fbpx

Hány szakági tervező kell egy építéshez?

Egy épület tervezéséhez sok minden kell. Most nemcsak arra gondolunk, hogy sok pénz, meg idő, egy jó telek, hanem arra is, hogy egy épület megtervezéséhez sok-sok tervező összehangolt munkája szükséges. De mikor van szükség “extra” tervezőkre a szokásos építész, statikus, gépész, villamos tervezőkön felül?

Ha építkezésbe kezdünk egyértelmű, hogy kelleni fog egy építész. Az építész mellé biztosan kell statikus is, sőt az esetek többségében gépész és villamosmérnök tervező is. Persze ezen belül is vannak változatok. Például a villamosmérnök lehet erős áramra és gyengeáramra szakosodott stb. Ez az alap tervező csapat általában megfelel, ha egy családi házat terveztetnénk. Viszont egy társasháznál már lehet, hogy kevés lesz. És még nem beszéltünk a létező összes többi építésről, raktárakról, iskolákról, sportcsarnokokról, gyártó csarnokokról stb. A tervezhető épületek tárháza szinte végtelen, ahogy a szakági tervezők száma is.

Sokszor az, hogy mikor milyen tervezőre van szükség, még a tervezőknek sem teljesen világos. Ez nem is csoda a gyorsan változó, kesze-kusza jogszabályok világában. Megpróbálunk segíteni eligazodni a szabályokban.

Ki mondja meg mikor milyen tervező kell?

Téves az a gondolat, hogy az építési hatóság vagy az építésfelügyelet az, aki megmondja, hogy mikor milyen munkarészek, azaz milyen tervezők kellenek. A hatóság “csak” közvetíti és betartatja a jogalkotó és egyéb szakmai szervezetek szabályait. Azt, hogy mikor milyen tervezőt kell bevonni a tervezésbe, elsősorban a jogszabályok mondják meg. Ezen felül még a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara is előírhat olyan szabályokat, amiket kötelező a tervezőknek betartani. A kamarai szabályok általában olyan területekre terjednek ki, amiket a jogszabályok nem, vagy csak részben szabályoznak. A kamarai tagoknak pedig tervezés során kötelező betartani a kamarai szabályokat!

Szakhatóságok

Az Eljárási kódex néven ismert 312/2012 kormányrendelet az egyik olyan jogszabály, ami megmondja, hogy mikor milyen szakhatóságokat kell megkeresnie az építési hatóságnak az engedélyezés során (6. melléklet III. táblázat). Sőt, nemcsak azt mondja meg, hogy mely hatóságokat kell megkeresni, hanem azt is, hogy egy építési engedélyezéskor milyen munkarészek kellenek (5. melléklet). Ez utóbbi azért fontos, mert sok esetben a szakhatóságok csak akkor tudnak rábólintani egy tervanyagra, ha az tartalmazza a számukra szükséges dokumentumokat, terveket. 

Ma már szinte az összes szakhatóság a kormányhivatalon belül található. A kormányhivatalban található szervek közül az építési engedélyezés során a leggyakrabban bevont szakhatóságok a következők:

 • népegészségügy,
 • útügy,
 • környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság,
 • mérésügy és műszaki biztonság,
 • kulturális- és örökségvédelem.
 • Speciális esetekben meg kell keresni még az állategészségügyet, növény- és talajvédelmet és a hajózási hatóságot is.

Pár szakhatóság azonban még különálló szervezet, és nem a kormányhivatalban található. Ők a hagyományos értelemben vett szakhatóságok:

 • a katasztrófavédelem, mint tűzvédelmi hatóság,
 • a katasztrófavédelem, mint vízügyi hatóság,
 • 2022. januárjától pedig még a bányahatóság csatlakozott a csapathoz.

A bevonás feltételeit az 531/2017. kormányrendelet határozza meg. A „klasszikus” szakhatóságok véleményét még az engedélyezési eljárás előtt be lehet szerezni. A kormányhivatalban található szakhatóság esetében ez a lehetőség megszűnt.

Nézzük, milyen terveket kell készíteni!


Tipp: Nem biztos, hogy minden esetben kell részletes szakági dokumentáció, csak azért, mert az eljárás során be kell vonni egy szakigazgatási szervet. Sok esetben elég az építész/villamos/gépész/tartószerkezeti terv. De! Sok időt (és pénzt) spórolhatunk, ha még az engedély benyújtása előtt egyeztetünk a különböző szakági tervezőkkel. Legalább egy e-mailt dobjunk az adott szakági tervezőre, hogy mi a véleménye, kelleni fog-e munkarész?! (Vagy olvassuk el a jogszabályt.)


Tűzvédelmi munkarész szinte mindig kell

Tűzvédelmi munkarész minden építési és fennmaradási engedélyezéshez kell, ha az épület közepes (KK) vagy magas (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozik. Ezek általában a 7 emeletnél magasabb épületek. Ekkor tűzvédelmi tervezővel minden esetben számolni kell.

Az alacsony (AK) és nagyon alacsony (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó épületeknél nem minden esetben kötelező a tűzvédelmi munkarész. A jogszabály a következő esetekben teszi kötelezővé a tűzvédelmet:

 • AK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületeknél, ha az épület
 • 6-nál több lakást/üdülőegységet tartalmazó lakó- és üdülőépület,
 • nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
 • összes építményszintjének nettó alapterülete 1000 m2 vagy annál nagyobb.
 • NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületeknél, ha az épület
 • összes építményszintjének nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 100 m2, vagy
 • az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 2000 m2.

Akkor is szükség van tűzvédelmi tervezőre, ha több mint 100 fő egyidejű tartózkodására alkalmas állvány jellegű építmény készül.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a kötelező eseteken felül is készülnek tűzvédelmi munkarészek. Ez jó dolog.

Megjegyeznénk, hogy az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházaknál a tűzvédelmi munkarész nem kötelező, viszont az OTSZ előírásait ekkor is be kell tartani tervezés során. 

Geotechnikai munkarészek

Építéskor tudnunk kell, hogy az a talaj, amire építünk, milyen és hogy a tervezett épület milyen hatással lesz erre a talajkörnyezetre. A geotechnikai terv vizsgálja azt, hogy szakszerűen megvalósításhatók-e azok a szerkezetek és megoldások, amik biztosítják a kölcsönhatásokat és az ezek következtében felmerülő problémák kiküszöbölését (alapozás, talajjavítás, földmunka, támszerkezetek, földművek, víztelenítőberendezések stb.) 

A legtöbb építésnél szükség van a geotechnikai szakvéleményre, amit természetesen csak szakági tervező készíthet el. Ez azért fontos, mert sokszor az építész, szakági tervező nem rendelkezik elegendő információval a tervezéshez. Fontos ugyanis tudni, hogy mi van a föld alatt (talajösszetétel, közművek stb.). Emellett az engedélyezés során a szakhatóságok is dolgoznak belőle.

Azt, hogy mikor milyen részletességű geotechnika kell, szintén a kamarai szabályzatban találjuk. A dokumentáció általában két részből állhat: 

 • talajvizsgálati jelentésből 
 • és geotechnikai tervből.  

A talajvizsgálati jelentés a geotechnikai feltárások, terepi és laboratóriumi vizsgálatok eredményeit ismerteti, értékeli. A talajvizsgálatok mennyiségét és minőségét a geotechnikus mérnöknek kell megállapítania. Ő az építmény kiterjedése és a talajadottságok előzetes ismerete alapján dönt. A geotechnikai munkarészeket különböző kategóriákba sorolja a kamarai szabályzat a műszaki és terepi adottságok alapján. Egyszerűbb talajmechanikai munkarész kell egy enyhén lejtős lakóház tervezéséhez, mint egy hegyoldali társasház építéséhez. 

Geodézia- jó, ha van

Érdekes, hogy az egyszerű bejelentéses lakóházaknál a kamarai szabályzat szerint nem kell geodéziát készíteni, sőt építési engedélyes esetekben is csak annyit ír a jogszabály, hogy “szükség szerint”. Pedig a tervdokumentációk tartalmi követelményeit nehéz teljesíteni egy geodéta nélkül. Gondolunk itt az ingatlanok jogi határvonalára, melyet a szabályzat egyszerűen elintéz a „földhivatali adatszolgáltatás alapján” kitétellel. Az építésznek kell tudnia az építési telek geodéziai jellemzőit, az abszolút koordinátákkal rendelkező kitűzési pontokat és így tovább? Vicces kis ellentmondás ez megint. Érdemes ezért minden esetben, még egyszerű bejelentésnél is geodétát bevonni a tervezésbe, ugyanis itt minden felelősség a tervezőé. A geometriai pontatlanságból, hiányból származó felelősség is. Ha bevonnak geodétát, ez a felelősség az övé lesz. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre több építész tervező is ezen a véleményen van, és készíttetnek geodéziai felmérést jogosultsággal rendelkező geodétával.

A bányahatóságnak is kell a geodézia

Azért is jó, ha van geodézia, mert abból a bányahatóság is tud dolgozni. Ők akkor vesznek részt egy engedélyezésben, ha a geodézia megállapítja, hogy az építési terület felszínmozgás-veszélyes, vagy bányászati tevékenységgel érintett.

Ilyenkor megnézik, hogy a beruházás során mekkora mennyiségű és fajtájú a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag (homok, agyag, kövek, föld stb). Ha több, mint 500m3, akkor ahhoz a bányahatóság külön engedélye szükséges, valamint bányajáradékot is kell fizetni..

2022. januárjától a bányahatóság kivált a kormányhivatalból, és ma már a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságában találhatók. Így újból lehetséges a bányahatóság előzetes véleményét beszerezni még az engedélyezés megindítása előtt.

Régészet csak indokolt esetben

Jó tudni egyrészt, hogy az örökségvédelmi hatóság még létezik (a kormányhivatalokban az építési hatósággal karöltve), másrészt, hogy az örökségvédelem minden építésügyi engedélyezést vizsgál. Ugyanis az építési engedély kérelemmel párhuzamosan mindig indul egy örökségvédelmi eljárás is. Erről csak akkor kapunk információt, hogy ha a beruházás műemléki jelentőségű területet érint. Ha viszont már a tervezésnél kiderül, hogy a szomszédban egy ókori temető van, még szakági tervező nem kell, de foglalkozni kell a műemlékvédelem problémájával. Ilyenkor plusz fotódokumentáció, madártávlati tervek kellenek majd. Viszont, ha a talajfúrások során római kori edénykék kerülnek elő, akkor bizony kelleni fognak régészeti tervek is. 

Környezet-, természetvédelmi és hulladékgazdálkodás

A környezetvédelmi munkarészt gyakran szeretnék elsumákolni a tervezők, pedig sok esetben ezen a területen is szükség van szakági tervekre. Az addig rendben van, hogy az építés során keletkező hulladékokkal számol a tervező, esetleg ír is róla néhány sort, de ez nem mindig elég. 

Tervezés előtt meg kell nézni, hogy a tervezési terület vagy annak közvetlen szomszédsága nem érint-e természetvédelmi területet. A természetvédelmi területeknek több kategóriája van, amik különböző építési korlátozásokat jelentenek. Biztosan kelleni fog ezekre a területekre szakosodott tervező akkor is, ha az épületben zajos a tevékenység (pl.: faipari csarnok, gyártócsarnok, épületek levegőztető rendszerrel), vagy a fűtést nagy teljesítményű kazánnal biztosítják (140 kW-nál nagyobb). Nem beszélve arról, hogy egy nagyobb beruházásnál a környezetre gyakorolt hatást is vizsgálni kell, ami akár egy, az építéstől eltérő, külön engedélyezést is eredményezhet. Ez több hónapra megállíthatja a beruházást.

Vízügyi kérdések

A vízügyi kérdéseket jó pár éve már a katasztrófavédelem, mint vízügyi szakhatóság vizsgálja. Nekik is elég általában a geodézia és az általános építési munkarészek. Külön szakági munkarészre ritkán van szükség. Ha a tervezett beruházás ivóvízbázis védőövezetén helyezkedik el, vagy árvízvédelmi területen, akkor úgyis külön engedélyt, vízjogi engedélyt adnak a beruházáshoz. A vízjogi engedély dokumentációját szintén szakági tervező készítheti el majd. A vízjogi engedélyt az építési engedélyezés előtt vagy utána is meg lehet kérni. Viszont a vizes szakterület igen kacifántos, és akár meg is akaszthat egy beruházást, ezért érdemes e területet is alaposan körüljárni.

Közlekedési hatóság

A közlekedési hatóság a tervezett épület közlekedési kapcsolatait vizsgálja. Azaz, hogy tud-e megfelelően csatlakozni az új építmény a meglévő közúthálózathoz. Ehhez külön tervfejezetre ritkán van szükség, viszont a közútkezelő hozzájárulását be kell szerezni. Alapvetően az a szabály, hogy minden új épületet úgy kell megtervezni, hogy az közútról megközelíthető legyen. Ehhez kell a közútkezelői hozzájárulás, ami engedélyes építésnél az engedélyezési dokumentáció kötelező része. Az utas hatóság pedig csak akkor járul hozzá a beruházáshoz, ha megvan ez a dokumentum. 

A közútkezelői hozzájárulást a közút kezelőjétől kell beszerezni. Ha a közúti csatlakozás országos közutat érint, akkor a Magyar Közútnál kell beadni a kérelmet. Helyi közutak esetében a helyi önkormányzathoz. Nagyobb városokban van erre egy önkormányzati cég (pl.: Pécsett a Biokom), kisebb településen az önkormányzat adja ki a papírt.

Magát a közútkezelői hozzájárulás kérelmét az építtető/tulajdonos vagy meghatalmazással a tervező is benyújthatja. A kérelemhez általában elég az építési tervezési dokumentáció. Utas tervezőre csak különlegesebb esetekben van szükség, például, ha egy vasúti sín mellé 50 méteren belül uszoda épül, vagy autópálya, autóút mellé 100 méteren belül építenének. 

De arra figyelni kell már tervezéskor, hogy ha a telken belül belső úthálózatot vagy parkolókat alakítanának ki, a belső közlekedési létesítményeknek is meg kell felelnie a KRESZ előírásainak. Akár van szakági tervezőnk, akár nincs.

Az egyszerű bejelentéses lakóházaknál persze megint mások a szabályok. Mivel az egyszerű bejelentés nem hatósági eljárás, azaz nem is írhatnak ki hiánypótlást a hatóságok, nem kötelező (de célszerű) csatolni a közútkezelő hozzájárulását. Viszont a tervezett közterület csatlakozást a helyszínrajzon kötelező szerepeltetni. 

Lakóházak esetében azonban az sem szokott gond lenni, ha a közútkezelői hozzájárulást mondjuk csak akkor szerezzük be, ha már az építésfelügyelet rábólintott az egyszerű bejelentésre. A lényeg, hogy ne a beköltözéskor kelljen lebontani a felhajtót, mert az nem tetszik a közút kezelőjének. 

(A területet a 26/2021. ITM rendelet szabályozza.)

Mérésügy és műszaki Biztonság

A mérésügy és a műszaki biztonsági szakhatóság általában a gépész és villamos tervfejezetből dolgozik. Az egyik eset, amikor az építésügy megkeresi őket, hogy ha az építés során erős áramot is beterveznek az épületbe. Azaz legalább 50 kVA beépített összteljesítményű vagy 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezést vagy rendszert terveznek. Ilyenkor a villamos tervfejezethez erősáramú tervező is kell.

A másik eset, amikor képbe jön a műszaki biztonság az, amikor lift is kerül az épületbe. A liftekkel múlt havi számunkban már foglalkoztunk, és tudjuk, hogy ha lift épül, azt csak külön felvonókra szakosodott szakági tervező tervezheti meg.

Népegészségügy

A népegészségügyet a legtöbb esetben akkor kell bevonni, ha az épületben munkavégzés is lesz. Ez szinte minden beruházást érint. Külön szakági tervek ehhez nem kellenek, az erre vonatkozó előírásokat az OTÉK tartalmazza. 

Akadálymentességi tervek

Szintén az OTÉK írja elő, hogy minden közhasználatú épületnek akadálymentesnek kell lennie. Közhasznú épület az, ami egy település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz. Például óvoda, orvosi rendelő, művelődési ház, sportlétesítmény, közigazgatási hivatalok, bíróságok, bank stb. 

A megfelelő akadálymentesség megtervezése is már egy külön szakterület, amit jogosultsággal rendelkező tervező készíthet el. Az akadálymentesség ugyanis nemcsak a rámpát jelenti a bejáratnál, hanem egyéb más szabályokat is, amikre már tervezéskor tekintettel kell lenni. Például máshogy kell a padlót csinálni, mellékhelyiségeket kell kialakítani, jelzéseket kell elhelyezni az épületben. A részletszabályokat szintén az OTÉK adja meg.

Király Viktória

 

Ezek még érdekelhetik:

Osztatlan közös telken saját részre

Adott egy osztatlan közös telek, melyet használati szerződés alapján külön részre „bontunk”. A telekre ikerházat építenénk úgy, hogy az épület tervezése és kivitelezése is külön menne. Sőt az egyik lakást maga az építtető szeretné a saját kezével felhúzni. Hogy kell ezt a hatóságnál lezongorázni? Hogyan kell a saját részre kivitelezést lepapírozni? Ahogy előzőleg írtuk, jelenleg…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Szomszédjogok egyszerű bejelentésnél

A szomszéd telken egy hatlakásos társasházat terveznek építeni egyszerű bejelentéssel. Olvasónk úgy tudja, hogy a tervezett épület nem felel meg az építési szabályoknak, viszont egyszerű bejelentésnél szomszédként nincs beleszólása az ügybe. Hogyan értesülhetnek szabályosan a szomszédok egyszerű bejelentéskor arról, hogy mi épül a szomszédban? Hogyan jelezzék, ha nem tetszik nekik a tervezett épület? Hatlakásos, legfeljebb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Ki felel a kivitelezésért, ha nincsenek tervek?

Ipari padló kialakításához nincsenek rendes, részletes kivitelezési tervek, csak egy külföldi, minimális számítást tartalmazó dokumentáció. Hazai tervező nem adja a nevét a kivitelezéshez, de ennek ellenére a kivitelező és a felelős műszaki vezetője bevállalná a munkát. Megengedheti a műszaki ellenőr, hogy így alakítsák ki az ipari padlót? Alapvetően az építtető vagy meghatalmazottja (pl. a műszaki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Utólag lehet pótolni az e-naplót?

Egy e-naplós építkezésen a fővállalkozó úgy tájékoztatta az alvállalkozóját, hogy a villamossági munkákat nem kell naplózni. Utólag kiderült, hogy mégis kellett volna, viszont a munkákkal már hónapokkal ezelőtt végeztek. A villanyszerelő alvállalkozó a biztonság kedvéért bekérte e-mailen a munkavállalók napi jelentéseit. Elég ez ahhoz, hogy megússzák a büntetést? Ha egy építkezés e-naplós, akkor minden kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A nemfizetést is naplózni kell?

Társasház építésnél az építőanyag drágulása és a munkadíj emelkedése miatt az építtető nem akarja kifizetni a kivitelezőt. Kérdés: a nemfizetési problémákat az építési naplóban is dokumentálni kell? Az e-építési napló egy olyan felület, ahol nemcsak magát a kivitelezés folyamatát lehet és kell is dokumentálni, hanem arra is használható, hogy a kivitelezés résztvevői egy-egy eseti bejegyzéssel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építőipar – nem fényes a helyzet

Jelentősen zsugorodik az építőipar szelete a gazdaság tortájában. A KSH adatai szerint a termelés 7%-kal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest. A valóságban ennél jóval nagyobb a zuhanás, de területenként különböző a mérték.  Mi az oka ennek a nagy esésnek, meddig fog tartani, és melyek azok a területek, amiket nem érint annyira a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Tervezői szerződések teljesítési határideje és kötbérezése

Tervezőként pontosan tudjuk, hogy kötelező a teljesítési határidőt is belefoglalni a szerződésbe, és igencsak szeretik kötbérrel „díjazni”, ha valamivel megcsúszunk. Igen ám, de mi van akkor, ha a határidőnk előtt pár nappal kapunk a megrendelőnktől néhány olyan „apróságot”, ami miatt előre látjuk: ha a következő három napban literszámra öntjük magunkba a kávét és elfelejtjük az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építkezés mezőgazdasági területeken: Mikor kell humuszmentési talajvédelmi terv?

Tervező létünk során szinte biztos, hogy előbb-utóbb belefutunk mezőgazdasági területen építendő engedélyköteles épületbe. Munkatársunk is így járt, hiszen azzal “támasztotta meg” a hatóság, hogy akkor márpedig kéri szépen becsatolni a humuszmentési talajvédelmi tervet. Egyáltalán mit is takar pontosan ez a talajvédelmi terv? Mikor kötelező? A Földhivatalnál is lesz egy plusz körünk vagy akár kettő is?…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Biztosítsuk a betonpadlónk síkpontosságát 3D lézerszkennerrel!

Elérni, hogy egy frissen öntött beton vízszintes legyen, nem kis feladat. Akárhogyan is igyekszünk, akárhányezer négyzetméter van a kezünkben, száradás után legtöbbször ugyanaz a baj: jobban hasonlít a Baranyai-dombságra, mint egy feszített víztükörre. Majd ezután következik a szakik réme: lehet szépen helyrehozni a hibákat, pótolni a völgyekben és csiszolni a hegyeken. Persze használhatunk önterülő aljzatkiegyenlítőt…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Drágul a TSZSZ igénybevétele – a nagyvállalatoknak fog jobban fájni

Mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk a nagy cégeknek, ha szeretnék igénybe venni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szolgáltatásait. A kormány felemeli a szakértői közreműködés díját egy tervezett kormányrendelet szerint, de a TSZSZ szerint ennél is nagyobb emelésre volna szükség. Ma gyakorlatilag fillérekért adnak szakvéleményt milliárdos nagyvállalatoknak is – ezen kellene változtatni. A TSZSZ díját rendelet…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Új építőipari szabványok (2023. június – augusztus)

Építőanyagok és építés MSZ EN 303-5:2021+A1:2023  Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Terminológia, követelmények, vizsgálat és megjelölés  MSZ EN 13126-3:2023  Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Tolózárak, főként bukónyíló, először bukó és csak bukó vasalatok esetén MSZ EN 13200-4:2023 …

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kókány után dolgozni

Hogy előzzük meg a jogi hercehurcát, ha az előttünk dolgozó „szaki” munkája csapnivaló? Az egymásra épülő munkák során gyakran belefuthatunk az előttünk dolgozók – szépen fogalmazva – ballépéseibe. Kimaradt ez, kókány az, hitvány amaz. Aztán persze a megrendelő nekünk már nem akarja még egyszer kifizetni azt a plusz munkát, amit a silányul dolgozó elődünk melójának…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bővítés vagy felújítás nem mehet 5% áfával, de rendeltetésmódosítás igen?

Ha egy magánszemély generálkivitelezővel építi az új házát, akkor nagyon kedvezményes, 5%-os forgalmi adóval veheti meg.  De mi a helyzet felújításkor, bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén? Van-e arra mód, hogy ilyen munkáknál is alkalmazni lehessen a kedvezményes lakásáfát? A normál adózáshoz képest jóval alacsonyabb áfakulcsot a kormány csak új építésű lakások létrehozása esetén biztosítja. Ezt kedvezménynek…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat

Egyszerűsíti a kormány a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat, adminisztratív előírásokat. A tervek szerint a jövőben kevesebb helyen kell majd tűzvédelmi szabályzatot készíteni, és ritkulhat a tűzvédelmi oktatások gyakorisága is. A munkavédelmi oktatás pedig az elképzelések szerint egyes munkahelyeken úgy is teljesíthető lesz, hogy a munkáltató átadja a dolgozónak a miniszter által közreadott oktatási tematikát,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok

Az egyéb szabálysértési bírságokhoz hasonlóan megemelik az építési és építésfelügyeleti bírságokat is. Itt is minden tételt egységesen 30%-kal növeltek. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg a különböző szabálysértési bírságok emelését tartalmazó rendeletek. Magasabb lett a helyszíni bírság, többet kell fizetni a gyorshajtásra vagy bármely más közlekedési szabályszegésre. Az emelés minden büntetési tételnél azonos mértékű, egységesen…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új napelemes szabályok

Hetek óta valamennyi érintett azt találgatja, miként fognak megváltozni 2024 januárjától a háztartási napelemes rendszerek működtetésére vonatkozó szabályok. A kormány jelentős szigorítást akart bevezetni ezen a területen, ám úgy tűnik,

Tovább »

Szavatosság megszűnő vállalkozással

Mit tehet a fővállalkozó, ha szavatossággal tartozik az átadott munkáért, ám a feladatot ténylegesen elvégző egyéni vállalkozó időközben már felhagyott ezzel a tevékenységgel? Lehet-e valahogyan szavatossági igényt érvényesíteni megszüntetett vállalkozással szemben? Alapesetben a fővállalkozó tartja a hátát Olvasónk cége egy gazdasági épületet hozott tető alá, melynek gépészeti berendezéseit egy egyéni vállalkozó szerelte alvállalkozóként. Szavatossági probléma…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A festőnek is kell kivitelezői nyilatkozatot adnia?

“Magánépítkezésben vagyunk éppen, ami nem e-napló köteles. Minden kivitelezőtől be kell kérnünk a kivitelezői nyilatkozatot? Attól is, aki esetleg csak két-három napot dolgozik, mint mondjuk a festő vagy az ablakos?”  Ha nincs generál, akkor  az építtetőnek kell minden szakmunkát végző vállalkozóval külön szerződést kötnie. A szerződésben a munkavégzésre vonatkozó kikötések és határidők mellett szerepelnie kell…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kétlakásos ikerházra hány e-napló kell?

Egyszerű bejelentéssel épül a kétlakásos ikerház. Az ikerház két részét két külön generálkivitelező építi. Az egyik lakás már szerkezetkész, a kivitelezéshez már megnyitották az e-naplót. A másik lakás építését most kezdenék, de nem tudják hogyan naplózzanak. Egyben vagy két külön e-naplóban vezessék az építkezést? Egy bejelentés – egy napló A válasz nagyon egyszerűnek tűnhet. Mivel…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

A redőny felszerelését is e-naplózni kell?

Olvasónk főként alvállalkozóként árnyékolástechnikai munkákat végez e-naplós építkezéseken. Gyakran tapasztalja azonban, hogy annak ellenére, hogy e-naplós a kivitelezés, őt nem hívják meg az e-naplóba, mondván túl sok a macera vele. Származhat ebből hátránya olvasónknak? Járhat érte bírság? A kivitelezési szabályok nem tesznek különbséget a kivitelezési munkák között, magyarán nincs olyan, hogy kicsi vagy nagy kivitelezési…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kell új e-naplót nyitni, ha férjhez megyünk?

Egy családi ház építésnél az e-naplót már megnyitották, de a kivitelezést még nem kezdték el. Az e-napló megnyitása óta az építtető pár összeházasodott, a hölgy neve megváltozott. Mit lehet tenni ilyenkor? Kell új e-naplót nyitni? Ha az építtető személyében változás történik, akkor a változást jogutódlással lehet elintézni. Viszont olvasónk esetében más a helyzet, hiszen az…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Vissza lehet vonatni a használatbavéltelt elszámolási vita esetén?   

A használatbavételi engedély kiadása előtt elmérgesedett a viszony a beruházó és a kivitelező cég között, így minden eszközzel próbálják bojkottálni egymást. A kivitelező végül nem is adta ki az FMV és kivitelezői nyilatkozatokat. Az építtető mégis megkapta a használatba vételt. Ezt a kivitelező cég megtámadta, arra hivatkozva, hogy mivel nem volt érvényes kivitelezői nyilatkozat, a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Lehet-e mellékes a melléképület? 

Át kell-e vezetni egy garázst vagy kerti tárolót a földhivatali térképre? Olvasónknak néhány éve épült meg a családi háza, erről hatósági bizonyítványuk is van. Menet közben azonban két melléképületet is felhúztak. A 100 légköbmétert egyik sem éri el, tehát engedély nélkül épültek. Mi ilyenkor a tennivaló? Hogyan járnak el szabályosan? Mikor nem kell engedély a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Átalakul a könyvelők képzése, újra kötelező lesz a hatósági tanfolyam

Átalakítja a kormány a mérlegképes könyvelők képzését. Ma egy ilyen tanfolyam elvégzéséhez elég egy érettségi és egy 500-600 órás szakmai képzés, amit egyre gyakrabban kínálnak távoktatásos formában. Jövőre ennek vége: a könyvelők képzését átveszi az állam, visszahozzák a hatósági tanfolyamokat.  A mérlegképes könyvelők képzésének a mai modellje alig három éve működik. A szakképzés 2021-es átalakítása…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Cseréljük ki a régi keringetőszivattyúkat korszerűekre! 

Rengeteg áramot spórolhatunk velük Nem sokszor gondolunk a keringető szivattyúkra áramfogyasztás szempontjából. Pedig egy régi, elavult vagy újabb, de bonyolultabb fűtési rendszer esetén a fogyasztásuk akár annyiba is kerülhet, mint egy energiahatékonyabb ház teljes éves fűtése H tarifán. Megéri az elavult szivattyúkat korszerűekre váltani? Mennyit lehet spórolni? Mit tudnak a korszerű szivattyúk, amire a régebbi…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bezuhant a lakásépítések száma

Az első félévben a lakásépítések száma 19%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Hasonló számokat tudtunk legutóbb is mutatni, akkor a statisztikai hivatal első negyedéves adatait összegeztük. A visszaesés tehát folytatódik, most már jól látszik, hogy ez fogja meghatározni az egész évet az építőiparban. A KSH szerint az első félévben mindössze 7353 új lakást…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Mozgóbér: mennyire köthető a teljesítményhez a fizetés?

Sok munkaadó jobban szereti a teljesítménybért, mint az időarányos bérezést, mert hozzá tudja kötni a fizetéseket a teljesítményhez. Elvégre nem azért fizetünk senkit, hogy üldögéljen a fizetett munkahelyén. De vajon lehet-e valakit teljes egészében teljesítménybérben fizetni? Mi legyen a munkaszerződésben akkor, ha mozgóbérrel szeretnénk valakit felvenni? Mi az a mozgóbér? Sok álláshirdetésben találkozunk a mozgóbér…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Gyűjtse-e a számlákat az átalányadózó?

Több olvasónk is felvetette a kérdést, hogy ha egyszer átalányadós, a költségeket az előre megállapított átalány alapján számolja el, akkor neki meg kell-e egyáltalán őriznie a bejövő számlákat? Érdemes foglalkoznunk a kérdéssel, mert nagyon sokba kerülhet, ha valaki hibás gyakorlatot követ.  Az átalányadózó egyéni vállalkozónak valóban nem kell azzal foglalkoznia, hogy költségeit a bejövő számlák…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Hová lett a rezsióradíj?

Utoljára másfél évvel ezelőtt hirdetett ki érvényes építőipari rezsióradíjat a kormány. Bár a díjak módosítására vonatkozó legutóbbi szakmai ajánlás 2022 februárjában megszületett, rendelet ezt azóta sem erősítette meg. Csakhogy a legutóbbi óradíjak kihirdetése után indult el igazán az infláció, ami mára használhatatlanná teszi a hivatalos óradíjakat. Az építőipari rezsióradíj valójában nem egy kötelezően alkalmazandó hatósági…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Megjelentek az új CSOK-szabályok

Jövő januártól megszűnik az eddig ismert Családi Otthonteremtési Kedvezmény. A CSOK és a korábbi falusi CSOK egy új támogatási formává alakul át, melyet csak a rendeletben megjelölt kistelepüléseken, az ország

Tovább »

Sorvezető: mikor melyik OTÉK-ot kell alkalmazni?

Készített a kormány egy sorvezetőt az országos településrendezési és építési követelmények alkalmazásához. Az OTÉK módosításába bekerült új bekezdések azt veszik sorra, hogy új építés engedélyezésekor vagy egyszerű bejelentés során az

Tovább »

Panasztörvény – az 50 főnél többet foglalkoztató cégekre is vonatkozik

Július 25-én lép hatályba a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról szóló törvény. Az előírások egy része a vállalkozókat is érinti. Az 50-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknek is működtetniük kell egy visszaélés-bejelentési rendszert. Kit érint? Az előírás két nagy csoportra vonatkozik: minden olyan vállalkozásra tevékenységi körtől függetlenül, ahol 50-nél több munkavállaló dolgozik…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kiterjesztett gyártói felelősség – egyszerű felhasználóként is lehet vele dolgunk

Július 1-től lépett életbe a kiterjesztett gyártói felelősség, vagy ahogy mindenki beszél róla: az EPR. A cél az, hogy a hulladékkezelés költségeit fizettessék meg az előállítókkal is, így a cégek számára ez fizetendő díjakat is jelent majd. Elsősorban a gyártók és a forgalmazók érintettek, de egy építőipari vállalkozás is könnyen belefuthat az EPR-be. Elég, ha…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Jöhetnek a vendégmunkások, de nem minden vállalkozáshoz

Elfogadta a Parlament a vendégmunkások foglalkoztatásáról szóló törvényt. A vendégmunkások tartózkodási engedélye két évre lesz érvényes, ez egy évvel meghosszabbítható, a három év lejárta után pedig azonnal új kérelmet adhat be az érintett. Így szinte bármeddig itt dolgozhatnak az EU-n kívüli országokból, akár a Távol-Keletről vagy Ázsiából érkező vendégmunkások. A szabályok azonban erős korlátozásokat tartalmaznak,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Kerti kutak bejelentése: minden előírást eltöröltek

Idén év végén járt volna le a korábban engedély nélkül fúrt vagy ásott kerti kutak bejelentésének a határideje. Ez az utólagos engedélyeztetés évek óta téma, most a koronavírus-járvány miatt adott több éves haladék járt volna le. Csakhogy a kormány inkább úgy döntött, véget vet ennek a több éve tartó átmeneti állapotnak, és gyakorlatilag eltörölnek minden…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Egyszerű bejelentéssel épült engedély helyett

Mi a teendő, ha megtagadják a hatósági bizonyítvány kiadását, mert nem lett volna elég az egyszerű bejelentés? Az építészek nem jogászok, bár egyre gyakrabban érzik úgy, hogy egy ilyen diplomának is lapulnia kellene a fiókjuk alján. Olvasónk esetében is valami hasonló történt: nem volt biztos abban, hogy elég-e az egyszerű bejelentés az egyik építkezés elindításához…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Előtetőt bárhova lehet építeni?

Májusi számunkban foglalkoztunk a terasz lefedésének kérdésével. Ekkor főként az engedélyezési szabályokat jártuk körbe. Viszont olvasóinkban felmerült még pár kérdés. Például: ha nem kell engedély egy teraszfedéshez, mert az „csak” egy előtető lesz, kell még más szabályra is figyelni? Az építési szabályok szerint nem kell építési engedély a kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető,…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Milyen nyelven legyen a teljesítménynyilatkozat?

Olvasónk sátorszerkezetet állítana fel először csak ideiglenesen, majd később állandóra. A sátor 2013-as teljesítménynyilatkozata román nyelvű. Le kell ezt magyarra fordítani? Mikor kell és hogyan lehet a sátor véglegesítését elintézni? Ideiglenes sátorszerkezet felállításához nem kell építési engedély, ha a megépített szerkezet legfeljebb 180 napig áll. Az ideiglenes sátorszerkezetek elhelyezéséhez jegyzői engedély kell. A sátornak rendelkeznie…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Rövid séta az elektromos autótöltők világában

Egyre többen kérnek elektromos autótöltőt a garázsukba is, hiszen egyre több az elektromos autó. Benne van a levegőben, hogy az új társasházakhoz kötelezőek is lesznek, sőt, előbb-utóbb ezt a kört az új építésű házakra is kiterjeszthetik. Bár az autótöltők alapvetően könnyen telepíthetőek utólag is, mégis pár megválaszolásra váró kérdés felmerült bennünk. Kell-e 3 fázis? Ki…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Faház – de nem könnyűszerkezetes

Előregyártott CLT elemekből készült ház építkezésén jártunk A CLT egy angol mozaikszó, a cross laminated timber, vagyis a keresztirányban ragasztott faanyag fedőneve: tulajdonképpen egy tömörfa alapanyagú teherhordó szerkezetről van szó. Ez a technológia szédületes gyorsasággal kezdett elterjedni hazánkban is. Hogy miért? Többek között azért, mert alkalmas a tégla és a beton helyettesítésére, és sokkal gyorsabb…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Változtak a szakmagyakorlási feltételek műemléki és településtervezési területen

Műemléki és településtervezési területen módosította a kormány a szakmagyakorlási feltételeket. Enyhültek a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó elvárások, illetve mindezek alól felmentést is adhat a Magyar Építész Kamara. Legutóbb egy évvel ezelőtt módosította a kormány azt a rendeletet, melyben az egyes építőipari szakterületek folytatásához szükséges jogosultságokat állapítja meg. Akkor részletezték a műemléki területtel valamint a…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Bejelentették: jövő évtől csak falusi házakhoz lesz CSOK

Részleteket még nem tudunk Lapzártánk idején, egy héttel a változások bejelentése után még nem jelent meg a csok-ot módosító kormányrendelet, így csak a kormány bejelentése alapján tudjuk a módosításokat összefoglalni. Mi lesz a csok-kal, hogyan alakulnak át a lakásszerzési támogatások? Rendelet tehát még nincs, amit ismerünk, azok csupán a június 22-én elhangzott bejelentés részletei. A…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »

Építő Élet 2023. szeptember

Kedves Olvasóink! Fogadják sok szeretettel a 2023. szeptemberi számunkat. A *-al jelzett bejegyzéseinket előfizetés nélkül is megtekinthetik. Emelkednek az építéssel kapcsolatos bírságok Enyhítik a tűz- és munkavédelmi szabályokat Bővítés vagy

Tovább »