fbpx

Mindent a településképi szabályokról

Állítólag volt egy olyan városi építési törvény, talán Eger városában a középkorban, hogy “mindenki olyan házat épít, aminőt akar. Kinek háza összedől, annak feje vétessék.” Ó, milyen egyszerű településképi szabály, tökéletesen egyértelmű! Bezzeg most? Már nemcsak a helyi rendezési tervet (azaz a HÉSZ-t) kell figyelnünk, hanem a településképi rendeletet és az arculati kézikönyvet is. Ráadásul nemcsak új építésnél, amikor ott az építész tervező, aki a felelősség oroszlánrészét viseli, hanem felújításnál, vagy akár egy redeltetésmódosításnál is, amikor a megbízó esetleg hallani sem akar róla, hogy “kifizessen egy mérnököt”. Viszont ma már egyáltalán nem mindenki épít olyan házat, aminőt akar. Nézzük át, mire vigyázzunk, hogy képletesen se a mi fejünk vétessék le!

Kinek és miért érdekesek a településképi szabályok? Az építész tervezőnek nyilván, hiszen ez a szakmája. Neki ez egy több milliós kérdés lehet, ha valamit “benéz”. De legyünk résen kivitelezőként is! Bizony van, hogy mi se ússzuk meg, hogy belenézzünk a helyi rendeletekbe. Ha másért nem, azért, hogy elmondjuk a megbízónak, hogy nem kezdhetjük el a munkát addig, amíg a szükséges ügyintézést végig nem verte a hivatalon. Ronda összeveszés és szintén több százezres kár lehet a vége. No, de kezdjük az elején!

Leegyszerűsítve azt, hogy hova és mekkorát lehet építeni, azt a helyi építési szabályzat (HÉSZ) írja le. Azt pedig, hogy milyet, a településképvédelmi szabályok határozzák meg. Ezek pedig: a Településképi Arculati Kézikönyv  (TAK) és a településképi rendelet (TKR). 

A Településképi Arculati Kézikönyvek gyakorlatilag egyszerű, fényképes kiadványok. Ebben gyűjtötték össze azt, hogy az adott településnek mik a jellegzetes, szép épületei. Ezt nem is annyira “büntetés” forgatni. Tervezőként jól is tesszük, mert ha ehhez próbálunk igazodni a tervezéssel, akkor a főépítész kevésbé tud “kekeckedni”. Kivitelezőként igazából nem sok dolgunk van vele, szép, szép, de úgyse mi tervezzük a házat. 


Fogalommeghatározások

Településképi rendelet: az építmények építészeti megjelenését, településképi illeszkedését szabályozza alapvetően és ehhez kapcsolódó követelményeket állapít meg. (Esztétikai jellemzők meghatározása.)

Helyi építési szabályzat: az ingatlan beépítési paramétereit, az építmény konkrét kialakítását, és az építési övezetek részletes előírásait határozza meg. (Mérhető mennyiségi előírások.)

Településképi arculati kézikönyv: feladata a magyarországi települések sajátos, egyedi arcának és védendő értékeinek a bemutatása. Gyakorlatilag egy fényképes kiadvány.

Rendeltetés-módosítás: az építmény, önálló rendeltetési egység, vagy a helyiség használati céljának megváltoztatása.


A településképi rendelet viszont nem ilyen lágy és megengedő. Ez egyértelműen meghatároz számos olyan szabályt, amiket egy építés, felújítás során kötelező betartani. Településképi rendeletek 2017-2018 óta léteznek, akkor kellett megalkotniuk az önkormányzatoknak a saját rendeletüket. Tehát helyi rendelet ez is, mint a HÉSZ, és egy-két kivételtől eltekintve ma már minden településnek van településképi rendelete.

A településképvédelmi szabályok megalkotásának célja elvileg az volt, hogy Magyarországnak szép, esztétikus települései legyenek. 

Mi történik, ha nem tartjuk be a településképi rendelet előírásait? 

A településképi rendeletben nemcsak azok a szabályok vannak leírva, amiket be kell tartani, hanem azok a feladatok, büntetések is, amik a szabályok betartatását szolgálják. Tehát nemcsak az van benne, hogy nem lehet piros a házunk, hanem az is, hogy mi történik, ha a tiltás ellenére pirosra festjük.  

Hogy érik el, hogy az építészek olyan házakat tervezzenek, a kivitelezők pedig olyanokat építsenek, amelyik illik az adott település képébe? Önkormányzati eljárásokkal. 

Ezek a következők lehetnek:

– településképi szakmai konzultáció (településkép-védelmi tájékoztatás),

– településképi véleményezési eljárás,

– településképi bejelentési eljárás,

– településképi kötelezés.

Ezek mind önkormányzati eljárások, azaz a helyi önkormányzatnál kell az ügyintézést lefolytatni. Hiszen azt, hogy milyen épület illik egy településre, a legjobban a helyi önkormányzatok tudják eldönteni.

Azt is érdemes tudni, hogy a településképi eljárások során az önkormányzatnak elsősorban a TKR-nek való megfelelést kell véleményeznie (kivéve a rendeltetésmódosítást, erről később írunk). Gyakran a HÉSZ-nek való megfelelést is nézik, de igazából ez nem feladatuk. Így az, hogy a településképi véleményben az önkormányzat leokézta az épületet, még nem jelenti azt, hogy az a HÉSZ-nek is megfelel. Csak azt jelenti, hogy a településképi rendeletnek megfelelnek a tervek.

A településképvédelmi eljárások bizonyos esetekben kötelezőek, de van olyan is, ami csak erősen ajánlott. Azért írjuk, hogy erősen ajánlott, mert bizony az is büntetéssel jár, ha az épület nem felel meg a TKR-nek (pl.: bírság, bontás stb.).

Szakmai konzultáció

Szakmai konzultációt a főépítész folytatja le vagy a polgármester (ha nincs főépítész). A konzultáció keretében díjmentesen tájékoztatás kérhető:

– a településképi követelményekről,

– a rendezési terv és a közterület alakítási terv előírásairól (pl.: véleményt mondanak, ha benéztük a HÉSZ-t vagy túlépítenénk a telket),

– a konkrét tervvel kapcsolatban a főépítész javaslatot vagy észrevételt tehet.

A településképi szakmai konzultáció kötelezővé is tehető. Például sok helyen az egyszerű bejelentéshez kötött családi házaknál kötelező a szakmai konzultáció. 

Ennek ellenére ha nem megyünk el konzultálni, azért nem jár büntetés. Büntetésre csak akkor kell számítani, ha az épület nem felel meg a TKR-nek. 

A szakmai konzultáció szabályai a TKR-ben vannak. Itt találjuk meg, hogy hogyan és milyen mellékletekkel kell benyújtani a kérelmet. A kérelem elbírálására 8 napja van a főépítésznek (vagy a polgármesternek). A szakmai konzultációról kötelező írásos emlékeztetőt készíteni, ami tartalmazza a főépítész javaslatait és a felek lényeges nyilatkozatait (pl.: építtetőét, tervezőét). 

Az emlékeztető köti az önkormányzatot. Tehát nincs olyan, hogy előzetesen áldását adta az épületre a főépítész, majd fél év múlva mégsem tetszik neki a ház, és le akarja bontani. 

Sajnos tudjuk, hogy a főépítészek nem mindig pártatlanul véleményeznek. Sőt az is előfordul, hogy egyes főépítészek a szakmai konzultációhoz az egyszerű bejelentésnél is teljesen kidolgozott, engedélyes szintű terveket kérnek, ami az építésznek sokkal-sokkal több munka.

Ez ellen sajnos nincs mit tenni. A főépítészek felett ugyanis nincs egy ellenőrző állami szerv, aki a körmükre nézzen. Elméletileg a mérnöki kamaránál lehet őket bemószerolni, de tudjuk, hogy ezt nem igazán szeretik a szakmabeliek. Egyetlen megoldás van, meg kell találni a főépítésszel a közös hangot.

A településkép-védelmi tájékoztatás egy kötetlenebb tájékoztatási forma. A szabályait szintén a TKR-ben kell meghatározni.

Településképi-véleményezés

Ha engedély kell egy építéshez, akkor már nem lesz elég a szakmai konzultáció, településképi-véleményt kell beszerezni az önkormányzattól. Pontosabban jelenleg az önkormányzat képviselő-testületétől. Régebben a polgármester adott településképi-véleményt, viszont pár hónapja ez a szabály megváltozott. A képviselő testület átruházhatja ezt a feladatot a polgármesternek vagy az építészeti-műszaki tervtanácsnak. Azt, hogy ki ad településképi véleményt, az önkormányzatoknak a TKR-ben kell rendezni ez év október 31-ig. Várhatóan a feladatot a legtöbb helyen továbbra is a polgármesterre ruházzák át.

A TKR tartalmazza, hogy mikor és hogyan kell a településképi-véleményezést kérni. Azt tudjuk, hogy építési engedélyeknél kötelező, mert a véleményt csatolni kell az engedélykérelemhez. Fennmaradási, rendeltetésmódosítási engedély esetében viszont dönthet úgy az önkormányzat, hogy nem kell településképi-véleményt kérni.

A TKR-nek kell részletezni azt is, hogy:

– mik a véleményezés szempontjai,

– kinek a véleményére fogja alapozni a döntését az önkormányzat. Ez lehet a főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács is. De ezt előre meg kell határozniuk, azt nem lehet, hogy az ad szakmai véleményt, akinek éppen kedve van hozzá. (És nyílván egy 50 négyzetméteres nyaralónál nem szerencsés, ha hetekig kell várni arra, hogy összeüljön a tervtanács.)

A benyújtás szabályai nem túl gyakorlatiasak. A fő szabály az, hogy az önkormányzathoz a kérelmet papír alapon kell benyújtani, viszont a dokumentációt az ÉTDR-be kell feltölteni (a természetes személyek papíron is beadhatják). Mi sem értjük, mi ennek az értelme, de ez van. Magát a településképi véleményt is papíron kapjuk meg az önkormányzattól, de a dokumentáció a ÉTDR-ben záradékolásra kerül. (Hitelesítik a terveket, hogy később, az engedélyezés során ne lehessen mást benyújtani.).

A településképi véleményt 15 vagy 30 napon belül adja ki az önkormányzat. Alapesetben 15 nap az ügyintézés. De az eljárás során egyszer hiánypótlás írható ki, ilyenkor az ügyintézési határidő 30 napra nő. Persze a hiánypótlásnak is be kell érkeznie 30 napon belül. Ha 15/30 napon belül nem ad véleményt az önkormányzat, a véleményt megadottnak kell tekinteni. 

A településképi vélemény többféle lehet.  Az épületet:

– engedélyezésre javasolják,

– feltétellel javasolják engedélyezésre, vagy

– nem javasolják engedélyezésre.

Sajnos ha elutasító településképi véleményt kapunk, arra nincs jogorvoslat az önkormányzatnál. Csak az építési engedélyezésnél hozott döntés támadható meg, ma már a közigazgatási bíróságon.

Jó hír viszont, hogy attól még, hogy elutasító a településképi-vélemény, még kaphat építési engedélyt egy épület. Azaz az építési hatóságok felülbírálhatják az elutasító településképi-véleményt. Viszont ez esetben az építési engedélyben részletesen meg kell indokolniuk a döntésük.

Településképi bejelentés

Településképi bejelentést akkor kell tenni, ha sem engedély sem egyszerű bejelentés nem kell a munkákhoz. 

Ne csapjon be senkit a “településképi bejelentés” elnevezés, mert tulajdonképpen egy önkormányzati hozzájárulásról van szó. Simán előfordulhat az is, hogy elutasítják a kérelmünket. Ha pedig az elutasítás ellenére megvalósítjuk a terveinket, akkor annak súlyos következményei lehetnek: visszabontás, bírság (a településképi kötelezésről később írunk).

Természetesen azt, hogy pontosan mihez is kell településképi bejelentés a TKR-ben találjuk meg. Ha szakiként ehhez nem értünk, szóljunk a megbízónak, hogy mielőtt árat adnánk, nézze meg, vagy nézesse meg egy építésszel, hogy kell-e településképi bejelentést tenni.

Általában a nem engedélyköteles felújítási munkák tartoznak ide: 

– átalakítási, felújítási munkák,

– homlokzat színezése,

– nyílászáró cseréje,

– épület helyreállítása,

– előtető építése stb.  (312/2012 kr. 1. melléklet)

Érdemes utána nézni, hogy mire kell településképi bejelentést tenni, mert ez önkormányzatonként más és más. Hallottunk már olyat, hogy valahol társasház belső felújítási munkáira is kell településképi bejelentést tenni!

Vannak esetek, amikor biztosan kötelező a településképi bejelentés minden önkormányzatnál:

– építmények rendeltetésének megváltoztatása esetén (ha nem kell rá engedély),

– reklámok, reklámhordozók elhelyezése esetén.

A településképi bejelentésre hasonló szabályok vonatkoznak, mint az építési engedélyekre: a kérelmet elektronikusan kell beadni, kivéve a magánszemélyeknek, akik ezt papíron is megtehetik. Az elektronikus út az e-papírt vagy az e-önkormányzati portált jelenti, és semmiképp az ÉTDR-t vagy az e-mailt.

Az ügyintézési határidő 15 nap, amibe a hiánypótlásnak is bele kell férnie. A településképi bejelentésről minden esetben kell papírt küldenie az öntkományzatnak. Ha úgy érezzük, hogy jogtalanul utasították el a bejelentésünk, akkor itt kérhetünk jogorvoslatot:

– ha az elutasító településképi bejelentést a polgármester adta ki, akkor a képviselő-testülettől, 

– ha viszont a képviselő-testület hozta meg a döntést, akkor csak a bíróságtól.  

Rendeltetésmódosítás: településképi bejelentés kell

Egy épületnek az a rendeltetése, amire használják. Ezt azért fontos leszögezni, mert az utóbbi években sokan visszaélnek az épületek rendeltetésével, hiszen a rendeltetésmódosításhoz csak a 400 m2-nél nagyobb kereskedelmi épületeknek kell engedély. Miért gond ez?

Például elterjedt gyakorlat, hogy üres csarnokokra kérnek építési engedélyt, amibe majd később beköltözik valamilyen üzem. Persze az épület rendeltetésével ekkor már nem foglalkoznak, pedig sem építésügyi, sem tűzvédelmi vagy környezetvédelmi, közegészségügyi szempontból  nem mindegy, hogy milyen üzem települ a csarnokba. De vegyünk egy másik példát! Gyakori, hogy egyszerű bejelentésnél egylakásos családi házra tesznek bejelentést, ahol van azért 2 garázs, 2 konyha, az egyik falon meg egy ajtó, hogy azért úgy tűnjön, ez egy lakás. Aztán az épület megépítése után befalazzák az ajtót és hirtelen 2-3 lakás lesz belőle.


Amire a rendeltetésmódosítás a legjobb megoldás

Olvasónkkal történt meg az az eset, hogy egy építési engedéllyel rendelkező “erdészház és szolgálati lakás” terveit megvásárolta az eredeti építtetőtől. A jogutódlásnál, amikor az építési hatóság átírta a nevére az engedélyt, azonban csak az  “erdészház” funkció kapott engedélyt. Ezt már csak a használatbavételnél vették észre, ezért jogorvoslatra már nincs lehetőség. Olvasónknak fontos lenne, hogy a szolgálati lakás funkció is szerepeljen az épület papírjain. A használatbavételi engedélyezés során azonban nem biztos, hogy ez sikerülni fog, de utána bármikor kérhető a helyi önkormányzatnál a rendeltetésmódosítás. A rendeltetésmódosítás után kiadott hatósági bizonyítványon így már szerepelhet az erdészház és szolgálati lakás funkció is.


Ezeket a turpisságokat szeretné elkerülni a jogalkotó az idén márciusban bevezetett szabályokkal. 

Az új szabályok szerint kötelező településképi bejelentést tenni:

– ha megváltozik az épület rendeltetése, vagy

– megváltozik a rendeltetési egységek száma.

A rendeltetésmódosításnál pedig nemcsak a TKR-nek való megfelelést, hanem az OTÉK-nak, HÉSZ-nek való megfelelést is vizsgálja az önkormányzat. Az eljárás további szabályai megegyeznek a “sima” településképi bejelentés szabályaival.

Miután a rendeltetésmódosítást elfogadja az önkormányzat, hatósági bizonyítványt kell kérni az épületre, szintén az önkormányzattól. A hatósági bizonyítvány fogja tartalmazni az épület rendeltetését és az önálló rendeltetési egységeinek számát.

Településképi kötelezés

A településképi kötelezés célja a településképi követelmények, plusz rendeltetésmódosításnál a HÉSZ betartatása hatósági úton. 

A településképi kötelezést is az önkormányzat folytatja le, és minden esetben az ingatlan tulajdonosa kapja. 

A településképi követelmények megsértése esetében első körben nem bírságol az önkormányzat, csak figyelemfelhívást küld, amiben megjelöl egy határidőt is, amin belül orvosolni kell a problémát. Ha ezt nem teljesíti az ingatlantulajdonos, akkor érkezik a településképi kötelezés. Ez sok esetben pénzbírságról szóló határozatot jelent. Viszont a településképi kötelezés csak akkor jelent pénzbírságot, ha ez benne van a TKR-ben! Jó hír még az is, hogy a településképi kötelezési bírságot csak egyszer lehet kiszabni. Viszont nem teljesítés esetén a végrehajtást kezdeményezheti az önkormányzat. Mit is jelent ez? Azt, hogy a pénzbírságot előbb utóbb behajtja a NAV. Ha pedig tényleges munkákat kell elvégezni a szabályossá tételhez, pl.: át kell festeni a házat, akkor az önkormányzat kiküldhet rá egy brigádot, akiknek a költségeit majd az ingatlan tulajdonosára terhelik. Ezt a pénzt is behajtja majd a NAV.

Forrás: 2016. évi LXXIV. tv 

419/2021. (VII. 15.) kr.

Király Viktória

Ezek még érdekelhetik:

Osztatlan közös telken saját részre

Adott egy osztatlan közös telek, melyet használati szerződés alapján külön részre „bontunk”. A telekre ikerházat építenénk úgy, hogy az épület tervezése és kivitelezése is külön menne. Sőt az egyik lakást maga az építtető szeretné a saját kezével felhúzni. Hogy kell ezt a hatóságnál lezongorázni? Hogyan kell a saját részre kivitelezést lepapírozni? Ahogy előzőleg írtuk, jelenleg…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Szomszédjogok egyszerű bejelentésnél

A szomszéd telken egy hatlakásos társasházat terveznek építeni egyszerű bejelentéssel. Olvasónk úgy tudja, hogy a tervezett épület nem felel meg az építési szabályoknak, viszont egyszerű bejelentésnél szomszédként nincs beleszólása az ügybe. Hogyan értesülhetnek szabályosan a szomszédok egyszerű bejelentéskor arról, hogy mi épül a szomszédban? Hogyan jelezzék, ha nem tetszik nekik a tervezett épület? Hatlakásos, legfeljebb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Ki felel a kivitelezésért, ha nincsenek tervek?

Ipari padló kialakításához nincsenek rendes, részletes kivitelezési tervek, csak egy külföldi, minimális számítást tartalmazó dokumentáció. Hazai tervező nem adja a nevét a kivitelezéshez, de ennek ellenére a kivitelező és a felelős műszaki vezetője bevállalná a munkát. Megengedheti a műszaki ellenőr, hogy így alakítsák ki az ipari padlót? Alapvetően az építtető vagy meghatalmazottja (pl. a műszaki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Utólag lehet pótolni az e-naplót?

Egy e-naplós építkezésen a fővállalkozó úgy tájékoztatta az alvállalkozóját, hogy a villamossági munkákat nem kell naplózni. Utólag kiderült, hogy mégis kellett volna, viszont a munkákkal már hónapokkal ezelőtt végeztek. A villanyszerelő alvállalkozó a biztonság kedvéért bekérte e-mailen a munkavállalók napi jelentéseit. Elég ez ahhoz, hogy megússzák a büntetést? Ha egy építkezés e-naplós, akkor minden kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A nemfizetést is naplózni kell?

Társasház építésnél az építőanyag drágulása és a munkadíj emelkedése miatt az építtető nem akarja kifizetni a kivitelezőt. Kérdés: a nemfizetési problémákat az építési naplóban is dokumentálni kell? Az e-építési napló egy olyan felület, ahol nemcsak magát a kivitelezés folyamatát lehet és kell is dokumentálni, hanem arra is használható, hogy a kivitelezés résztvevői egy-egy eseti bejegyzéssel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építőipar – nem fényes a helyzet

Jelentősen zsugorodik az építőipar szelete a gazdaság tortájában. A KSH adatai szerint a termelés 7%-kal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest. A valóságban ennél jóval nagyobb a zuhanás, de területenként különböző a mérték.  Mi az oka ennek a nagy esésnek, meddig fog tartani, és melyek azok a területek, amiket nem érint annyira a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Tervezői szerződések teljesítési határideje és kötbérezése

Tervezőként pontosan tudjuk, hogy kötelező a teljesítési határidőt is belefoglalni a szerződésbe, és igencsak szeretik kötbérrel „díjazni”, ha valamivel megcsúszunk. Igen ám, de mi van akkor, ha a határidőnk előtt pár nappal kapunk a megrendelőnktől néhány olyan „apróságot”, ami miatt előre látjuk: ha a következő három napban literszámra öntjük magunkba a kávét és elfelejtjük az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építkezés mezőgazdasági területeken: Mikor kell humuszmentési talajvédelmi terv?

Tervező létünk során szinte biztos, hogy előbb-utóbb belefutunk mezőgazdasági területen építendő engedélyköteles épületbe. Munkatársunk is így járt, hiszen azzal “támasztotta meg” a hatóság, hogy akkor márpedig kéri szépen becsatolni a humuszmentési talajvédelmi tervet. Egyáltalán mit is takar pontosan ez a talajvédelmi terv? Mikor kötelező? A Földhivatalnál is lesz egy plusz körünk vagy akár kettő is?…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Biztosítsuk a betonpadlónk síkpontosságát 3D lézerszkennerrel!

Elérni, hogy egy frissen öntött beton vízszintes legyen, nem kis feladat. Akárhogyan is igyekszünk, akárhányezer négyzetméter van a kezünkben, száradás után legtöbbször ugyanaz a baj: jobban hasonlít a Baranyai-dombságra, mint egy feszített víztükörre. Majd ezután következik a szakik réme: lehet szépen helyrehozni a hibákat, pótolni a völgyekben és csiszolni a hegyeken. Persze használhatunk önterülő aljzatkiegyenlítőt…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Drágul a TSZSZ igénybevétele – a nagyvállalatoknak fog jobban fájni

Mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk a nagy cégeknek, ha szeretnék igénybe venni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szolgáltatásait. A kormány felemeli a szakértői közreműködés díját egy tervezett kormányrendelet szerint, de a TSZSZ szerint ennél is nagyobb emelésre volna szükség. Ma gyakorlatilag fillérekért adnak szakvéleményt milliárdos nagyvállalatoknak is – ezen kellene változtatni. A TSZSZ díját rendelet…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Új építőipari szabványok (2023. június – augusztus)

Építőanyagok és építés MSZ EN 303-5:2021+A1:2023  Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Terminológia, követelmények, vizsgálat és megjelölés  MSZ EN 13126-3:2023  Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Tolózárak, főként bukónyíló, először bukó és csak bukó vasalatok esetén MSZ EN 13200-4:2023 …

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kókány után dolgozni

Hogy előzzük meg a jogi hercehurcát, ha az előttünk dolgozó „szaki” munkája csapnivaló? Az egymásra épülő munkák során gyakran belefuthatunk az előttünk dolgozók – szépen fogalmazva – ballépéseibe. Kimaradt ez, kókány az, hitvány amaz. Aztán persze a megrendelő nekünk már nem akarja még egyszer kifizetni azt a plusz munkát, amit a silányul dolgozó elődünk melójának…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bővítés vagy felújítás nem mehet 5% áfával, de rendeltetésmódosítás igen?

Ha egy magánszemély generálkivitelezővel építi az új házát, akkor nagyon kedvezményes, 5%-os forgalmi adóval veheti meg.  De mi a helyzet felújításkor, bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén? Van-e arra mód, hogy ilyen munkáknál is alkalmazni lehessen a kedvezményes lakásáfát? A normál adózáshoz képest jóval alacsonyabb áfakulcsot a kormány csak új építésű lakások létrehozása esetén biztosítja. Ezt kedvezménynek…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat

Egyszerűsíti a kormány a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat, adminisztratív előírásokat. A tervek szerint a jövőben kevesebb helyen kell majd tűzvédelmi szabályzatot készíteni, és ritkulhat a tűzvédelmi oktatások gyakorisága is. A munkavédelmi oktatás pedig az elképzelések szerint egyes munkahelyeken úgy is teljesíthető lesz, hogy a munkáltató átadja a dolgozónak a miniszter által közreadott oktatási tematikát,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok

Az egyéb szabálysértési bírságokhoz hasonlóan megemelik az építési és építésfelügyeleti bírságokat is. Itt is minden tételt egységesen 30%-kal növeltek. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg a különböző szabálysértési bírságok emelését tartalmazó rendeletek. Magasabb lett a helyszíni bírság, többet kell fizetni a gyorshajtásra vagy bármely más közlekedési szabályszegésre. Az emelés minden büntetési tételnél azonos mértékű, egységesen…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új napelemes szabályok

Hetek óta valamennyi érintett azt találgatja, miként fognak megváltozni 2024 januárjától a háztartási napelemes rendszerek működtetésére vonatkozó szabályok. A kormány jelentős szigorítást akart bevezetni ezen a területen, ám úgy tűnik,

Tovább »

Szavatosság megszűnő vállalkozással

Mit tehet a fővállalkozó, ha szavatossággal tartozik az átadott munkáért, ám a feladatot ténylegesen elvégző egyéni vállalkozó időközben már felhagyott ezzel a tevékenységgel? Lehet-e valahogyan szavatossági igényt érvényesíteni megszüntetett vállalkozással szemben? Alapesetben a fővállalkozó tartja a hátát Olvasónk cége egy gazdasági épületet hozott tető alá, melynek gépészeti berendezéseit egy egyéni vállalkozó szerelte alvállalkozóként. Szavatossági probléma…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A festőnek is kell kivitelezői nyilatkozatot adnia?

“Magánépítkezésben vagyunk éppen, ami nem e-napló köteles. Minden kivitelezőtől be kell kérnünk a kivitelezői nyilatkozatot? Attól is, aki esetleg csak két-három napot dolgozik, mint mondjuk a festő vagy az ablakos?”  Ha nincs generál, akkor  az építtetőnek kell minden szakmunkát végző vállalkozóval külön szerződést kötnie. A szerződésben a munkavégzésre vonatkozó kikötések és határidők mellett szerepelnie kell…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kétlakásos ikerházra hány e-napló kell?

Egyszerű bejelentéssel épül a kétlakásos ikerház. Az ikerház két részét két külön generálkivitelező építi. Az egyik lakás már szerkezetkész, a kivitelezéshez már megnyitották az e-naplót. A másik lakás építését most kezdenék, de nem tudják hogyan naplózzanak. Egyben vagy két külön e-naplóban vezessék az építkezést? Egy bejelentés – egy napló A válasz nagyon egyszerűnek tűnhet. Mivel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A redőny felszerelését is e-naplózni kell?

Olvasónk főként alvállalkozóként árnyékolástechnikai munkákat végez e-naplós építkezéseken. Gyakran tapasztalja azonban, hogy annak ellenére, hogy e-naplós a kivitelezés, őt nem hívják meg az e-naplóba, mondván túl sok a macera vele. Származhat ebből hátránya olvasónknak? Járhat érte bírság? A kivitelezési szabályok nem tesznek különbséget a kivitelezési munkák között, magyarán nincs olyan, hogy kicsi vagy nagy kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kell új e-naplót nyitni, ha férjhez megyünk?

Egy családi ház építésnél az e-naplót már megnyitották, de a kivitelezést még nem kezdték el. Az e-napló megnyitása óta az építtető pár összeházasodott, a hölgy neve megváltozott. Mit lehet tenni ilyenkor? Kell új e-naplót nyitni? Ha az építtető személyében változás történik, akkor a változást jogutódlással lehet elintézni. Viszont olvasónk esetében más a helyzet, hiszen az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Vissza lehet vonatni a használatbavéltelt elszámolási vita esetén?   

A használatbavételi engedély kiadása előtt elmérgesedett a viszony a beruházó és a kivitelező cég között, így minden eszközzel próbálják bojkottálni egymást. A kivitelező végül nem is adta ki az FMV és kivitelezői nyilatkozatokat. Az építtető mégis megkapta a használatba vételt. Ezt a kivitelező cég megtámadta, arra hivatkozva, hogy mivel nem volt érvényes kivitelezői nyilatkozat, a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Lehet-e mellékes a melléképület? 

Át kell-e vezetni egy garázst vagy kerti tárolót a földhivatali térképre? Olvasónknak néhány éve épült meg a családi háza, erről hatósági bizonyítványuk is van. Menet közben azonban két melléképületet is felhúztak. A 100 légköbmétert egyik sem éri el, tehát engedély nélkül épültek. Mi ilyenkor a tennivaló? Hogyan járnak el szabályosan? Mikor nem kell engedély a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Átalakul a könyvelők képzése, újra kötelező lesz a hatósági tanfolyam

Átalakítja a kormány a mérlegképes könyvelők képzését. Ma egy ilyen tanfolyam elvégzéséhez elég egy érettségi és egy 500-600 órás szakmai képzés, amit egyre gyakrabban kínálnak távoktatásos formában. Jövőre ennek vége: a könyvelők képzését átveszi az állam, visszahozzák a hatósági tanfolyamokat.  A mérlegképes könyvelők képzésének a mai modellje alig három éve működik. A szakképzés 2021-es átalakítása…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Cseréljük ki a régi keringetőszivattyúkat korszerűekre! 

Rengeteg áramot spórolhatunk velük Nem sokszor gondolunk a keringető szivattyúkra áramfogyasztás szempontjából. Pedig egy régi, elavult vagy újabb, de bonyolultabb fűtési rendszer esetén a fogyasztásuk akár annyiba is kerülhet, mint egy energiahatékonyabb ház teljes éves fűtése H tarifán. Megéri az elavult szivattyúkat korszerűekre váltani? Mennyit lehet spórolni? Mit tudnak a korszerű szivattyúk, amire a régebbi…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bezuhant a lakásépítések száma

Az első félévben a lakásépítések száma 19%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Hasonló számokat tudtunk legutóbb is mutatni, akkor a statisztikai hivatal első negyedéves adatait összegeztük. A visszaesés tehát folytatódik, most már jól látszik, hogy ez fogja meghatározni az egész évet az építőiparban. A KSH szerint az első félévben mindössze 7353 új lakást…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Mozgóbér: mennyire köthető a teljesítményhez a fizetés?

Sok munkaadó jobban szereti a teljesítménybért, mint az időarányos bérezést, mert hozzá tudja kötni a fizetéseket a teljesítményhez. Elvégre nem azért fizetünk senkit, hogy üldögéljen a fizetett munkahelyén. De vajon lehet-e valakit teljes egészében teljesítménybérben fizetni? Mi legyen a munkaszerződésben akkor, ha mozgóbérrel szeretnénk valakit felvenni? Mi az a mozgóbér? Sok álláshirdetésben találkozunk a mozgóbér…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Gyűjtse-e a számlákat az átalányadózó?

Több olvasónk is felvetette a kérdést, hogy ha egyszer átalányadós, a költségeket az előre megállapított átalány alapján számolja el, akkor neki meg kell-e egyáltalán őriznie a bejövő számlákat? Érdemes foglalkoznunk a kérdéssel, mert nagyon sokba kerülhet, ha valaki hibás gyakorlatot követ.  Az átalányadózó egyéni vállalkozónak valóban nem kell azzal foglalkoznia, hogy költségeit a bejövő számlák…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Hová lett a rezsióradíj?

Utoljára másfél évvel ezelőtt hirdetett ki érvényes építőipari rezsióradíjat a kormány. Bár a díjak módosítására vonatkozó legutóbbi szakmai ajánlás 2022 februárjában megszületett, rendelet ezt azóta sem erősítette meg. Csakhogy a legutóbbi óradíjak kihirdetése után indult el igazán az infláció, ami mára használhatatlanná teszi a hivatalos óradíjakat. Az építőipari rezsióradíj valójában nem egy kötelezően alkalmazandó hatósági…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új CSOK-szabályok

Jövő januártól megszűnik az eddig ismert Családi Otthonteremtési Kedvezmény. A CSOK és a korábbi falusi CSOK egy új támogatási formává alakul át, melyet csak a rendeletben megjelölt kistelepüléseken, az ország

Tovább »

Sorvezető: mikor melyik OTÉK-ot kell alkalmazni?

Készített a kormány egy sorvezetőt az országos településrendezési és építési követelmények alkalmazásához. Az OTÉK módosításába bekerült új bekezdések azt veszik sorra, hogy új építés engedélyezésekor vagy egyszerű bejelentés során az

Tovább »

Panasztörvény – az 50 főnél többet foglalkoztató cégekre is vonatkozik

Július 25-én lép hatályba a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról szóló törvény. Az előírások egy része a vállalkozókat is érinti. Az 50-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknek is működtetniük kell egy visszaélés-bejelentési rendszert. Kit érint? Az előírás két nagy csoportra vonatkozik: minden olyan vállalkozásra tevékenységi körtől függetlenül, ahol 50-nél több munkavállaló dolgozik…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kiterjesztett gyártói felelősség – egyszerű felhasználóként is lehet vele dolgunk

Július 1-től lépett életbe a kiterjesztett gyártói felelősség, vagy ahogy mindenki beszél róla: az EPR. A cél az, hogy a hulladékkezelés költségeit fizettessék meg az előállítókkal is, így a cégek számára ez fizetendő díjakat is jelent majd. Elsősorban a gyártók és a forgalmazók érintettek, de egy építőipari vállalkozás is könnyen belefuthat az EPR-be. Elég, ha…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Jöhetnek a vendégmunkások, de nem minden vállalkozáshoz

Elfogadta a Parlament a vendégmunkások foglalkoztatásáról szóló törvényt. A vendégmunkások tartózkodási engedélye két évre lesz érvényes, ez egy évvel meghosszabbítható, a három év lejárta után pedig azonnal új kérelmet adhat be az érintett. Így szinte bármeddig itt dolgozhatnak az EU-n kívüli országokból, akár a Távol-Keletről vagy Ázsiából érkező vendégmunkások. A szabályok azonban erős korlátozásokat tartalmaznak,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kerti kutak bejelentése: minden előírást eltöröltek

Idén év végén járt volna le a korábban engedély nélkül fúrt vagy ásott kerti kutak bejelentésének a határideje. Ez az utólagos engedélyeztetés évek óta téma, most a koronavírus-járvány miatt adott több éves haladék járt volna le. Csakhogy a kormány inkább úgy döntött, véget vet ennek a több éve tartó átmeneti állapotnak, és gyakorlatilag eltörölnek minden…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Egyszerű bejelentéssel épült engedély helyett

Mi a teendő, ha megtagadják a hatósági bizonyítvány kiadását, mert nem lett volna elég az egyszerű bejelentés? Az építészek nem jogászok, bár egyre gyakrabban érzik úgy, hogy egy ilyen diplomának is lapulnia kellene a fiókjuk alján. Olvasónk esetében is valami hasonló történt: nem volt biztos abban, hogy elég-e az egyszerű bejelentés az egyik építkezés elindításához…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Előtetőt bárhova lehet építeni?

Májusi számunkban foglalkoztunk a terasz lefedésének kérdésével. Ekkor főként az engedélyezési szabályokat jártuk körbe. Viszont olvasóinkban felmerült még pár kérdés. Például: ha nem kell engedély egy teraszfedéshez, mert az „csak” egy előtető lesz, kell még más szabályra is figyelni? Az építési szabályok szerint nem kell építési engedély a kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Milyen nyelven legyen a teljesítménynyilatkozat?

Olvasónk sátorszerkezetet állítana fel először csak ideiglenesen, majd később állandóra. A sátor 2013-as teljesítménynyilatkozata román nyelvű. Le kell ezt magyarra fordítani? Mikor kell és hogyan lehet a sátor véglegesítését elintézni? Ideiglenes sátorszerkezet felállításához nem kell építési engedély, ha a megépített szerkezet legfeljebb 180 napig áll. Az ideiglenes sátorszerkezetek elhelyezéséhez jegyzői engedély kell. A sátornak rendelkeznie…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Rövid séta az elektromos autótöltők világában

Egyre többen kérnek elektromos autótöltőt a garázsukba is, hiszen egyre több az elektromos autó. Benne van a levegőben, hogy az új társasházakhoz kötelezőek is lesznek, sőt, előbb-utóbb ezt a kört az új építésű házakra is kiterjeszthetik. Bár az autótöltők alapvetően könnyen telepíthetőek utólag is, mégis pár megválaszolásra váró kérdés felmerült bennünk. Kell-e 3 fázis? Ki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Faház – de nem könnyűszerkezetes

Előregyártott CLT elemekből készült ház építkezésén jártunk A CLT egy angol mozaikszó, a cross laminated timber, vagyis a keresztirányban ragasztott faanyag fedőneve: tulajdonképpen egy tömörfa alapanyagú teherhordó szerkezetről van szó. Ez a technológia szédületes gyorsasággal kezdett elterjedni hazánkban is. Hogy miért? Többek között azért, mert alkalmas a tégla és a beton helyettesítésére, és sokkal gyorsabb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Változtak a szakmagyakorlási feltételek műemléki és településtervezési területen

Műemléki és településtervezési területen módosította a kormány a szakmagyakorlási feltételeket. Enyhültek a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó elvárások, illetve mindezek alól felmentést is adhat a Magyar Építész Kamara. Legutóbb egy évvel ezelőtt módosította a kormány azt a rendeletet, melyben az egyes építőipari szakterületek folytatásához szükséges jogosultságokat állapítja meg. Akkor részletezték a műemléki területtel valamint a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bejelentették: jövő évtől csak falusi házakhoz lesz CSOK

Részleteket még nem tudunk Lapzártánk idején, egy héttel a változások bejelentése után még nem jelent meg a csok-ot módosító kormányrendelet, így csak a kormány bejelentése alapján tudjuk a módosításokat összefoglalni. Mi lesz a csok-kal, hogyan alakulnak át a lakásszerzési támogatások? Rendelet tehát még nincs, amit ismerünk, azok csupán a június 22-én elhangzott bejelentés részletei. A…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építő Élet 2023. szeptember

Kedves Olvasóink! Fogadják sok szeretettel a 2023. szeptemberi számunkat. A *-al jelzett bejegyzéseinket előfizetés nélkül is megtekinthetik. Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat Bővítés vagy

Tovább »