt. Lehetséges

– régészeti megfigyelés

– próbafeltárás és

– teljes felületű feltárás.

Régészeti megfigyelést például akkor írnak elő, amikor a nyilvántartott régészeti lelőhely mélyebben fekszik, mint amilyen mély az építés által megbolygatott réteg. Figyelni kell, hogy a munka során előbukkan-e valami lényeges lelet, de nem kell komolyabb ásatást végezni előre. Akkor is csak megfigyelést írnak elő, ha csak szórványos leletek várhatók azon a területen. 

Próbafeltárást főleg akkor végeznek, ha a régészek még nem nagyon ismerik ezt a lelőhelyet, korábban nem térképezték fel. Ilyenkor egy-egy kiválasztott részen, egy-egy gödörben, egy sáv mentén végeznek feltárást, s ennek eredményétől függ, hogy folytatják-e tovább a munkát. 

Teljes feltárásra akkor van szükség, ha a feltárás várhatóan jelentős új tudományos eredményeket hozhat, vagy eleve tudjuk, hogy a lelőhely hazánk múltjának egy kiemelkedően jelentős forrása. Ezeken túl minden esetben teljes feltárásra van szükség a történelmi városmagot érintő beruházások megkezdése előtt is. Ilyen teljes feltárás esetén is csak addig a mélységig kell lemenni, amíg az építkezés megbolygatja a talajt. 

Más a helyzet, ha az építkezés nem nyilvántartott régészeti lelőhelyen zajlik. Ilyen esetben kisebb beruházásoknál az örökségvédelmi hivatal legfeljebb régészeti megfigyelést ír elő. Ez azt jelenti hogy a régészek figyelik a földmunkákat, előkerül-e valamilyen lelet a mélyből. Főleg akkor kerül erre sor, ha a közelben van valamilyen ismert lelőhely. Ha valamilyen régészeti elemre utaló nyomot találnak, akkor próbaásatást végeznek, hogy meggyőződjenek a leletek fontosságáról és felmérjék a lelőhely lehetséges méreteit. 

Egyszerű bejelentés esetén nekünk kell jelentkeznünk a hatóságnál

Ha építési engedély alapján építkezünk, akkor tulajdonképpen átadjuk a hatóságnak a kérdést, s ha szükséges, majd ők előírják az előzetes régészeti kutatásokat. Más a helyzet, ha olyan munkát végzünk, ami nem engedélyköteles – például egyszerű bejelentés alapján építünk családi házat. Ilyen esetben az építésznek kell a jogszabály alapján eldöntenie, hogy szükség van-e a munkához örökségvédelmi hatósági engedélyre vagy bejelentésre. 

Örökségvédelmi engedélyre akkor lesz szükség, ha a munka során átépítünk, áthelyezünk, megváltoztatunk valamilyen védett műemléket, ide értve azt is, ha akár csak akadálymentesítés vagy szigetelés miatt nyúlunk hozzá a régi épülethez. Örökségvédelmi engedély kell a belső alaprajz megváltoztatásához vagy új nyílászárók létesítéséhez is. 

Engedély nem, de örökségvédelmi bejelentés lesz szükséges olyan esetekben, amikor magát a műemléket nem bolygatjuk, de műemléki környezetben fogunk dolgozni. Például műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen építünk, bontunk, felújítunk egy modern épületet, ami közterületről a műemlékkel együtt látható (ide tartoznak a történelmi városközpontokban végzett munkák is). Mindezekről részletesen a 68/2018 kormányrendelet 63. és 64. §-ban tájékozódhatunk, ezek sorolják fel az engedélyköteles és bejelentés-köteles tevékenységeket. A védett ingatlanokat pedig helyrajzi szám alapján azonosíthatjuk ebben a keresőben: oroksegvedelem.e-epites.hu. Műemléki környezetnek például a műemlékhez akár sarkával kapcsolódó telkeket kell tekinteni. Erről az említett rendelet 20. paragrafusa ad részletes magyarázatot. 

Mindezeket tehát az ÉTDR-en keresztül az örökségvédelmi hatósághoz be kell jelenteni. 

A fentiek viszont csak a műemlékekre vonatkoztak, de gondolni kell a régészeti lelőhelyekre is. Itt azt a furcsa helyzetet látjuk, hogy az előzetes bejelentést nem teszi kötelezővé jogszabály, ám az örökségvédelmi hatóság bírságolhat, ha a rendeletet megszegve építkezünk. Például, ha történelmi városmagban egyszerű bejelentés alapján házat építünk, akkor a földmunka biztosan mélyebb lesz 30 centiméternél, tehát kötelező a megelőző régészeti feltárás. Ám mivel engedélyezés nincs, erre senki nem fogja előre felhívni az építtető figyelmét. 

Egyszerű bejelentés esetén tehát nem a hivatal fog kezdeményezni. Az építés bejelentésekor nyilatkozni kell arról, hogy az ingatlanon van-e valamilyen védettség vagy nincsen. Erről információt nekünk kell gyűjteni, például a már említett oroksegvedelem.e-epites.hu oldal keresőjét használva település és helyrajzi szám alapján. Ha védettség van az ingatlanon, akkor kell egy előzetes egyeztetést kérelmezni az építésfelügyeletnél – a nevükben is benne van, hozzájuk tartozik az örökségvédelem is (Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály). Az előzetes egyeztetést kezdeményezhetjük e-mailben, a folytatás pedig már a hatóság álláspontjától függ. 

Igen sok a rossz példa

Bármennyire is kötelező a régészeti feltárás, az előttünk álló példák legtöbbször inkább azt mutatják, hogy az építtetők nem sokat törődnek a föld alatt rejlő értékekkel. Éppen egy évvel ezelőtti egy budapesti eset, melyről a sajtó is beszámolt. 2020 júliusában a Budai Irgalmasrendi Kórház felújítása során egy új szárnyat húztak fel háromszintes mélygarázzsal, amelyhez egy több mint 15 méter mély gödröt kellett kiásni. A munka során előkerült egy középkori kemence, benne 14. századi leletekkel, egy római gödör és őskori leletek is. Mire azonban a régészek mindezt feltárhatták volna, addigra markolókkal a terület nagy részét tönkretették. A mélyépítést végző cég vezetője csak hárította a felelősséget, mondván, hogy nem az ő, hanem az építtető felelőssége lett volna a régészeti munka. Az építtetőt megbírságolták, ám ennek összegét nem ismerjük. 

Ha bármit találunk, szóljunk

Bármilyen más esetben is előfordulhat persze, hogy valamilyen régészeti lelet előkerül a földből. Emberi csontok, tárgyak, épületek maradványai bukkanhatnak bárhol a felszínre. Ilyenkor leletmentésre van szükség. Fontos, hogy állítsuk le a földmunkákat és hívjuk ki a régészeket a legközelebbi múzeumból! Ők megvizsgálják a lelet környezetét és felmérik, hogy szükséges-e bármilyen további kutatás a helyszínen. Ennél is fontosabb, hogy dokumentálják a helyszínt. Nem akarnak feltétlenül ásni, ha valami előkerül, az viszont lényeges, hogy fotók és jegyzőkönyv készülhessen a felszínre kerülő értékekről. A legtöbb esetben ez legfeljebb egy-kép napos csúszást jelent az építésben. 

Nagy Csaba

Ezek még érdekelhetik:

Osztatlan közös telken saját részre

Adott egy osztatlan közös telek, melyet használati szerződés alapján külön részre „bontunk”. A telekre ikerházat építenénk úgy, hogy az épület tervezése és kivitelezése is külön menne. Sőt az egyik lakást maga az építtető szeretné a saját kezével felhúzni. Hogy kell ezt a hatóságnál lezongorázni? Hogyan kell a saját részre kivitelezést lepapírozni? Ahogy előzőleg írtuk, jelenleg…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Szomszédjogok egyszerű bejelentésnél

A szomszéd telken egy hatlakásos társasházat terveznek építeni egyszerű bejelentéssel. Olvasónk úgy tudja, hogy a tervezett épület nem felel meg az építési szabályoknak, viszont egyszerű bejelentésnél szomszédként nincs beleszólása az ügybe. Hogyan értesülhetnek szabályosan a szomszédok egyszerű bejelentéskor arról, hogy mi épül a szomszédban? Hogyan jelezzék, ha nem tetszik nekik a tervezett épület? Hatlakásos, legfeljebb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Ki felel a kivitelezésért, ha nincsenek tervek?

Ipari padló kialakításához nincsenek rendes, részletes kivitelezési tervek, csak egy külföldi, minimális számítást tartalmazó dokumentáció. Hazai tervező nem adja a nevét a kivitelezéshez, de ennek ellenére a kivitelező és a felelős műszaki vezetője bevállalná a munkát. Megengedheti a műszaki ellenőr, hogy így alakítsák ki az ipari padlót? Alapvetően az építtető vagy meghatalmazottja (pl. a műszaki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Utólag lehet pótolni az e-naplót?

Egy e-naplós építkezésen a fővállalkozó úgy tájékoztatta az alvállalkozóját, hogy a villamossági munkákat nem kell naplózni. Utólag kiderült, hogy mégis kellett volna, viszont a munkákkal már hónapokkal ezelőtt végeztek. A villanyszerelő alvállalkozó a biztonság kedvéért bekérte e-mailen a munkavállalók napi jelentéseit. Elég ez ahhoz, hogy megússzák a büntetést? Ha egy építkezés e-naplós, akkor minden kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A nemfizetést is naplózni kell?

Társasház építésnél az építőanyag drágulása és a munkadíj emelkedése miatt az építtető nem akarja kifizetni a kivitelezőt. Kérdés: a nemfizetési problémákat az építési naplóban is dokumentálni kell? Az e-építési napló egy olyan felület, ahol nemcsak magát a kivitelezés folyamatát lehet és kell is dokumentálni, hanem arra is használható, hogy a kivitelezés résztvevői egy-egy eseti bejegyzéssel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építőipar – nem fényes a helyzet

Jelentősen zsugorodik az építőipar szelete a gazdaság tortájában. A KSH adatai szerint a termelés 7%-kal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest. A valóságban ennél jóval nagyobb a zuhanás, de területenként különböző a mérték.  Mi az oka ennek a nagy esésnek, meddig fog tartani, és melyek azok a területek, amiket nem érint annyira a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Tervezői szerződések teljesítési határideje és kötbérezése

Tervezőként pontosan tudjuk, hogy kötelező a teljesítési határidőt is belefoglalni a szerződésbe, és igencsak szeretik kötbérrel „díjazni”, ha valamivel megcsúszunk. Igen ám, de mi van akkor, ha a határidőnk előtt pár nappal kapunk a megrendelőnktől néhány olyan „apróságot”, ami miatt előre látjuk: ha a következő három napban literszámra öntjük magunkba a kávét és elfelejtjük az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építkezés mezőgazdasági területeken: Mikor kell humuszmentési talajvédelmi terv?

Tervező létünk során szinte biztos, hogy előbb-utóbb belefutunk mezőgazdasági területen építendő engedélyköteles épületbe. Munkatársunk is így járt, hiszen azzal “támasztotta meg” a hatóság, hogy akkor márpedig kéri szépen becsatolni a humuszmentési talajvédelmi tervet. Egyáltalán mit is takar pontosan ez a talajvédelmi terv? Mikor kötelező? A Földhivatalnál is lesz egy plusz körünk vagy akár kettő is?…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Biztosítsuk a betonpadlónk síkpontosságát 3D lézerszkennerrel!

Elérni, hogy egy frissen öntött beton vízszintes legyen, nem kis feladat. Akárhogyan is igyekszünk, akárhányezer négyzetméter van a kezünkben, száradás után legtöbbször ugyanaz a baj: jobban hasonlít a Baranyai-dombságra, mint egy feszített víztükörre. Majd ezután következik a szakik réme: lehet szépen helyrehozni a hibákat, pótolni a völgyekben és csiszolni a hegyeken. Persze használhatunk önterülő aljzatkiegyenlítőt…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Drágul a TSZSZ igénybevétele – a nagyvállalatoknak fog jobban fájni

Mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk a nagy cégeknek, ha szeretnék igénybe venni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szolgáltatásait. A kormány felemeli a szakértői közreműködés díját egy tervezett kormányrendelet szerint, de a TSZSZ szerint ennél is nagyobb emelésre volna szükség. Ma gyakorlatilag fillérekért adnak szakvéleményt milliárdos nagyvállalatoknak is – ezen kellene változtatni. A TSZSZ díját rendelet…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Új építőipari szabványok (2023. június – augusztus)

Építőanyagok és építés MSZ EN 303-5:2021+A1:2023  Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Terminológia, követelmények, vizsgálat és megjelölés  MSZ EN 13126-3:2023  Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Tolózárak, főként bukónyíló, először bukó és csak bukó vasalatok esetén MSZ EN 13200-4:2023 …

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kókány után dolgozni

Hogy előzzük meg a jogi hercehurcát, ha az előttünk dolgozó „szaki” munkája csapnivaló? Az egymásra épülő munkák során gyakran belefuthatunk az előttünk dolgozók – szépen fogalmazva – ballépéseibe. Kimaradt ez, kókány az, hitvány amaz. Aztán persze a megrendelő nekünk már nem akarja még egyszer kifizetni azt a plusz munkát, amit a silányul dolgozó elődünk melójának…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bővítés vagy felújítás nem mehet 5% áfával, de rendeltetésmódosítás igen?

Ha egy magánszemély generálkivitelezővel építi az új házát, akkor nagyon kedvezményes, 5%-os forgalmi adóval veheti meg.  De mi a helyzet felújításkor, bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén? Van-e arra mód, hogy ilyen munkáknál is alkalmazni lehessen a kedvezményes lakásáfát? A normál adózáshoz képest jóval alacsonyabb áfakulcsot a kormány csak új építésű lakások létrehozása esetén biztosítja. Ezt kedvezménynek…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat

Egyszerűsíti a kormány a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat, adminisztratív előírásokat. A tervek szerint a jövőben kevesebb helyen kell majd tűzvédelmi szabályzatot készíteni, és ritkulhat a tűzvédelmi oktatások gyakorisága is. A munkavédelmi oktatás pedig az elképzelések szerint egyes munkahelyeken úgy is teljesíthető lesz, hogy a munkáltató átadja a dolgozónak a miniszter által közreadott oktatási tematikát,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok

Az egyéb szabálysértési bírságokhoz hasonlóan megemelik az építési és építésfelügyeleti bírságokat is. Itt is minden tételt egységesen 30%-kal növeltek. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg a különböző szabálysértési bírságok emelését tartalmazó rendeletek. Magasabb lett a helyszíni bírság, többet kell fizetni a gyorshajtásra vagy bármely más közlekedési szabályszegésre. Az emelés minden büntetési tételnél azonos mértékű, egységesen…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új napelemes szabályok

Hetek óta valamennyi érintett azt találgatja, miként fognak megváltozni 2024 januárjától a háztartási napelemes rendszerek működtetésére vonatkozó szabályok. A kormány jelentős szigorítást akart bevezetni ezen a területen, ám úgy tűnik,

Tovább »

Szavatosság megszűnő vállalkozással

Mit tehet a fővállalkozó, ha szavatossággal tartozik az átadott munkáért, ám a feladatot ténylegesen elvégző egyéni vállalkozó időközben már felhagyott ezzel a tevékenységgel? Lehet-e valahogyan szavatossági igényt érvényesíteni megszüntetett vállalkozással szemben? Alapesetben a fővállalkozó tartja a hátát Olvasónk cége egy gazdasági épületet hozott tető alá, melynek gépészeti berendezéseit egy egyéni vállalkozó szerelte alvállalkozóként. Szavatossági probléma…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A festőnek is kell kivitelezői nyilatkozatot adnia?

“Magánépítkezésben vagyunk éppen, ami nem e-napló köteles. Minden kivitelezőtől be kell kérnünk a kivitelezői nyilatkozatot? Attól is, aki esetleg csak két-három napot dolgozik, mint mondjuk a festő vagy az ablakos?”  Ha nincs generál, akkor  az építtetőnek kell minden szakmunkát végző vállalkozóval külön szerződést kötnie. A szerződésben a munkavégzésre vonatkozó kikötések és határidők mellett szerepelnie kell…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kétlakásos ikerházra hány e-napló kell?

Egyszerű bejelentéssel épül a kétlakásos ikerház. Az ikerház két részét két külön generálkivitelező építi. Az egyik lakás már szerkezetkész, a kivitelezéshez már megnyitották az e-naplót. A másik lakás építését most kezdenék, de nem tudják hogyan naplózzanak. Egyben vagy két külön e-naplóban vezessék az építkezést? Egy bejelentés – egy napló A válasz nagyon egyszerűnek tűnhet. Mivel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A redőny felszerelését is e-naplózni kell?

Olvasónk főként alvállalkozóként árnyékolástechnikai munkákat végez e-naplós építkezéseken. Gyakran tapasztalja azonban, hogy annak ellenére, hogy e-naplós a kivitelezés, őt nem hívják meg az e-naplóba, mondván túl sok a macera vele. Származhat ebből hátránya olvasónknak? Járhat érte bírság? A kivitelezési szabályok nem tesznek különbséget a kivitelezési munkák között, magyarán nincs olyan, hogy kicsi vagy nagy kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kell új e-naplót nyitni, ha férjhez megyünk?

Egy családi ház építésnél az e-naplót már megnyitották, de a kivitelezést még nem kezdték el. Az e-napló megnyitása óta az építtető pár összeházasodott, a hölgy neve megváltozott. Mit lehet tenni ilyenkor? Kell új e-naplót nyitni? Ha az építtető személyében változás történik, akkor a változást jogutódlással lehet elintézni. Viszont olvasónk esetében más a helyzet, hiszen az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Vissza lehet vonatni a használatbavéltelt elszámolási vita esetén?   

A használatbavételi engedély kiadása előtt elmérgesedett a viszony a beruházó és a kivitelező cég között, így minden eszközzel próbálják bojkottálni egymást. A kivitelező végül nem is adta ki az FMV és kivitelezői nyilatkozatokat. Az építtető mégis megkapta a használatba vételt. Ezt a kivitelező cég megtámadta, arra hivatkozva, hogy mivel nem volt érvényes kivitelezői nyilatkozat, a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Lehet-e mellékes a melléképület? 

Át kell-e vezetni egy garázst vagy kerti tárolót a földhivatali térképre? Olvasónknak néhány éve épült meg a családi háza, erről hatósági bizonyítványuk is van. Menet közben azonban két melléképületet is felhúztak. A 100 légköbmétert egyik sem éri el, tehát engedély nélkül épültek. Mi ilyenkor a tennivaló? Hogyan járnak el szabályosan? Mikor nem kell engedély a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Átalakul a könyvelők képzése, újra kötelező lesz a hatósági tanfolyam

Átalakítja a kormány a mérlegképes könyvelők képzését. Ma egy ilyen tanfolyam elvégzéséhez elég egy érettségi és egy 500-600 órás szakmai képzés, amit egyre gyakrabban kínálnak távoktatásos formában. Jövőre ennek vége: a könyvelők képzését átveszi az állam, visszahozzák a hatósági tanfolyamokat.  A mérlegképes könyvelők képzésének a mai modellje alig három éve működik. A szakképzés 2021-es átalakítása…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Cseréljük ki a régi keringetőszivattyúkat korszerűekre! 

Rengeteg áramot spórolhatunk velük Nem sokszor gondolunk a keringető szivattyúkra áramfogyasztás szempontjából. Pedig egy régi, elavult vagy újabb, de bonyolultabb fűtési rendszer esetén a fogyasztásuk akár annyiba is kerülhet, mint egy energiahatékonyabb ház teljes éves fűtése H tarifán. Megéri az elavult szivattyúkat korszerűekre váltani? Mennyit lehet spórolni? Mit tudnak a korszerű szivattyúk, amire a régebbi…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bezuhant a lakásépítések száma

Az első félévben a lakásépítések száma 19%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Hasonló számokat tudtunk legutóbb is mutatni, akkor a statisztikai hivatal első negyedéves adatait összegeztük. A visszaesés tehát folytatódik, most már jól látszik, hogy ez fogja meghatározni az egész évet az építőiparban. A KSH szerint az első félévben mindössze 7353 új lakást…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Mozgóbér: mennyire köthető a teljesítményhez a fizetés?

Sok munkaadó jobban szereti a teljesítménybért, mint az időarányos bérezést, mert hozzá tudja kötni a fizetéseket a teljesítményhez. Elvégre nem azért fizetünk senkit, hogy üldögéljen a fizetett munkahelyén. De vajon lehet-e valakit teljes egészében teljesítménybérben fizetni? Mi legyen a munkaszerződésben akkor, ha mozgóbérrel szeretnénk valakit felvenni? Mi az a mozgóbér? Sok álláshirdetésben találkozunk a mozgóbér…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Gyűjtse-e a számlákat az átalányadózó?

Több olvasónk is felvetette a kérdést, hogy ha egyszer átalányadós, a költségeket az előre megállapított átalány alapján számolja el, akkor neki meg kell-e egyáltalán őriznie a bejövő számlákat? Érdemes foglalkoznunk a kérdéssel, mert nagyon sokba kerülhet, ha valaki hibás gyakorlatot követ.  Az átalányadózó egyéni vállalkozónak valóban nem kell azzal foglalkoznia, hogy költségeit a bejövő számlák…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Hová lett a rezsióradíj?

Utoljára másfél évvel ezelőtt hirdetett ki érvényes építőipari rezsióradíjat a kormány. Bár a díjak módosítására vonatkozó legutóbbi szakmai ajánlás 2022 februárjában megszületett, rendelet ezt azóta sem erősítette meg. Csakhogy a legutóbbi óradíjak kihirdetése után indult el igazán az infláció, ami mára használhatatlanná teszi a hivatalos óradíjakat. Az építőipari rezsióradíj valójában nem egy kötelezően alkalmazandó hatósági…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új CSOK-szabályok

Jövő januártól megszűnik az eddig ismert Családi Otthonteremtési Kedvezmény. A CSOK és a korábbi falusi CSOK egy új támogatási formává alakul át, melyet csak a rendeletben megjelölt kistelepüléseken, az ország

Tovább »

Sorvezető: mikor melyik OTÉK-ot kell alkalmazni?

Készített a kormány egy sorvezetőt az országos településrendezési és építési követelmények alkalmazásához. Az OTÉK módosításába bekerült új bekezdések azt veszik sorra, hogy új építés engedélyezésekor vagy egyszerű bejelentés során az

Tovább »

Panasztörvény – az 50 főnél többet foglalkoztató cégekre is vonatkozik

Július 25-én lép hatályba a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról szóló törvény. Az előírások egy része a vállalkozókat is érinti. Az 50-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknek is működtetniük kell egy visszaélés-bejelentési rendszert. Kit érint? Az előírás két nagy csoportra vonatkozik: minden olyan vállalkozásra tevékenységi körtől függetlenül, ahol 50-nél több munkavállaló dolgozik…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kiterjesztett gyártói felelősség – egyszerű felhasználóként is lehet vele dolgunk

Július 1-től lépett életbe a kiterjesztett gyártói felelősség, vagy ahogy mindenki beszél róla: az EPR. A cél az, hogy a hulladékkezelés költségeit fizettessék meg az előállítókkal is, így a cégek számára ez fizetendő díjakat is jelent majd. Elsősorban a gyártók és a forgalmazók érintettek, de egy építőipari vállalkozás is könnyen belefuthat az EPR-be. Elég, ha…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Jöhetnek a vendégmunkások, de nem minden vállalkozáshoz

Elfogadta a Parlament a vendégmunkások foglalkoztatásáról szóló törvényt. A vendégmunkások tartózkodási engedélye két évre lesz érvényes, ez egy évvel meghosszabbítható, a három év lejárta után pedig azonnal új kérelmet adhat be az érintett. Így szinte bármeddig itt dolgozhatnak az EU-n kívüli országokból, akár a Távol-Keletről vagy Ázsiából érkező vendégmunkások. A szabályok azonban erős korlátozásokat tartalmaznak,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kerti kutak bejelentése: minden előírást eltöröltek

Idén év végén járt volna le a korábban engedély nélkül fúrt vagy ásott kerti kutak bejelentésének a határideje. Ez az utólagos engedélyeztetés évek óta téma, most a koronavírus-járvány miatt adott több éves haladék járt volna le. Csakhogy a kormány inkább úgy döntött, véget vet ennek a több éve tartó átmeneti állapotnak, és gyakorlatilag eltörölnek minden…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Egyszerű bejelentéssel épült engedély helyett

Mi a teendő, ha megtagadják a hatósági bizonyítvány kiadását, mert nem lett volna elég az egyszerű bejelentés? Az építészek nem jogászok, bár egyre gyakrabban érzik úgy, hogy egy ilyen diplomának is lapulnia kellene a fiókjuk alján. Olvasónk esetében is valami hasonló történt: nem volt biztos abban, hogy elég-e az egyszerű bejelentés az egyik építkezés elindításához…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Előtetőt bárhova lehet építeni?

Májusi számunkban foglalkoztunk a terasz lefedésének kérdésével. Ekkor főként az engedélyezési szabályokat jártuk körbe. Viszont olvasóinkban felmerült még pár kérdés. Például: ha nem kell engedély egy teraszfedéshez, mert az „csak” egy előtető lesz, kell még más szabályra is figyelni? Az építési szabályok szerint nem kell építési engedély a kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Milyen nyelven legyen a teljesítménynyilatkozat?

Olvasónk sátorszerkezetet állítana fel először csak ideiglenesen, majd később állandóra. A sátor 2013-as teljesítménynyilatkozata román nyelvű. Le kell ezt magyarra fordítani? Mikor kell és hogyan lehet a sátor véglegesítését elintézni? Ideiglenes sátorszerkezet felállításához nem kell építési engedély, ha a megépített szerkezet legfeljebb 180 napig áll. Az ideiglenes sátorszerkezetek elhelyezéséhez jegyzői engedély kell. A sátornak rendelkeznie…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Rövid séta az elektromos autótöltők világában

Egyre többen kérnek elektromos autótöltőt a garázsukba is, hiszen egyre több az elektromos autó. Benne van a levegőben, hogy az új társasházakhoz kötelezőek is lesznek, sőt, előbb-utóbb ezt a kört az új építésű házakra is kiterjeszthetik. Bár az autótöltők alapvetően könnyen telepíthetőek utólag is, mégis pár megválaszolásra váró kérdés felmerült bennünk. Kell-e 3 fázis? Ki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Faház – de nem könnyűszerkezetes

Előregyártott CLT elemekből készült ház építkezésén jártunk A CLT egy angol mozaikszó, a cross laminated timber, vagyis a keresztirányban ragasztott faanyag fedőneve: tulajdonképpen egy tömörfa alapanyagú teherhordó szerkezetről van szó. Ez a technológia szédületes gyorsasággal kezdett elterjedni hazánkban is. Hogy miért? Többek között azért, mert alkalmas a tégla és a beton helyettesítésére, és sokkal gyorsabb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Változtak a szakmagyakorlási feltételek műemléki és településtervezési területen

Műemléki és településtervezési területen módosította a kormány a szakmagyakorlási feltételeket. Enyhültek a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó elvárások, illetve mindezek alól felmentést is adhat a Magyar Építész Kamara. Legutóbb egy évvel ezelőtt módosította a kormány azt a rendeletet, melyben az egyes építőipari szakterületek folytatásához szükséges jogosultságokat állapítja meg. Akkor részletezték a műemléki területtel valamint a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bejelentették: jövő évtől csak falusi házakhoz lesz CSOK

Részleteket még nem tudunk Lapzártánk idején, egy héttel a változások bejelentése után még nem jelent meg a csok-ot módosító kormányrendelet, így csak a kormány bejelentése alapján tudjuk a módosításokat összefoglalni. Mi lesz a csok-kal, hogyan alakulnak át a lakásszerzési támogatások? Rendelet tehát még nincs, amit ismerünk, azok csupán a június 22-én elhangzott bejelentés részletei. A…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építő Élet 2023. szeptember

Kedves Olvasóink! Fogadják sok szeretettel a 2023. szeptemberi számunkat. A *-al jelzett bejegyzéseinket előfizetés nélkül is megtekinthetik. Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat Bővítés vagy

Tovább »