fbpx

Mit tehetünk, ha nem fizetik ki jogos jussunkat?

A nemfizetések elkerülésére legjobb a megelőzés, de mit tegyünk, ha már kész a baj? Mutatunk 5 lehetőséget, amelyek segítségével megkaphatjuk jogos járandóságunkat. 

A pereskedés senkinek se jó 

A pereskedést természetesen mindenki szeretné elkerülni. Az sem látható előre, hogy kedvező lesz-e a döntés, és az is előfordulhat, hogy mire véget ér a per, az adós céget már rég felszámolták. Szerencsére azonban vannak lehetőségeink, amelyek eredményre vezethetnek, és elkerülhetjük a senkinek sem jó bírósági hercehurcát. 

  1. Békéltető Testület – ha a megrendelő szeretne kisebb javításokat elérni 

Mikor jó? 

Akkor vezethet eredményre, ha a magánszemély megrendelőnek vannak követelései, például szeretne egy-egy hibát kijavíttatni, de mi nem tartjuk jogosnak ezt a követelést. Ilyenkor kérhetjük a megrendelőt, hogy forduljon a Békéltető Testülethez, így elfogulatlan véleményhez juthatunk. 

Miért jó?  

Egy független testület előtt ütköztetjük a nézőpontokat. A személyes jelenlét, valamint a hivatalos környezet hatására az esetek nagy részében történik előremozdulás. 

Hogyan működik? 

A panaszosnak kérelmet kell benyújtania az illetékes Békéltető Testülethez. A Békéltető Testületek elérhetősége és a kérelem tartalmi követelményei a bit.ly/bekelteto oldalon olvasható. A Békéltető Testületnél kötelező megjelennünk és nyilatkozatot tennünk. Ha ezt elmulasztanánk, akkor automatikusan fogyasztóvédelmi bírságot kellene fizetnünk.

Ha egyezség születik, akkor aláírunk egy nyilatkozatot, amelyben vállaljuk, hogy a panaszos problémáját orvosolni fogjuk, például kijavítjuk a hibát. (Ezt be is kell tartanunk, hiszen ha nem tennénk, akkor a testület továbbítja az értesítést a kamarának és a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek.) Ha pedig jogtalannak ítélik a megrendelő követelését, akkor valószínűleg nem fogja további jogi utakra terelni az ügyet.  

Mennyibe kerül? 

Az eljárás költségmentes

Mennyi ideig tart? 

A Békéltető Testület a kérelem beérkezése után 60 napon belül meghallgatási időpontot tűz ki. Az eljárást a megjelenést követő 90 napon belül befejezi. (Indokolt esetben a határidő 30 nappal meghosszabbítható.)

Melyik jogszabály szól erről? 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

  1. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv – ha vitás a teljesítés

Mikor jó? 

Ha vita van a tervezési, kivitelezési szerződés teljesítéséről, és olcsó szakértői véleményt szeretnénk. A munkaterület-visszaadása előtt javasolt kérni, hiszen így hivatalos dokumentáció születik az általunk elért állapotról.

Miért jó?  

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) dokumentálni tudja a jelenlegi állapotot. Lelkileg is hat az adósra, hiszen a szakvéleményben benne van, hogy mennyit kell fizetnie. Ráadásul kilátásba helyeztünk egy esetleges pert, hiszen van egy 60 napos keresetindítási határidő, ketyeg az óra, ami azért erős lelki nyomás tud lenni. Ha pedig bírósági keresetre kerül sor, akkor egyrészt a szakértő véleménye egyenértékű a perben kirendelt szakértő véleményével, másrészt az adósnak bírói letétbe kell helyeznie az összeget, tehát nem fordulhat elő, hogy a per ideje alatt kiüríti a céget, és így nem jutunk hozzá a pénzünkhöz. 

Hogyan működik? 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez kell benyújtani a kérelmet a bit.ly/szakertoi oldalon. A TSZSZ megnézi a beadott dokumentumokat, és helyszíni szemlét tart. Megvizsgálja a teljesítést, és eldönti, hogy milyen mértékben készült el, és ezért mennyit kell fizetni, majd kiadja a szakvéleményt. Ha nem jön létre a szakvélemény alapján az egyez­ség, akkor kereset adható be a bírósághoz, ahol a TSZSZ szakvéleményére alapított per indul rövidebb eljárási idővel. 

Mennyibe kerül? 

Attól függ, hogy mekkora az összeg, amelyhez szerintünk jogunk van, de a másik fél ezzel nem ért egyet. A vélemény díjazása a vitatott összeg bruttó értékének 1 %-a, de legalább 60.000 Ft, és legfeljebb 450.000 Ft.

Mennyi ideig tart? 

A TSZSZ szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható

Melyik jogszabály szól erről? 

a 2013. évi XXXIV. törvény

  1. Igazságügyi szakértő kirendelés vagy előzetes bizonyítás 

Mikor jó? 

Ha vita van a teljesítésről, és szeretnénk rögzíteni az elért állapotot mielőtt túl késő lesz ehhez. Jó megoldás akkor, ha tudni szeretnénk, hogy egyáltalán érdemes-e perre vinnünk az ügyet.  

Miért jó?  

Nagyjából ugyanazt tudja mindkét eljárás, mint a TSZSZ szakvéleménye. Előzetes bizonyítást akkor kérhetünk, ha konkrétan meg tudjuk nevezni a velünk szemben álló felet, akivel vitás ügyünk van, és bizonyítani szeretnénk az igazunkat. Az igazságügyi szakértő kirendelésénél nem szükséges a vita feltárása és a másik fél megnevezése, hiszen csupán egy szakértői véleményre van szükségünk. Mindkét eljárás ad szakértői véleményt, amelynek segítségével pontosan meg tudjuk határozni a követelt összeget. Ez azért fontos, mert így elkerülhetjük a pervesztés kockázatát. A perköltséget is csökkenthetjük vele: a peres illeték csak a követelt összeg 3 %- a lesz (ez egyébként 6% lenne). A szakértő véleménye egyenértékű a perben kirendelt szakértőjével.

Hogyan működik? 

Az illetékes közjegyzőnek kérelmet kell benyújtani vagy jegyzőkönyvbe kell mondani a panaszt. A közjegyző – a kérelem beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül – megvizsgálja a kérelmet. Kirendel egy szakértőt, aki megalkotja a szakvéleményét, ennek alapján pedig eldönthetjük, hogy bíróságra visszük-e az ügyet, vagy esetleg sor kerülhet a közjegyző előtt egy egyezség megkötésére. 

Mennyibe kerül? 

40.000 – 100.000 forint közjegyzői díj (óradíjat határozhat meg), 6000 forint illeték a bírósági eljárásban + a szakértői díj (később perköltségként elszámolható).

Mennyi ideig tart? 

A szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami indokolt esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható.

Melyik jogszabály szól erről? 

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 334-339. §-a

  1. Felszámolási eljárás – ha meg szeretnénk tudni, hogy van-e pénze az adós cégnek

Mikor jó? 

Főleg alvállalkozóknak javasolt 200.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetén. Ha a feltételek adottak, akkor a bíróság mindenféle külön vizsgálat nélkül elrendeli a nemfizető cég felszámolását. Ettől az adós vagy megijed, és fizet, vagy tényleg nincs fedezete, és megkezdődhet a felszámolás. 

Miért jó? 

Gyorsan megtudhatjuk, hogy van-e pénze az adósnak, hiszen ha a felszámolási eljárás réme fenyegeti, egészen biztosan fizetni fog. Ha nem fizet, akkor a polgári pernek sincs értelme, hiszen nem tudná teljesíteni a kifizetést. 

Milyen feltételek esetén indítható? 

– ha 200.000 Ft feletti a tartozás,

– ha az adós a szerződésen alapuló, nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon túl sem egyenlítette ki,

– ha az adós kapott írásbeli fizetési felszólítást és felhívást a felszámolási eljárás megindítására,

– ha az adós nem vitatta a tartozást írásban legkésőbb a fizetési felszólítás kézhezvételét megelőző napig.

Hogyan működik? 

A bíróságnál kell kérelmezni a felszámolást, ebben meg kell nevezni, hogy milyen jogon követeljük a pénzt, mikor járt le a fizetési határidő, és miért tartjuk az adóst fizetésképtelennek. Az ezeket igazoló iratokat csatolni kell. A bíróság a kérelem benyújtásáról haladéktalanul értesíti az adóst. Az adós köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e, és kér-e haladékot (30 napot kaphat). Ideiglenes vagyonfelügyelőt is kérhetünk, aki ellenőrzi az adós pénzügyeit, és megakadályozza a pénzek kimenekítését. A bíróság megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét és elrendeli a felszámolást. 

Mennyibe kerül? 

105.000 Ft (80.000 Ft illeték + 25.000 Ft közzétételi díj) 

Mennyi ideig tart? 

A tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 45 napos határidő van, a felszámolásról szóló döntést pedig a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozzák meg 

Melyik jogszabály szól erről? 

Az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.)

 

  1. Fizetési meghagyásos eljárás – ha vita esetén hajlandóak vagyunk perre vinni az ügyet

Mikor jó? 

Ha az adósban tudatosítani akarjuk, hogy a tartozást mindenképpen be fogjuk hajtani.

Miért jó? 

Egy ilyen eljárás rögtön megmutatja, hogy az adós mennyire hajlandó kifizetni a követelésünket. Az adós számára ez már egy komoly jelzés arról, hogy bizony per is lehet a tartozásból. Az eljárás ugyanis perré alakul, ha nem ismeri el a tartozást. 

Hogyan működik? 

A közjegyzőhöz kérelmet kell beterjeszteni, aki a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül fizetési meghagyást ad ki (az elektronikus út esetén 3 munkanapon belül). Ha az adós elismeri a követelést vagy nem él ellenvetéssel, akkor a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő 16. napon jogerőssé válik. Ha ennek ellenére sem fizet (kérhet részletfizetést vagy halasztást), akkor végrehajtást kezdeményezhetünk. Ha az iratot a másik fél nem vette át, akkor újra megpróbálják kikézbesíteni, és ha ez sem sikeres, akkor az ezt követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik. Ha pedig az adós nem ismeri el a követelést, akkor az eljárás perré alakul át. 

A fizetési meghagyás feltételei 

Ha a tartozás 3 millió Ft alatti, akkor kizárólag közjegyzőhöz lehet fordulni, és fizetési meghagyást kérni. 30 millió Ft felett viszont már csak a bírósági út járható.

Nem folytatható fizetési meghagyásos eljárás, ha a tartozásra több jogosult van, vagy ha több adós szerepel benne, és a követelések eltérő mértékűek 

Mennyibe kerül? 

A követelés 3%-a, de minimum 5.000 forint, és legfeljebb 300.000 forint. 

Ha pedig végrehajtás kezdődik, akkor annak díja a követelt összeg 1%-a, minimum 5.000 forint, de maximum 150.000 forint

Mennyi ideig tart? 

15 napon belül kiadják a fizetési meghagyást 

Melyik jogszabály szól erről? 

A 2009. évi L. törvény

+1. jótanács

A fentiek alapjául Dr. Jámbor Attila: Építőipari jogviták – Az igényérvényesítés lehetséges és hatékony eszközei című kitűnő előadása szolgált (bit.ly/behajtas), amelyben a következő megszívlelendő figyelmeztetés is szerepel: nemcsak a szerződés megkötése előtt kell ellenőrizni, hogy nem áll-e a cég felszámolás alatt, hanem folyamatosan! Hiszen ha időközben felszámolás történik, kicsúszhatunk a határidőből, és futhatunk a pénzünk után. (A felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de 180 napon belül kell bejelenteni az igényünket.) Legalább havonta egyszer ellenőrizzük a Cégközlönyben az adott vállalkozást, és ne a nevére keressünk rá, hanem az adószámára, mert azt nem tudja megváltoztatni!

Természetesen továbbra is elsődleges a megelőzés, vagyis azok a lépések még a munka megkezdése előtt, amelyek biztosítékot jelenthetnek egy jogvita esetén (a másik fél ellenőrzése, biztosíték, letét, zálogjog, gondosan megfogalmazott szerződés, pontos dokumentáció). Ám ha ezt elmulasztottuk, akkor sincs teljesen veszve az ügy, hiszen a fenti eszközök segítségével jó eséllyel hozzájuthatunk a pénzünkhöz. 

Horváth Orsolya

Ezek még érdekelhetik:

Osztatlan közös telken saját részre

Adott egy osztatlan közös telek, melyet használati szerződés alapján külön részre „bontunk”. A telekre ikerházat építenénk úgy, hogy az épület tervezése és kivitelezése is külön menne. Sőt az egyik lakást maga az építtető szeretné a saját kezével felhúzni. Hogy kell ezt a hatóságnál lezongorázni? Hogyan kell a saját részre kivitelezést lepapírozni? Ahogy előzőleg írtuk, jelenleg…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Szomszédjogok egyszerű bejelentésnél

A szomszéd telken egy hatlakásos társasházat terveznek építeni egyszerű bejelentéssel. Olvasónk úgy tudja, hogy a tervezett épület nem felel meg az építési szabályoknak, viszont egyszerű bejelentésnél szomszédként nincs beleszólása az ügybe. Hogyan értesülhetnek szabályosan a szomszédok egyszerű bejelentéskor arról, hogy mi épül a szomszédban? Hogyan jelezzék, ha nem tetszik nekik a tervezett épület? Hatlakásos, legfeljebb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Ki felel a kivitelezésért, ha nincsenek tervek?

Ipari padló kialakításához nincsenek rendes, részletes kivitelezési tervek, csak egy külföldi, minimális számítást tartalmazó dokumentáció. Hazai tervező nem adja a nevét a kivitelezéshez, de ennek ellenére a kivitelező és a felelős műszaki vezetője bevállalná a munkát. Megengedheti a műszaki ellenőr, hogy így alakítsák ki az ipari padlót? Alapvetően az építtető vagy meghatalmazottja (pl. a műszaki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Utólag lehet pótolni az e-naplót?

Egy e-naplós építkezésen a fővállalkozó úgy tájékoztatta az alvállalkozóját, hogy a villamossági munkákat nem kell naplózni. Utólag kiderült, hogy mégis kellett volna, viszont a munkákkal már hónapokkal ezelőtt végeztek. A villanyszerelő alvállalkozó a biztonság kedvéért bekérte e-mailen a munkavállalók napi jelentéseit. Elég ez ahhoz, hogy megússzák a büntetést? Ha egy építkezés e-naplós, akkor minden kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A nemfizetést is naplózni kell?

Társasház építésnél az építőanyag drágulása és a munkadíj emelkedése miatt az építtető nem akarja kifizetni a kivitelezőt. Kérdés: a nemfizetési problémákat az építési naplóban is dokumentálni kell? Az e-építési napló egy olyan felület, ahol nemcsak magát a kivitelezés folyamatát lehet és kell is dokumentálni, hanem arra is használható, hogy a kivitelezés résztvevői egy-egy eseti bejegyzéssel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építőipar – nem fényes a helyzet

Jelentősen zsugorodik az építőipar szelete a gazdaság tortájában. A KSH adatai szerint a termelés 7%-kal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest. A valóságban ennél jóval nagyobb a zuhanás, de területenként különböző a mérték.  Mi az oka ennek a nagy esésnek, meddig fog tartani, és melyek azok a területek, amiket nem érint annyira a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Tervezői szerződések teljesítési határideje és kötbérezése

Tervezőként pontosan tudjuk, hogy kötelező a teljesítési határidőt is belefoglalni a szerződésbe, és igencsak szeretik kötbérrel „díjazni”, ha valamivel megcsúszunk. Igen ám, de mi van akkor, ha a határidőnk előtt pár nappal kapunk a megrendelőnktől néhány olyan „apróságot”, ami miatt előre látjuk: ha a következő három napban literszámra öntjük magunkba a kávét és elfelejtjük az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építkezés mezőgazdasági területeken: Mikor kell humuszmentési talajvédelmi terv?

Tervező létünk során szinte biztos, hogy előbb-utóbb belefutunk mezőgazdasági területen építendő engedélyköteles épületbe. Munkatársunk is így járt, hiszen azzal “támasztotta meg” a hatóság, hogy akkor márpedig kéri szépen becsatolni a humuszmentési talajvédelmi tervet. Egyáltalán mit is takar pontosan ez a talajvédelmi terv? Mikor kötelező? A Földhivatalnál is lesz egy plusz körünk vagy akár kettő is?…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Biztosítsuk a betonpadlónk síkpontosságát 3D lézerszkennerrel!

Elérni, hogy egy frissen öntött beton vízszintes legyen, nem kis feladat. Akárhogyan is igyekszünk, akárhányezer négyzetméter van a kezünkben, száradás után legtöbbször ugyanaz a baj: jobban hasonlít a Baranyai-dombságra, mint egy feszített víztükörre. Majd ezután következik a szakik réme: lehet szépen helyrehozni a hibákat, pótolni a völgyekben és csiszolni a hegyeken. Persze használhatunk önterülő aljzatkiegyenlítőt…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Drágul a TSZSZ igénybevétele – a nagyvállalatoknak fog jobban fájni

Mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk a nagy cégeknek, ha szeretnék igénybe venni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szolgáltatásait. A kormány felemeli a szakértői közreműködés díját egy tervezett kormányrendelet szerint, de a TSZSZ szerint ennél is nagyobb emelésre volna szükség. Ma gyakorlatilag fillérekért adnak szakvéleményt milliárdos nagyvállalatoknak is – ezen kellene változtatni. A TSZSZ díját rendelet…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Új építőipari szabványok (2023. június – augusztus)

Építőanyagok és építés MSZ EN 303-5:2021+A1:2023  Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Terminológia, követelmények, vizsgálat és megjelölés  MSZ EN 13126-3:2023  Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Tolózárak, főként bukónyíló, először bukó és csak bukó vasalatok esetén MSZ EN 13200-4:2023 …

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kókány után dolgozni

Hogy előzzük meg a jogi hercehurcát, ha az előttünk dolgozó „szaki” munkája csapnivaló? Az egymásra épülő munkák során gyakran belefuthatunk az előttünk dolgozók – szépen fogalmazva – ballépéseibe. Kimaradt ez, kókány az, hitvány amaz. Aztán persze a megrendelő nekünk már nem akarja még egyszer kifizetni azt a plusz munkát, amit a silányul dolgozó elődünk melójának…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bővítés vagy felújítás nem mehet 5% áfával, de rendeltetésmódosítás igen?

Ha egy magánszemély generálkivitelezővel építi az új házát, akkor nagyon kedvezményes, 5%-os forgalmi adóval veheti meg.  De mi a helyzet felújításkor, bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén? Van-e arra mód, hogy ilyen munkáknál is alkalmazni lehessen a kedvezményes lakásáfát? A normál adózáshoz képest jóval alacsonyabb áfakulcsot a kormány csak új építésű lakások létrehozása esetén biztosítja. Ezt kedvezménynek…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat

Egyszerűsíti a kormány a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat, adminisztratív előírásokat. A tervek szerint a jövőben kevesebb helyen kell majd tűzvédelmi szabályzatot készíteni, és ritkulhat a tűzvédelmi oktatások gyakorisága is. A munkavédelmi oktatás pedig az elképzelések szerint egyes munkahelyeken úgy is teljesíthető lesz, hogy a munkáltató átadja a dolgozónak a miniszter által közreadott oktatási tematikát,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok

Az egyéb szabálysértési bírságokhoz hasonlóan megemelik az építési és építésfelügyeleti bírságokat is. Itt is minden tételt egységesen 30%-kal növeltek. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg a különböző szabálysértési bírságok emelését tartalmazó rendeletek. Magasabb lett a helyszíni bírság, többet kell fizetni a gyorshajtásra vagy bármely más közlekedési szabályszegésre. Az emelés minden büntetési tételnél azonos mértékű, egységesen…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új napelemes szabályok

Hetek óta valamennyi érintett azt találgatja, miként fognak megváltozni 2024 januárjától a háztartási napelemes rendszerek működtetésére vonatkozó szabályok. A kormány jelentős szigorítást akart bevezetni ezen a területen, ám úgy tűnik,

Tovább »

Szavatosság megszűnő vállalkozással

Mit tehet a fővállalkozó, ha szavatossággal tartozik az átadott munkáért, ám a feladatot ténylegesen elvégző egyéni vállalkozó időközben már felhagyott ezzel a tevékenységgel? Lehet-e valahogyan szavatossági igényt érvényesíteni megszüntetett vállalkozással szemben? Alapesetben a fővállalkozó tartja a hátát Olvasónk cége egy gazdasági épületet hozott tető alá, melynek gépészeti berendezéseit egy egyéni vállalkozó szerelte alvállalkozóként. Szavatossági probléma…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A festőnek is kell kivitelezői nyilatkozatot adnia?

“Magánépítkezésben vagyunk éppen, ami nem e-napló köteles. Minden kivitelezőtől be kell kérnünk a kivitelezői nyilatkozatot? Attól is, aki esetleg csak két-három napot dolgozik, mint mondjuk a festő vagy az ablakos?”  Ha nincs generál, akkor  az építtetőnek kell minden szakmunkát végző vállalkozóval külön szerződést kötnie. A szerződésben a munkavégzésre vonatkozó kikötések és határidők mellett szerepelnie kell…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kétlakásos ikerházra hány e-napló kell?

Egyszerű bejelentéssel épül a kétlakásos ikerház. Az ikerház két részét két külön generálkivitelező építi. Az egyik lakás már szerkezetkész, a kivitelezéshez már megnyitották az e-naplót. A másik lakás építését most kezdenék, de nem tudják hogyan naplózzanak. Egyben vagy két külön e-naplóban vezessék az építkezést? Egy bejelentés – egy napló A válasz nagyon egyszerűnek tűnhet. Mivel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A redőny felszerelését is e-naplózni kell?

Olvasónk főként alvállalkozóként árnyékolástechnikai munkákat végez e-naplós építkezéseken. Gyakran tapasztalja azonban, hogy annak ellenére, hogy e-naplós a kivitelezés, őt nem hívják meg az e-naplóba, mondván túl sok a macera vele. Származhat ebből hátránya olvasónknak? Járhat érte bírság? A kivitelezési szabályok nem tesznek különbséget a kivitelezési munkák között, magyarán nincs olyan, hogy kicsi vagy nagy kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kell új e-naplót nyitni, ha férjhez megyünk?

Egy családi ház építésnél az e-naplót már megnyitották, de a kivitelezést még nem kezdték el. Az e-napló megnyitása óta az építtető pár összeházasodott, a hölgy neve megváltozott. Mit lehet tenni ilyenkor? Kell új e-naplót nyitni? Ha az építtető személyében változás történik, akkor a változást jogutódlással lehet elintézni. Viszont olvasónk esetében más a helyzet, hiszen az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Vissza lehet vonatni a használatbavéltelt elszámolási vita esetén?   

A használatbavételi engedély kiadása előtt elmérgesedett a viszony a beruházó és a kivitelező cég között, így minden eszközzel próbálják bojkottálni egymást. A kivitelező végül nem is adta ki az FMV és kivitelezői nyilatkozatokat. Az építtető mégis megkapta a használatba vételt. Ezt a kivitelező cég megtámadta, arra hivatkozva, hogy mivel nem volt érvényes kivitelezői nyilatkozat, a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Lehet-e mellékes a melléképület? 

Át kell-e vezetni egy garázst vagy kerti tárolót a földhivatali térképre? Olvasónknak néhány éve épült meg a családi háza, erről hatósági bizonyítványuk is van. Menet közben azonban két melléképületet is felhúztak. A 100 légköbmétert egyik sem éri el, tehát engedély nélkül épültek. Mi ilyenkor a tennivaló? Hogyan járnak el szabályosan? Mikor nem kell engedély a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Átalakul a könyvelők képzése, újra kötelező lesz a hatósági tanfolyam

Átalakítja a kormány a mérlegképes könyvelők képzését. Ma egy ilyen tanfolyam elvégzéséhez elég egy érettségi és egy 500-600 órás szakmai képzés, amit egyre gyakrabban kínálnak távoktatásos formában. Jövőre ennek vége: a könyvelők képzését átveszi az állam, visszahozzák a hatósági tanfolyamokat.  A mérlegképes könyvelők képzésének a mai modellje alig három éve működik. A szakképzés 2021-es átalakítása…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Cseréljük ki a régi keringetőszivattyúkat korszerűekre! 

Rengeteg áramot spórolhatunk velük Nem sokszor gondolunk a keringető szivattyúkra áramfogyasztás szempontjából. Pedig egy régi, elavult vagy újabb, de bonyolultabb fűtési rendszer esetén a fogyasztásuk akár annyiba is kerülhet, mint egy energiahatékonyabb ház teljes éves fűtése H tarifán. Megéri az elavult szivattyúkat korszerűekre váltani? Mennyit lehet spórolni? Mit tudnak a korszerű szivattyúk, amire a régebbi…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bezuhant a lakásépítések száma

Az első félévben a lakásépítések száma 19%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Hasonló számokat tudtunk legutóbb is mutatni, akkor a statisztikai hivatal első negyedéves adatait összegeztük. A visszaesés tehát folytatódik, most már jól látszik, hogy ez fogja meghatározni az egész évet az építőiparban. A KSH szerint az első félévben mindössze 7353 új lakást…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Mozgóbér: mennyire köthető a teljesítményhez a fizetés?

Sok munkaadó jobban szereti a teljesítménybért, mint az időarányos bérezést, mert hozzá tudja kötni a fizetéseket a teljesítményhez. Elvégre nem azért fizetünk senkit, hogy üldögéljen a fizetett munkahelyén. De vajon lehet-e valakit teljes egészében teljesítménybérben fizetni? Mi legyen a munkaszerződésben akkor, ha mozgóbérrel szeretnénk valakit felvenni? Mi az a mozgóbér? Sok álláshirdetésben találkozunk a mozgóbér…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Gyűjtse-e a számlákat az átalányadózó?

Több olvasónk is felvetette a kérdést, hogy ha egyszer átalányadós, a költségeket az előre megállapított átalány alapján számolja el, akkor neki meg kell-e egyáltalán őriznie a bejövő számlákat? Érdemes foglalkoznunk a kérdéssel, mert nagyon sokba kerülhet, ha valaki hibás gyakorlatot követ.  Az átalányadózó egyéni vállalkozónak valóban nem kell azzal foglalkoznia, hogy költségeit a bejövő számlák…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Hová lett a rezsióradíj?

Utoljára másfél évvel ezelőtt hirdetett ki érvényes építőipari rezsióradíjat a kormány. Bár a díjak módosítására vonatkozó legutóbbi szakmai ajánlás 2022 februárjában megszületett, rendelet ezt azóta sem erősítette meg. Csakhogy a legutóbbi óradíjak kihirdetése után indult el igazán az infláció, ami mára használhatatlanná teszi a hivatalos óradíjakat. Az építőipari rezsióradíj valójában nem egy kötelezően alkalmazandó hatósági…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új CSOK-szabályok

Jövő januártól megszűnik az eddig ismert Családi Otthonteremtési Kedvezmény. A CSOK és a korábbi falusi CSOK egy új támogatási formává alakul át, melyet csak a rendeletben megjelölt kistelepüléseken, az ország

Tovább »

Sorvezető: mikor melyik OTÉK-ot kell alkalmazni?

Készített a kormány egy sorvezetőt az országos településrendezési és építési követelmények alkalmazásához. Az OTÉK módosításába bekerült új bekezdések azt veszik sorra, hogy új építés engedélyezésekor vagy egyszerű bejelentés során az

Tovább »

Panasztörvény – az 50 főnél többet foglalkoztató cégekre is vonatkozik

Július 25-én lép hatályba a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról szóló törvény. Az előírások egy része a vállalkozókat is érinti. Az 50-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknek is működtetniük kell egy visszaélés-bejelentési rendszert. Kit érint? Az előírás két nagy csoportra vonatkozik: minden olyan vállalkozásra tevékenységi körtől függetlenül, ahol 50-nél több munkavállaló dolgozik…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kiterjesztett gyártói felelősség – egyszerű felhasználóként is lehet vele dolgunk

Július 1-től lépett életbe a kiterjesztett gyártói felelősség, vagy ahogy mindenki beszél róla: az EPR. A cél az, hogy a hulladékkezelés költségeit fizettessék meg az előállítókkal is, így a cégek számára ez fizetendő díjakat is jelent majd. Elsősorban a gyártók és a forgalmazók érintettek, de egy építőipari vállalkozás is könnyen belefuthat az EPR-be. Elég, ha…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Jöhetnek a vendégmunkások, de nem minden vállalkozáshoz

Elfogadta a Parlament a vendégmunkások foglalkoztatásáról szóló törvényt. A vendégmunkások tartózkodási engedélye két évre lesz érvényes, ez egy évvel meghosszabbítható, a három év lejárta után pedig azonnal új kérelmet adhat be az érintett. Így szinte bármeddig itt dolgozhatnak az EU-n kívüli országokból, akár a Távol-Keletről vagy Ázsiából érkező vendégmunkások. A szabályok azonban erős korlátozásokat tartalmaznak,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kerti kutak bejelentése: minden előírást eltöröltek

Idén év végén járt volna le a korábban engedély nélkül fúrt vagy ásott kerti kutak bejelentésének a határideje. Ez az utólagos engedélyeztetés évek óta téma, most a koronavírus-járvány miatt adott több éves haladék járt volna le. Csakhogy a kormány inkább úgy döntött, véget vet ennek a több éve tartó átmeneti állapotnak, és gyakorlatilag eltörölnek minden…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Egyszerű bejelentéssel épült engedély helyett

Mi a teendő, ha megtagadják a hatósági bizonyítvány kiadását, mert nem lett volna elég az egyszerű bejelentés? Az építészek nem jogászok, bár egyre gyakrabban érzik úgy, hogy egy ilyen diplomának is lapulnia kellene a fiókjuk alján. Olvasónk esetében is valami hasonló történt: nem volt biztos abban, hogy elég-e az egyszerű bejelentés az egyik építkezés elindításához…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Előtetőt bárhova lehet építeni?

Májusi számunkban foglalkoztunk a terasz lefedésének kérdésével. Ekkor főként az engedélyezési szabályokat jártuk körbe. Viszont olvasóinkban felmerült még pár kérdés. Például: ha nem kell engedély egy teraszfedéshez, mert az „csak” egy előtető lesz, kell még más szabályra is figyelni? Az építési szabályok szerint nem kell építési engedély a kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Milyen nyelven legyen a teljesítménynyilatkozat?

Olvasónk sátorszerkezetet állítana fel először csak ideiglenesen, majd később állandóra. A sátor 2013-as teljesítménynyilatkozata román nyelvű. Le kell ezt magyarra fordítani? Mikor kell és hogyan lehet a sátor véglegesítését elintézni? Ideiglenes sátorszerkezet felállításához nem kell építési engedély, ha a megépített szerkezet legfeljebb 180 napig áll. Az ideiglenes sátorszerkezetek elhelyezéséhez jegyzői engedély kell. A sátornak rendelkeznie…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Rövid séta az elektromos autótöltők világában

Egyre többen kérnek elektromos autótöltőt a garázsukba is, hiszen egyre több az elektromos autó. Benne van a levegőben, hogy az új társasházakhoz kötelezőek is lesznek, sőt, előbb-utóbb ezt a kört az új építésű házakra is kiterjeszthetik. Bár az autótöltők alapvetően könnyen telepíthetőek utólag is, mégis pár megválaszolásra váró kérdés felmerült bennünk. Kell-e 3 fázis? Ki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Faház – de nem könnyűszerkezetes

Előregyártott CLT elemekből készült ház építkezésén jártunk A CLT egy angol mozaikszó, a cross laminated timber, vagyis a keresztirányban ragasztott faanyag fedőneve: tulajdonképpen egy tömörfa alapanyagú teherhordó szerkezetről van szó. Ez a technológia szédületes gyorsasággal kezdett elterjedni hazánkban is. Hogy miért? Többek között azért, mert alkalmas a tégla és a beton helyettesítésére, és sokkal gyorsabb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Változtak a szakmagyakorlási feltételek műemléki és településtervezési területen

Műemléki és településtervezési területen módosította a kormány a szakmagyakorlási feltételeket. Enyhültek a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó elvárások, illetve mindezek alól felmentést is adhat a Magyar Építész Kamara. Legutóbb egy évvel ezelőtt módosította a kormány azt a rendeletet, melyben az egyes építőipari szakterületek folytatásához szükséges jogosultságokat állapítja meg. Akkor részletezték a műemléki területtel valamint a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bejelentették: jövő évtől csak falusi házakhoz lesz CSOK

Részleteket még nem tudunk Lapzártánk idején, egy héttel a változások bejelentése után még nem jelent meg a csok-ot módosító kormányrendelet, így csak a kormány bejelentése alapján tudjuk a módosításokat összefoglalni. Mi lesz a csok-kal, hogyan alakulnak át a lakásszerzési támogatások? Rendelet tehát még nincs, amit ismerünk, azok csupán a június 22-én elhangzott bejelentés részletei. A…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építő Élet 2023. szeptember

Kedves Olvasóink! Fogadják sok szeretettel a 2023. szeptemberi számunkat. A *-al jelzett bejegyzéseinket előfizetés nélkül is megtekinthetik. Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat Bővítés vagy

Tovább »