Ki ad nyáron településképi véleményt? – Jelentősen csúszhatnak nyár végéig az építési engedélyek és az egyszerű bejelentések is

Július 1-től a településképi véleményezés átkerült a polgármestertől az önkormányzat képviselő-testületéhez. Viszont a településképi hatásköröket csak október 31-ig kell rendezniük az önkormányzatoknak. Akkor ki ad a nyári szünet alatt településképi véleményt? Még a polgármester? Vagy őszig senki?

A településképi kérdésekben júliusig a polgármestereknek volt  hatáskörük. Azaz a polgármesterhez tartozott:

– a településképi véleményezés (engedélyes építkezéseknél kötelező. Ha nincs településképi hozzájárulás, nem kapja meg az engedélyt az épület.)

– a település szakmai konzultáció (egyszerű bejelentésnél),

– a településképi bejelentés (azoknál az engedély és bejelentés nélküli végezhető munkáknál, amiknél az önkormányzatok ezt előírják, márciustól a rendeltetés módosításhoz kötelező)

valamint

– a településképi kötelezési eljárás lefolytatása. (Akkor folytatják le, ha az építkezés nem felel meg a településképi rendeletnek. Bírságot és szabályossá tételt jelent, azaz akár az épület visszabontását is elrendelhetik.)

Szóval rengeteg feladatuk volt a településképi eljárásokkal a polgármestereknek. De ezek a feladatok átruházhatók voltak, ezért a munka nagy részét a főépítész végezte a polgármester helyett – utóbbi ugyanis nem valószínű, hogy ért az építészethez.

A képviselő-testületek nyakába szakadtak a településképi eljárások- csakhogy nyár van…

Júliustól ez a sok-sok településképi feladat az önkormányzat képviselő-testületének nyakába szakadt. Akik nyár közepén általában elmennek nyári szünetre, és nem dolgoznak szeptember közepéig. A gond tehát megint azzal van, hogy hoztak egy silány szabályt, amiből hiányoznak a részletszabályok. Arra még véletlenül sem gondolt a jogalkotó, hogy az építőiparban dolgozók többsége nem tart nyári szünetet. Legalábbis nem hónapokig.

Mi lesz ősztől?

A településképi feladatokat ugyan ezentúl a képviselő-testületnek kell ellátnia, a feladat azonban továbbra is átruházható. Ez azt jelenti, hogy az őszig elkészülő új településképi rendeletekben meghatározható, hogy a településképi feladatokat továbbra is a polgármester vagy a főépítész látja el. Tehát ha adott esetben ezt a hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, akkor az eljárásokat a korábbiakhoz hasonlóan kell majd lefolytatni. Jobb esetben kb. 15 nap alatt beszerezhető egy településképi vélemény.

De ha nem történik ilyen hatáskör-átruházás, akkor egyes ügyeket kizárólag az aktuális testületi üléseken lehet majd elbírálni. Utóbbi eset nem túl életképes, visszatekintve az elmúlt másfél évre, amikor a világjárvány miatt nem is lehetett képviselő-testületi ülést tartani. De normál esetben sem hetente ülésezik a képviselő testület. Van, ahol csak 1-2 havonta, esetleg negyedévente. Nyáron pedig egyáltalán nem. Azaz egy településképi vélemény beszerzése kb. fél év lesz? Ez elég értelmetlen szabályozásnak tűnik. Szerintünk ezt nem gondolta végig a jogalkotó.

Jogorvoslat az új rendszerben

A hatáskör változás miatt változhat a településképi döntések jogorvoslati rendszere is. Ha a településképi kérdésekben első fokon a képviselő-testület dönt, akkor csak az illetékes bírósághoz lehet majd jogorvoslatért fordulni. Viszont, ha első fokon továbbra is a polgármester jár el, akkor a döntés ellen a képviselőt-testülethez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Ki ad most településképi véleményt?

A végső megoldás az lesz, amikor elkészülnek az új településképi rendeletek. A gond az, hogy addig egy átmeneti állapot van. A hatáskört megkapta a képviselő-testület, de arra, hogy a gyakorlatias és hatékony működést elősegítve átruházzák ezt a hatáskört, október végéig kaptak időt. (A településképi feladatok július 1-től kerültek át a polgármestertől a képviselő-testülethez, de magát a településképi rendeletet, ami szabályozza ezt a területet, csak október 31-ig kell az önkormányzatoknak módosítaniuk.)

Ki végzi el a településképpel kapcsolatos feladatokat a köztes időben? Továbbra is a polgármester? Vagy négy hónapig pihennek a tervezők és társaik?

Erről az átmeneti időszakról nem rendelkeztek a jogalkotók. Talán azt gondolták, hogy a másfél év covid után pihenjen kicsit az ágazat. Viccet félretéve, ez kicsit sem mókás helyzet, komoly gondot okoz a tervezőknek. Egy hatályos törvényen ugyanis nem nézhetnek csak úgy át az önkormányzatok. Súlyos eljárásjogi hibát jelent, ha hatáskör hiányában a nyáron továbbra is a polgármester ad településképi véleményt.

Van megoldás!

Van egy megoldás az átmeneti időre is. Az önkormányzati törvény (Mötv.) szerint a képviselő-testületek a hatásköreiket a szervezeti és működési szabályzataikban (SZMSZ) átruházhatják. Azaz, ha az SZMSZ-t gyorsan lemódosítja az önkormányzat, akkor átmenetileg, október végéig továbbra is eljárhatnak a polgármesterek a településképi eljárásokban. Persze ehhez is kell a képviselő testület, de mégis egy gyorsabb út, mint a rendeletalkotás.

2021. október 31. után azonban kötelező jelleggel a településképi rendeletekben kell rendezni a jogkör átruházását, az SZMSZ-ben történő átruházás már nem lesz jogszerű.

Király Viktória

Hírdetés

Hirdessen nálunk!
Most 3 hirdetés mellé
1 -et ajándékba adunk!
KATTINTSON A RÉSZLETEKÉRT!
Megjelent új szakkönyvünk:
ÉPÍTŐIPARI SZERZŐDÉSEK
Mire figyeljünk, hogy ne bukjunk?

Kiadványaink