fbpx

Új törvény jön az állami építésekről – Rövid pórázon az önkormányzati beruházások, aránytalanul megnő az építészek felelőssége

Új törvényt készít a kormány az állami építési beruházásokról. Minden olyan építési munka ide tartozik majd, amiben legalább 50%-ot meghaladó támogatás van, akár hazai, akár uniós pénzből fizetik a beruházást. Az építési minisztérium befolyása szinte korlátlan lesz minden állami támogatásos építés esetén.

Amikor 2022 tavaszán az önálló építési minisztérium létrejött, mindenki azt várta, hogy hónapokon belül megjelenik egy átfogó, az építőipar egészét megváltoztató új építési törvény. Erre utaltak az első kormányzati bejelentések. A Lázár János vezette tárca végül sokkal lassabban haladt a feladattal, mint ahogyan azt az előzetes bejelentések alapján vártuk. Törvény még mindig nincs, egy tervezet azonban már elérhető a minisztérium honlapján. Ezt még tárgyalásra sem nyújtották be a Parlamentnek, tehát a szöveg még sokat változhat. A lényeget, az új szabályozás irányát azonban már láthatjuk.

Szinte minden állami beruházás, amiben 50%-nál több támogatás van

A törvényjavaslat az állami építési beruházások szabályozásáról szól, a teljesen magánerős építéseket tehát nem érinti. Az állami építések körét azonban nagyon szélesre húzzák. A törvény hatályát a nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő állami beruházásokhoz kötötték. A közbeszerzésekben megkülönböztetjük az uniós és a nemzeti értékhatárokat. Építés esetén az uniós értékhatár nagyjából 1,7 milliárd forint, így ide csak a nagy állami beruházások tartoznának, ha ezt választották volna. A nemzeti értékhatár viszont építési beruházás esetén 50 millió forint. Ennyiből ma már egy falusi orvosi rendelő építését sem lehet kihozni. Tehát gyakorlatilag minden beruházásra vonatkozni fognak az új szabályok, ahol a hazai állami vagy nem közvetlen uniós támogatás mértéke a becsült érték 50%-át meghaladja. Nem kell viszont ide számítani a gazdasági társaságok beruházásait. Így a valódi állami beruházások mellett valójában az önkormányzati építésekre terjed majd ki a törvény hatálya (önkormányzati építés ma gyakorlatilag nem indul uniós támogatás nélkül). De beletartoznak a civil szervezetek beruházásai is.

Erős központosítás rajzolódik ki

A törvény indoklásában csupa pozitív hatásról olvashatunk. Az új törvény új alapokra helyezi és egységesíti az állami építési beruházások rendszerét. Növeli a beruházások megvalósításának hatékonyságát, erősíti a megvalósításban közreműködő állami szervezetrendszert, s mindezekkel eléri, hogy Magyarország a sikeres állami építési beruházások területén 2030-ra Európa élmezőnyébe kerüljön.

E célokhoz a fő eszköz egy erős központosítás lehet – az indoklás szerint az előkészítéstől a tervezésen és kivitelezésen át az üzemeltetésig és fenntartásig újraszabályozzák a beruházások teljes életciklusát. Az önkormányzatok tehát azzal fognak majd szembesülni, hogy az előkészítéstől a tervezésen át a kivitelezésig a tervezett beruházásuk minden lépését a minisztérium fogja majd felügyelni. Természetesen ettől egyedi miniszteri döntéssel bármikor el lehet majd térni. Ez a felügyelet konkrétan azt jelenti, hogy mindenben az állam dönt majd. A minisztérium választhatja ki a tervezőt és a kivitelezőt. Sőt az államnak joga lesz akár kisajátítással is a saját tulajdonába venni a beruházás helyéül szolgáló ingatlant. Az állami tulajdonba kerülő ingatlanon felépített épület természetesen 100%-os állami tulajdonba fog kerülni.

Az építési minisztérium dönt szinte minden beruházásról

A beruházások indításának kulcsfontosságú szereplője lesz az úgynevezett állami építési beruházási keretprogram. Ez tartalmazza majd évekre lebontva a megvalósítandó állami építések listáját. Ami nincs a keretprogramban, az nem fog döntésre a kormány elé kerülni. Ez tehát az első szűrő: ha például egy önkormányzat beruházási terve nem kerül rá erre a minisztériumban készülő listára, akkor esélye sem lesz a megvalósításra. Az építési minisztérium, konkrétan annak vezetője dönthet majd a keretprogramban szereplő beruházások elindításáról.

A minisztérium irányítja és felügyeli a projektet

Ettől kezdve az egész folyamatot a minisztérium felügyeli. A beruházásokat például egy olyan projektszervezet fogja kötelezően menedzselni, amit a minisztérium hoz létre. Ebben szerepel majd a tervező, a kivitelező, a tervellenőr, lebonyolító, műszaki ellenőr, költségellenőr is az építtető és természetesen a minisztérium képviselője mellett. A lebonyolító és a tervellenőr csak a minisztérium alkalmazottja lehet. Ha a beruházás gyors lebonyolításához valamilyen különleges nemzeti érdek fűződik, akkor a lebonyolítót, tervellenőrt és költségszakértőt a miniszter nevezheti ki akár az üzleti szférából is.

Az építtető ebben a döntéshozó szervezetben gyakorlatilag kisebbségbe kerül. Egy szavazata lesz a sok között. Teljes egészében állami építések esetén is tagja lesz ennek a szervezetnek a helyi polgármester – szintén egyetlen szavazattal. A helyi önkormányzatnak így gyakorlatilag alig lesz beleszólása abba, hogy az állam mit akar, mit fog építeni a település területén. Az önkormányzat legfeljebb tudomásul veszi, hogy az állam sportcsarnokot vagy akkumulátorgyárat akar a kiszemelt területen létesíteni. Beleszólásuk nem lesz sem a cél kiválasztásába, sem az építés folyamatába.

Az önkormányzatoknak még kevesebb joguk lesz a beavatkozásra, ha a beruházást az állam kiemeltnek fogja minősíteni. Ilyen kiemelt státusz esetén a beruházás kijelölt vezetője bármely szervezetnek feltehet kérdéseket, vagy megfogalmazhat azonnali intézkedési javaslatokat. A „bármely“ szerv itt lehet hatóság, közigazgatási szerv, közműszolgáltató, energiaszolgáltató, építtető, vagy bármely más szervezet, amelynek köze van az építkezéshez. Az erre kijelölt személy vagy szervezet tehát felteheti a kérdéseit, amire az illetékesnek 15 napon belül kell válaszolnia. Vagy intézkedési javaslatot tehet, amire szintén 15 napon belül kell reagálni. Ha az érintett szervezet nem ért egyet az intézkedési javaslattal, akkor szintén 15 napja van arra, hogy részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közölje az álláspontját.

Hasonló lesz a szervezeti felállás akkor is, ha például az önkormányzat szeretne valamit uniós támogatással létesíteni. Ebben az esetben az uniós támogatási szerződést egy konzorciumnak kell megkötnie, melyben az egyik partner a minisztérium lesz.

Nő a tervező felelőssége, akit értékelni is fog a miniszter

A megvalósítás során jelentősen nő majd a tervező felelőssége. A kiválasztott tervező lesz a törvényesség első számú felelőse. Az magától értetődő, hogy ő felel azért, hogy a tervek megfeleljenek a törvényeknek, szakmai szabályoknak és szabványoknak. Azonban azért is ő lesz a felelős, hogy a tervek ne tartalmazzanak olyan belső ellentmondásokat, amik esetleg a későbbiekben a gyors közbeszerzést akadályoznák. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljeskörűségéért és pontosságáért, ez alól sem a tervellenőr, sem az építtető, vagy a nevében eljáró közreműködők elfogadó nyilatkozata nem mentesíti.

És ami még újdonság: a tervező közreműködését a miniszter a munka végén értékelni is fogja a lebonyolító, a műszaki ellenőr és a kivitelező nyilatkozatainak beszerzését követően. Azt nem írták le, de nagyon valószínű, hogy a következő munkánál ez az értékelés a kiválasztás egyik alapját fogja majd jelenteni.

Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok

A tervezetben külön fejezet foglalkozik a szereplők összeférhetetlenségi szabályaival. Ezek a szabályok sokkal szigorúbbak lesznek, mint a sima építési munkák összeférhetetlenségi szabályai. A tervező például ma akkor nem dolgozhat egy beruházás tervein, ha az adott építmény engedélyezésében érintett kormányhivatal vagy építésfelügyelet kormánytisztviselője, esetleg a tervek véleményézésében, jóváhagyásában érintett bármilyen szervezet alkalmazottja vagy képviselője. Ehhez képest az állami építések új szabálya szerint a tervező nem lehet kivitelező vagy műszaki ellenőr sem azon a beruházáson, melynek a tervein dolgozott. A törvényjavaslat teljesen elkülöníti egymástól a szereplőket:

  • a tervező nem lehet tervellenőr vagy kivitelező
  • a kivitelező nem lehet tervellenőr vagy műszaki ellenőr
  • a műszaki ellenőr nem lehet tervező vagy tervellenőr.

Az összeférhetetlenséget magának az érintett félnek kell jeleznie. A tevékenység megkezdése előtt erről nyilatkozniuk kell a szakembereknek. Ha pedig a munka közben alakul ki az összeférhetetlenség, akkor azt haladéktalanul jelezni kell a miniszternek. Újdonság az az előírás is, hogy ha valakiről bebizonyosodik, hogy összeférhetetlenségben érintett volt és úgy dolgozott, akkor a miniszter gondoskodik annak a munkának a felülvizsgálatáról és megismétléséről. Azaz akár az újratervezés is szóba kerülhet, ha például későn derül ki, hogy a tervező érintett a kivitelezésben részt vevő cégben is.

Tilos az építtető érdekeivel ellentétes tevékenység

A törvénytervezet a beruházásban részt vevők magatartását is igyekszik kordában tartani. A szöveg szerint, aki feladatai pártatlan, tárgyilagos és elfogulatlan ellátására nem vagy csak korlátozottan képes, az köteles tartózkodni az építtető érdekeivel ellentétes tevékenységektől. És itt az okok között felsorolja az illető gazdasági érdekei mellett a családi, érzelmi okokat, továbbá a politikai vagy nemzeti hovatartozást is.

Egyelőre azonban mindez csak egy tervezetben olvasható, melyet az építési minisztérium honlapján találhatunk meg. Nem kérdés azonban, hogy a törvényjavaslat hamarosan a Parlament elé fog kerülni, és ha lesznek is kisebb módosítások, a lényeget el fogják fogadni a képviselők.


Ki mer majd közbeszerzéses tervezést vállalni? (vélemény)

A tervezet iszonyatos felelősséget akaszt a tervezők nyakába. A tervek alapján előzetes költségbecslés adható. A valóságban a tervek elkészülte után általában a költségek emelkedése és a rendelkezésre álló pénzügyi keret szűkülése következik. 

Ha a tervező tényleg felelős a költségbecslés pontosságáért, akkor pontosan kell előre becsülnie egy akár évekig elhúzódó építés költségeit. Tehát az új feladat a minél pontosabb becslés. Költséget kell becsülni előzetesen és pontosan, gondosan számítva az előre nem látható építőanyagár-robbanásra, munkadíj emelkedésekre, inflációra vagy például háborús vagy járványügyi veszélyhelyzetre is.

Nekem az az érzésem, hogy a jövő heti lottószámok minél teljeskörűbb és pontosabb becslése sokkal egyszerűbb feladat ennél, és anyagilag is jobban megéri. Valószínűleg több kollégám is így gondolja majd, ezért ha ez a javaslat ebben a formában átmegy, nem sok építész marad, aki közbeszerzéses tervezéseket el mer vállalni.


 

Nagy Csaba

Ezek még érdekelhetik:

Emelkedtek az építéssel kapcsolatos bírságok

Az egyéb szabálysértési bírságokhoz hasonlóan megemelik az építési és építésfelügyeleti bírságokat is. Itt is minden tételt egységesen 30%-kal növeltek. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg a különböző szabálysértési bírságok emelését

Tovább »

Osztatlan közös telken saját részre

Adott egy osztatlan közös telek, melyet használati szerződés alapján külön részre „bontunk”. A telekre ikerházat építenénk úgy, hogy az épület tervezése és kivitelezése is külön menne. Sőt az egyik lakást maga az építtető szeretné a saját kezével felhúzni. Hogy kell ezt a hatóságnál lezongorázni? Hogyan kell a saját részre kivitelezést lepapírozni? Ahogy előzőleg írtuk, jelenleg…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Szomszédjogok egyszerű bejelentésnél

A szomszéd telken egy hatlakásos társasházat terveznek építeni egyszerű bejelentéssel. Olvasónk úgy tudja, hogy a tervezett épület nem felel meg az építési szabályoknak, viszont egyszerű bejelentésnél szomszédként nincs beleszólása az ügybe. Hogyan értesülhetnek szabályosan a szomszédok egyszerű bejelentéskor arról, hogy mi épül a szomszédban? Hogyan jelezzék, ha nem tetszik nekik a tervezett épület? Hatlakásos, legfeljebb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Ki felel a kivitelezésért, ha nincsenek tervek?

Ipari padló kialakításához nincsenek rendes, részletes kivitelezési tervek, csak egy külföldi, minimális számítást tartalmazó dokumentáció. Hazai tervező nem adja a nevét a kivitelezéshez, de ennek ellenére a kivitelező és a felelős műszaki vezetője bevállalná a munkát. Megengedheti a műszaki ellenőr, hogy így alakítsák ki az ipari padlót? Alapvetően az építtető vagy meghatalmazottja (pl. a műszaki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Utólag lehet pótolni az e-naplót?

Egy e-naplós építkezésen a fővállalkozó úgy tájékoztatta az alvállalkozóját, hogy a villamossági munkákat nem kell naplózni. Utólag kiderült, hogy mégis kellett volna, viszont a munkákkal már hónapokkal ezelőtt végeztek. A villanyszerelő alvállalkozó a biztonság kedvéért bekérte e-mailen a munkavállalók napi jelentéseit. Elég ez ahhoz, hogy megússzák a büntetést? Ha egy építkezés e-naplós, akkor minden kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A nemfizetést is naplózni kell?

Társasház építésnél az építőanyag drágulása és a munkadíj emelkedése miatt az építtető nem akarja kifizetni a kivitelezőt. Kérdés: a nemfizetési problémákat az építési naplóban is dokumentálni kell? Az e-építési napló egy olyan felület, ahol nemcsak magát a kivitelezés folyamatát lehet és kell is dokumentálni, hanem arra is használható, hogy a kivitelezés résztvevői egy-egy eseti bejegyzéssel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építőipar – nem fényes a helyzet

Jelentősen zsugorodik az építőipar szelete a gazdaság tortájában. A KSH adatai szerint a termelés 7%-kal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest. A valóságban ennél jóval nagyobb a zuhanás, de területenként különböző a mérték.  Mi az oka ennek a nagy esésnek, meddig fog tartani, és melyek azok a területek, amiket nem érint annyira a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Tervezői szerződések teljesítési határideje és kötbérezése

Tervezőként pontosan tudjuk, hogy kötelező a teljesítési határidőt is belefoglalni a szerződésbe, és igencsak szeretik kötbérrel „díjazni”, ha valamivel megcsúszunk. Igen ám, de mi van akkor, ha a határidőnk előtt pár nappal kapunk a megrendelőnktől néhány olyan „apróságot”, ami miatt előre látjuk: ha a következő három napban literszámra öntjük magunkba a kávét és elfelejtjük az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építkezés mezőgazdasági területeken: Mikor kell humuszmentési talajvédelmi terv?

Tervező létünk során szinte biztos, hogy előbb-utóbb belefutunk mezőgazdasági területen építendő engedélyköteles épületbe. Munkatársunk is így járt, hiszen azzal “támasztotta meg” a hatóság, hogy akkor márpedig kéri szépen becsatolni a humuszmentési talajvédelmi tervet. Egyáltalán mit is takar pontosan ez a talajvédelmi terv? Mikor kötelező? A Földhivatalnál is lesz egy plusz körünk vagy akár kettő is?…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Biztosítsuk a betonpadlónk síkpontosságát 3D lézerszkennerrel!

Elérni, hogy egy frissen öntött beton vízszintes legyen, nem kis feladat. Akárhogyan is igyekszünk, akárhányezer négyzetméter van a kezünkben, száradás után legtöbbször ugyanaz a baj: jobban hasonlít a Baranyai-dombságra, mint egy feszített víztükörre. Majd ezután következik a szakik réme: lehet szépen helyrehozni a hibákat, pótolni a völgyekben és csiszolni a hegyeken. Persze használhatunk önterülő aljzatkiegyenlítőt…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Drágul a TSZSZ igénybevétele – a nagyvállalatoknak fog jobban fájni

Mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk a nagy cégeknek, ha szeretnék igénybe venni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szolgáltatásait. A kormány felemeli a szakértői közreműködés díját egy tervezett kormányrendelet szerint, de a TSZSZ szerint ennél is nagyobb emelésre volna szükség. Ma gyakorlatilag fillérekért adnak szakvéleményt milliárdos nagyvállalatoknak is – ezen kellene változtatni. A TSZSZ díját rendelet…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Új építőipari szabványok (2023. június – augusztus)

Építőanyagok és építés MSZ EN 303-5:2021+A1:2023  Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Terminológia, követelmények, vizsgálat és megjelölés  MSZ EN 13126-3:2023  Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Tolózárak, főként bukónyíló, először bukó és csak bukó vasalatok esetén MSZ EN 13200-4:2023 …

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kókány után dolgozni

Hogy előzzük meg a jogi hercehurcát, ha az előttünk dolgozó „szaki” munkája csapnivaló? Az egymásra épülő munkák során gyakran belefuthatunk az előttünk dolgozók – szépen fogalmazva – ballépéseibe. Kimaradt ez, kókány az, hitvány amaz. Aztán persze a megrendelő nekünk már nem akarja még egyszer kifizetni azt a plusz munkát, amit a silányul dolgozó elődünk melójának…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bővítés vagy felújítás nem mehet 5% áfával, de rendeltetésmódosítás igen?

Ha egy magánszemély generálkivitelezővel építi az új házát, akkor nagyon kedvezményes, 5%-os forgalmi adóval veheti meg.  De mi a helyzet felújításkor, bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén? Van-e arra mód, hogy ilyen munkáknál is alkalmazni lehessen a kedvezményes lakásáfát? A normál adózáshoz képest jóval alacsonyabb áfakulcsot a kormány csak új építésű lakások létrehozása esetén biztosítja. Ezt kedvezménynek…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat

Egyszerűsíti a kormány a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat, adminisztratív előírásokat. A tervek szerint a jövőben kevesebb helyen kell majd tűzvédelmi szabályzatot készíteni, és ritkulhat a tűzvédelmi oktatások gyakorisága is. A munkavédelmi oktatás pedig az elképzelések szerint egyes munkahelyeken úgy is teljesíthető lesz, hogy a munkáltató átadja a dolgozónak a miniszter által közreadott oktatási tematikát,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új napelemes szabályok

Hetek óta valamennyi érintett azt találgatja, miként fognak megváltozni 2024 januárjától a háztartási napelemes rendszerek működtetésére vonatkozó szabályok. A kormány jelentős szigorítást akart bevezetni ezen a területen, ám úgy tűnik,

Tovább »

Szavatosság megszűnő vállalkozással

Mit tehet a fővállalkozó, ha szavatossággal tartozik az átadott munkáért, ám a feladatot ténylegesen elvégző egyéni vállalkozó időközben már felhagyott ezzel a tevékenységgel? Lehet-e valahogyan szavatossági igényt érvényesíteni megszüntetett vállalkozással szemben? Alapesetben a fővállalkozó tartja a hátát Olvasónk cége egy gazdasági épületet hozott tető alá, melynek gépészeti berendezéseit egy egyéni vállalkozó szerelte alvállalkozóként. Szavatossági probléma…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A festőnek is kell kivitelezői nyilatkozatot adnia?

“Magánépítkezésben vagyunk éppen, ami nem e-napló köteles. Minden kivitelezőtől be kell kérnünk a kivitelezői nyilatkozatot? Attól is, aki esetleg csak két-három napot dolgozik, mint mondjuk a festő vagy az ablakos?”  Ha nincs generál, akkor  az építtetőnek kell minden szakmunkát végző vállalkozóval külön szerződést kötnie. A szerződésben a munkavégzésre vonatkozó kikötések és határidők mellett szerepelnie kell…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kétlakásos ikerházra hány e-napló kell?

Egyszerű bejelentéssel épül a kétlakásos ikerház. Az ikerház két részét két külön generálkivitelező építi. Az egyik lakás már szerkezetkész, a kivitelezéshez már megnyitották az e-naplót. A másik lakás építését most kezdenék, de nem tudják hogyan naplózzanak. Egyben vagy két külön e-naplóban vezessék az építkezést? Egy bejelentés – egy napló A válasz nagyon egyszerűnek tűnhet. Mivel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A redőny felszerelését is e-naplózni kell?

Olvasónk főként alvállalkozóként árnyékolástechnikai munkákat végez e-naplós építkezéseken. Gyakran tapasztalja azonban, hogy annak ellenére, hogy e-naplós a kivitelezés, őt nem hívják meg az e-naplóba, mondván túl sok a macera vele. Származhat ebből hátránya olvasónknak? Járhat érte bírság? A kivitelezési szabályok nem tesznek különbséget a kivitelezési munkák között, magyarán nincs olyan, hogy kicsi vagy nagy kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kell új e-naplót nyitni, ha férjhez megyünk?

Egy családi ház építésnél az e-naplót már megnyitották, de a kivitelezést még nem kezdték el. Az e-napló megnyitása óta az építtető pár összeházasodott, a hölgy neve megváltozott. Mit lehet tenni ilyenkor? Kell új e-naplót nyitni? Ha az építtető személyében változás történik, akkor a változást jogutódlással lehet elintézni. Viszont olvasónk esetében más a helyzet, hiszen az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Vissza lehet vonatni a használatbavéltelt elszámolási vita esetén?   

A használatbavételi engedély kiadása előtt elmérgesedett a viszony a beruházó és a kivitelező cég között, így minden eszközzel próbálják bojkottálni egymást. A kivitelező végül nem is adta ki az FMV és kivitelezői nyilatkozatokat. Az építtető mégis megkapta a használatba vételt. Ezt a kivitelező cég megtámadta, arra hivatkozva, hogy mivel nem volt érvényes kivitelezői nyilatkozat, a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Lehet-e mellékes a melléképület? 

Át kell-e vezetni egy garázst vagy kerti tárolót a földhivatali térképre? Olvasónknak néhány éve épült meg a családi háza, erről hatósági bizonyítványuk is van. Menet közben azonban két melléképületet is felhúztak. A 100 légköbmétert egyik sem éri el, tehát engedély nélkül épültek. Mi ilyenkor a tennivaló? Hogyan járnak el szabályosan? Mikor nem kell engedély a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Átalakul a könyvelők képzése, újra kötelező lesz a hatósági tanfolyam

Átalakítja a kormány a mérlegképes könyvelők képzését. Ma egy ilyen tanfolyam elvégzéséhez elég egy érettségi és egy 500-600 órás szakmai képzés, amit egyre gyakrabban kínálnak távoktatásos formában. Jövőre ennek vége: a könyvelők képzését átveszi az állam, visszahozzák a hatósági tanfolyamokat.  A mérlegképes könyvelők képzésének a mai modellje alig három éve működik. A szakképzés 2021-es átalakítása…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Cseréljük ki a régi keringetőszivattyúkat korszerűekre! 

Rengeteg áramot spórolhatunk velük Nem sokszor gondolunk a keringető szivattyúkra áramfogyasztás szempontjából. Pedig egy régi, elavult vagy újabb, de bonyolultabb fűtési rendszer esetén a fogyasztásuk akár annyiba is kerülhet, mint egy energiahatékonyabb ház teljes éves fűtése H tarifán. Megéri az elavult szivattyúkat korszerűekre váltani? Mennyit lehet spórolni? Mit tudnak a korszerű szivattyúk, amire a régebbi…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bezuhant a lakásépítések száma

Az első félévben a lakásépítések száma 19%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Hasonló számokat tudtunk legutóbb is mutatni, akkor a statisztikai hivatal első negyedéves adatait összegeztük. A visszaesés tehát folytatódik, most már jól látszik, hogy ez fogja meghatározni az egész évet az építőiparban. A KSH szerint az első félévben mindössze 7353 új lakást…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Mozgóbér: mennyire köthető a teljesítményhez a fizetés?

Sok munkaadó jobban szereti a teljesítménybért, mint az időarányos bérezést, mert hozzá tudja kötni a fizetéseket a teljesítményhez. Elvégre nem azért fizetünk senkit, hogy üldögéljen a fizetett munkahelyén. De vajon lehet-e valakit teljes egészében teljesítménybérben fizetni? Mi legyen a munkaszerződésben akkor, ha mozgóbérrel szeretnénk valakit felvenni? Mi az a mozgóbér? Sok álláshirdetésben találkozunk a mozgóbér…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Gyűjtse-e a számlákat az átalányadózó?

Több olvasónk is felvetette a kérdést, hogy ha egyszer átalányadós, a költségeket az előre megállapított átalány alapján számolja el, akkor neki meg kell-e egyáltalán őriznie a bejövő számlákat? Érdemes foglalkoznunk a kérdéssel, mert nagyon sokba kerülhet, ha valaki hibás gyakorlatot követ.  Az átalányadózó egyéni vállalkozónak valóban nem kell azzal foglalkoznia, hogy költségeit a bejövő számlák…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Hová lett a rezsióradíj?

Utoljára másfél évvel ezelőtt hirdetett ki érvényes építőipari rezsióradíjat a kormány. Bár a díjak módosítására vonatkozó legutóbbi szakmai ajánlás 2022 februárjában megszületett, rendelet ezt azóta sem erősítette meg. Csakhogy a legutóbbi óradíjak kihirdetése után indult el igazán az infláció, ami mára használhatatlanná teszi a hivatalos óradíjakat. Az építőipari rezsióradíj valójában nem egy kötelezően alkalmazandó hatósági…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új CSOK-szabályok

Jövő januártól megszűnik az eddig ismert Családi Otthonteremtési Kedvezmény. A CSOK és a korábbi falusi CSOK egy új támogatási formává alakul át, melyet csak a rendeletben megjelölt kistelepüléseken, az ország

Tovább »

Sorvezető: mikor melyik OTÉK-ot kell alkalmazni?

Készített a kormány egy sorvezetőt az országos településrendezési és építési követelmények alkalmazásához. Az OTÉK módosításába bekerült új bekezdések azt veszik sorra, hogy új építés engedélyezésekor vagy egyszerű bejelentés során az

Tovább »

Panasztörvény – az 50 főnél többet foglalkoztató cégekre is vonatkozik

Július 25-én lép hatályba a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról szóló törvény. Az előírások egy része a vállalkozókat is érinti. Az 50-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknek is működtetniük kell egy visszaélés-bejelentési rendszert. Kit érint? Az előírás két nagy csoportra vonatkozik: minden olyan vállalkozásra tevékenységi körtől függetlenül, ahol 50-nél több munkavállaló dolgozik…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kiterjesztett gyártói felelősség – egyszerű felhasználóként is lehet vele dolgunk

Július 1-től lépett életbe a kiterjesztett gyártói felelősség, vagy ahogy mindenki beszél róla: az EPR. A cél az, hogy a hulladékkezelés költségeit fizettessék meg az előállítókkal is, így a cégek számára ez fizetendő díjakat is jelent majd. Elsősorban a gyártók és a forgalmazók érintettek, de egy építőipari vállalkozás is könnyen belefuthat az EPR-be. Elég, ha…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Jöhetnek a vendégmunkások, de nem minden vállalkozáshoz

Elfogadta a Parlament a vendégmunkások foglalkoztatásáról szóló törvényt. A vendégmunkások tartózkodási engedélye két évre lesz érvényes, ez egy évvel meghosszabbítható, a három év lejárta után pedig azonnal új kérelmet adhat be az érintett. Így szinte bármeddig itt dolgozhatnak az EU-n kívüli országokból, akár a Távol-Keletről vagy Ázsiából érkező vendégmunkások. A szabályok azonban erős korlátozásokat tartalmaznak,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kerti kutak bejelentése: minden előírást eltöröltek

Idén év végén járt volna le a korábban engedély nélkül fúrt vagy ásott kerti kutak bejelentésének a határideje. Ez az utólagos engedélyeztetés évek óta téma, most a koronavírus-járvány miatt adott több éves haladék járt volna le. Csakhogy a kormány inkább úgy döntött, véget vet ennek a több éve tartó átmeneti állapotnak, és gyakorlatilag eltörölnek minden…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Egyszerű bejelentéssel épült engedély helyett

Mi a teendő, ha megtagadják a hatósági bizonyítvány kiadását, mert nem lett volna elég az egyszerű bejelentés? Az építészek nem jogászok, bár egyre gyakrabban érzik úgy, hogy egy ilyen diplomának is lapulnia kellene a fiókjuk alján. Olvasónk esetében is valami hasonló történt: nem volt biztos abban, hogy elég-e az egyszerű bejelentés az egyik építkezés elindításához…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Előtetőt bárhova lehet építeni?

Májusi számunkban foglalkoztunk a terasz lefedésének kérdésével. Ekkor főként az engedélyezési szabályokat jártuk körbe. Viszont olvasóinkban felmerült még pár kérdés. Például: ha nem kell engedély egy teraszfedéshez, mert az „csak” egy előtető lesz, kell még más szabályra is figyelni? Az építési szabályok szerint nem kell építési engedély a kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Milyen nyelven legyen a teljesítménynyilatkozat?

Olvasónk sátorszerkezetet állítana fel először csak ideiglenesen, majd később állandóra. A sátor 2013-as teljesítménynyilatkozata román nyelvű. Le kell ezt magyarra fordítani? Mikor kell és hogyan lehet a sátor véglegesítését elintézni? Ideiglenes sátorszerkezet felállításához nem kell építési engedély, ha a megépített szerkezet legfeljebb 180 napig áll. Az ideiglenes sátorszerkezetek elhelyezéséhez jegyzői engedély kell. A sátornak rendelkeznie…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Rövid séta az elektromos autótöltők világában

Egyre többen kérnek elektromos autótöltőt a garázsukba is, hiszen egyre több az elektromos autó. Benne van a levegőben, hogy az új társasházakhoz kötelezőek is lesznek, sőt, előbb-utóbb ezt a kört az új építésű házakra is kiterjeszthetik. Bár az autótöltők alapvetően könnyen telepíthetőek utólag is, mégis pár megválaszolásra váró kérdés felmerült bennünk. Kell-e 3 fázis? Ki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Faház – de nem könnyűszerkezetes

Előregyártott CLT elemekből készült ház építkezésén jártunk A CLT egy angol mozaikszó, a cross laminated timber, vagyis a keresztirányban ragasztott faanyag fedőneve: tulajdonképpen egy tömörfa alapanyagú teherhordó szerkezetről van szó. Ez a technológia szédületes gyorsasággal kezdett elterjedni hazánkban is. Hogy miért? Többek között azért, mert alkalmas a tégla és a beton helyettesítésére, és sokkal gyorsabb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Változtak a szakmagyakorlási feltételek műemléki és településtervezési területen

Műemléki és településtervezési területen módosította a kormány a szakmagyakorlási feltételeket. Enyhültek a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó elvárások, illetve mindezek alól felmentést is adhat a Magyar Építész Kamara. Legutóbb egy évvel ezelőtt módosította a kormány azt a rendeletet, melyben az egyes építőipari szakterületek folytatásához szükséges jogosultságokat állapítja meg. Akkor részletezték a műemléki területtel valamint a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bejelentették: jövő évtől csak falusi házakhoz lesz CSOK

Részleteket még nem tudunk Lapzártánk idején, egy héttel a változások bejelentése után még nem jelent meg a csok-ot módosító kormányrendelet, így csak a kormány bejelentése alapján tudjuk a módosításokat összefoglalni. Mi lesz a csok-kal, hogyan alakulnak át a lakásszerzési támogatások? Rendelet tehát még nincs, amit ismerünk, azok csupán a június 22-én elhangzott bejelentés részletei. A…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építő Élet 2023. szeptember

Kedves Olvasóink! Fogadják sok szeretettel a 2023. szeptemberi számunkat. A *-al jelzett bejegyzéseinket előfizetés nélkül is megtekinthetik. Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat Bővítés vagy

Tovább »