Megjelent a felújítási pályázat

Megjelent az új Otthonfelújítási Program végleges pályázati kiírása. A korábban megismert tervezethez képest változás, hogy nem kötelező regisztrált kivitelezőt választani. A támogatást július elsejétől lehet igényelni, a kivitelezői regisztráció június 26-án indul. 

Május elején már megismerhettük az otthonfelújítási pályázat részletes pályázati kiírásának a tervezetét, amikor a kormány társadalmi vitára bocsátotta a szöveget. A program előre beharangozott indítása végül késett, a tervezett június 3-i kezdést elhalasztották. A végleges kiírás június 17-én jelent meg, a pályázatokat pedig július 1-től fogadják be. 

Tartalmi változások: hőszivattyú is jöhet

A pályázói kör lényegében nem változott, továbbra is csak az 1990 előtt épült családi házak tulajdonosai igényelhetik a támogatást. Ám valóban módosítottak a feltételeken. Az első változat csak a gázfűtéses lakásokra korlátozta a részvételt, nem lehetett volna pályázni a gázkazántól eltérő fűtési móddal. Ez megváltozott, sokak kérésére az új változatban elfogadják a hőszivattyús fűtési megoldást is, nem ragaszkodnak a gázhoz. 

Szintén jelentős tartalmi változás, hogy míg az első változat szerint a nyílászárócserét csak műanyag ajtókkal, ablakokkal lehetett volna megvalósítani, a végleges szöveg elfogadja a fa nyílászárók beépítését is. Bővült a hőszigetelés lehetősége is azzal, hogy az első változattal ellentétben elfogadják az EPS mellett a kőzetgyapot beépítését is. 

8 helyett 12 éves futamidő

A korábbi tervek szerint a hitel futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számítva maximum 8 év lehetett volna. Ezt most 12 évre emelték fel, ami jelentősen csökkenti a pályázók havi terheit. A havi törlesztőrészlet így a kölcsön nagyságától függően 14-25 ezer forint lehet a korábban számolt 25-36 ezer forint helyett. Ez az összeg akár meg is takarítható a havi rezsi csökkenésével, így a felújítás akár plusz anyagi teher nélkül is végigvihető.

A fő anyagi keretek változatlanok maradtak: a beruházás teljes költsége 7 millió forint lehet, amiből 1 millió önrészt kell a pályázónak felmutatnia. A támogatási összeg 6 millió forint, amiből 2,5-3,5 millió lehet a vissza nem térítendő támogatás, a többi pedig kamatmentes hitel. A vissza nem térítendő rész nagysága a felújítandó épület elhelyezkedésétől függ: a fejlettebb járásokban alacsonyabb ez az összeg, a gazdaságilag elmaradottabb térségekben magasabb a vissza nem térítendő rész aránya. A konkrét besorolásokat a pályázat melléklete tartalmazza. 

Változás, hogy felhasználható a lakástakarékpénztári megtakarítás is. Ez az összeg önrésznek számít. Ha pedig nem használják el az önrészhez, akkor a későbbiekben a kölcsön elő- vagy végtörlesztéséhez is használható lesz. 

Elég, ha július 1-ig átjelentkezünk a felújítandó ingatlanba

Enyhítettek a pályázóra vonatkozó feltételeken. A jogosultság egyik feltétele, hogy a felújítással érintett ház a pályázó állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye legyen. A korábbi változat szerint ezt a feltételt a tervezet megjelenése előtti időpontban kellett vizsgálni, azaz a május 1-jén érvényes állapot döntött a jogosultságról. Ez módosult július 1-re. A változás azt jelenti, hogy aki pályázni akar, még a felhívás megjelenése után is át tud jelentkezni a felújítandó ingatlanba, hogy jogosulttá váljon a támogatásra. 

Elfogadhatóvá vált a most vásárolt ingatlan bevonása is a pályázatba. Az adásvételi szerződés megkötésének szintén július 1. a határideje. Ebben az esetben a földhivatali bejegyzést és a lakóhely bejegyzését az új házba a kölcsönszerződés megkötéséig kell a pályázónak igazolnia.  

Közeli hozzátartozó házára is lehet pályázni 

Még nagyobb engedmény, hogy nem ragaszkodnak ahhoz, hogy feltétlenül a pályázó lakjon a felújítandó házban. A feltétel akkor is teljesül, ha egy közeli hozzátartozója a ház állandó lakója. Azaz például egy már külön élő gyermek is pályázhat így a szülők házának a felújítására, nem kell ahhoz velük együtt élnie. 

Maradt a szállítói finanszírozás

A pénzügyi lebonyolítás formája a korábbi tervekhez képest nem változott. A pályázó vagy utófinanszírozást választ, vagy közvetlen szállítói finanszírozást. Utófinanszírozás esetén előlegre sincs lehetőség. 

A közvetlen szállítói finanszírozás lényege, hogy az állam a támogatást nem a pályázónak fizeti ki, hanem közvetlenül a számlát kiállító kivitelezőnek utalja a pénzt. Ebben az esetben előleget is igénybe lehet venni, melyet szintén közvetlenül a kivitelező számlájára utalnak. Az előleg maximum 75% lehet. Az utolsó részlet kifizetésének a teljes elszámolás a feltétele. 

Ki lehet kivitelező?

A pályázók szabadon választhatnak kivitelezőt, nem kell ragaszkodniuk a névjegyzékben szereplő regisztrált kivitelezőkhöz. Viszont a szállítói finanszírozás és az előleg csak a regisztráltak számára érhető el.
Viszont a szállítói finanszírozás esetén – tehát amikor a kivitelezőnek utalnak, s nem utólag a pályázónak – akkor az előleg

 • a regisztráltak számára 75% lehet,
 • nem regisztrált kivitelező esetén pedig legfeljebb 50%. 

Ha tehát valaki nem regisztrált kivitelezőként vesz részt a pályázatos munkában, akkor csak a költségek felét tudja lehívni a végleges elszámolás előtt.

A kivitelezői regisztráció céljára létrehoznak egy külön weboldalt az ofp.emi.hu címen (egyelőre ez az oldal még nem elérhető). A kivitelezők számára készített regisztrációs felhívás viszont a pályázati csomaggal együtt már letölthető. 

Kivitelező az lehet, aki

 • rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel és 
 • az elmúlt 2 lezárt üzleti éve nem volt veszteséges
 • saját tőkéje nem csökkent a jegyzett tőke szintje alá az utolsó lezárt évben
 • és ténylegesen folytatja is az egyes munkafolyamatokhoz elvárt tevékenységeket
 • nem áll végrehajtás alatt, nincs vele szemben felszámolási vagy csődeljárás, nem áll kényszertörlés alatt
 • nincs köztartozása
 • nem szerepel az OMMF nyilvántartásában (ide a be nem jelentett foglalkoztatás miatt büntetett cégek kerülnek)
 • továbbá rendelkeznie kell három, az elmúlt két évben teljesített referenciával a választott szakterületen. A referencia-nyilatkozathoz meg kell adni a megbízó nevét, telefonos elérhetőségét is, a megbízás értékét és műszaki tartalmát is.

A pályázaton csak olyan kivitelezők cégek és egyéni vállalkozók vehetnek részt, akik tevékenységi körei között a kiírásban szereplő TEÁOR számok szerepelnek és szerepeltek már legalább egy évvel a regisztrációs felhívás megjelenése előtt is. Azaz nem indulhat olyan vállalkozás, melynél most veszik fel gyorsan az elvárt tevékenységi kört. További elvárás, hogy az elvárt tevékenység ne csak a bejegyzésben szerepeljen, hanem a vállalkozás azt a gyakorlatban is folytassa. 

A regisztrációra vállalkozó kivitelezők különböző szintű szerepvállalások közül választhatnak:

 • szakági kivitelező
 • generálkivitelező és
 • integrátor, aki a megvalósítás során a generálkivitelezésen túl is szerepet vállal, például a hitelkérelmek összeállításában vagy az energetikai tanúsításban. 

A felújítási területekhez illeszkedve a kivitelezőket négy tevékenységi körbe sorolták:

 • külső hőszigetelés, födémszigetelés
 • nyílászárók cseréje
 • használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • fűtéskorszerűsítés. 

A kivitelezőnek meg kell adnia a vállalt kapacitására vonatkozó adatokat is, azaz előre jeleznie, hogy várhatóan hány kivitelezést tud vállalni a pályázat keretében. Továbbá jelölni kell azt is, hogy pontosan melyik megyében és járásban tud munkát vállalni. Ezt körültekintően válasszuk ki, ugyanis csak annak a járásnak a pályázói számára fog megjelenni az adott kivitelezőnek a neve, aki ezt a térséget bejelölte! 

Meg kell bíznunk energetikai tanúsítót

A regisztráló kivitelezőknek vállalniuk kell azt, hogy a tervezett kivitelezési mennyiséghez illeszkedő számban foglalkoztatnak energetikai tanúsító szakembert. Ha 50-nél kevesebb megbízást vállalunk, akkor egy szakembert kell foglalkoztatni. 51-200 szerződés között kettőt, majd 400-ig hatot, 400-nál több vállalt munka felett pedig már 8 energetikai tanúsítót kell felvenni. (Egyelőre nem tudjuk, hogy mi a szerepe a “kivitelező tanúsítójának”, és hogy a ez csak a regisztrált kivitelezők esetében lesz-e elvárás. Ezzel kapcsolatban még várjuk az ÉMI válaszát.)

A lenti táblázat mutatja az elvárt TEÁOR számokat, a ténylegesen végzett tevékenységeket és azokat a szakképesítéseket, mellyel legalább egy szakemberünknek rendelkeznie kell. 

A kivitelezői regisztráció június 26-án 16.00 órakor kezdődik. A regisztrációs kérelmeket folyamatosan be lehet nyújtani egészen 2025. december 31-ig. Számítani kell arra, hogy a regisztráció elbírálása legalább 15 nap akkor is, ha nincs szükség semmilyen dokumentum hiánypótlására. Az elbírálás lezárásáig a kivitelező neve nem fog megjelenni a pályázók előtt, nem tudják őt választani. Érdemes ezért minél előbb elindítani a regisztrációs folyamatot. 

A pályázattal kapcsolatos valamennyi tájékoztató, űrlap az alábbi címen érhető el: bit.ly/lakasfelujitasi

Elvárt TEÁOR szám Ténylegesen végzendő tevékenység Kapcsolódó szakképesítések
I. Külső hőszigetelés, födémszigetelés
4120 - Lakó- és nem lakó épület építése 412001 - Épületszerkezet felújítás (a bármilyen típusú lakóépület szerkezetének felújítása, átépítése, bővítése) kőműves, magasépítő technikus, építményvakoló kőműves, épületfalazó kőműves, gépi vakoló, magasépítő (érettségi-képesítő bizonyítvány)
4329 - Egyéb épületgépészeti szerelés 432906 - Hang- és hőszigetelés hő- és hangszigetelő, építményszigetelő, épületszigetelő, szigetelő
II. Nyílászárók cseréje
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 433203 - Nyílászáró beszerelése Épületasztalos, asztalosipari szerelő, faipari technikus, asztalos, bútorasztalos, nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő
III. HMV rendszerek korszerűsítése
4322 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 432203 - Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés csőhálózat-szerelő, víz- és csatornarendszer-szerelő, víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelő, vízvezeték- és vízkészülék-szerelő, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, központi fűtés és csőhálózat-szerelő, épületgépész technikus
4322 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 432208 - Fűtőberendezés szerelése elektromos gép- és készülékszerelő, elektrolakatos és villamossági szerelő, villamosgép és készülék üzemeltető, háztartási gépgyártó, villamosgép és -berendezés technikus, villamosgép és -készülék szerelő, villanyszerelő, erősáramú elektrotechnikus
IV. Fűtéskorszerűsítés
4322 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 432201 – Gázvezeték-szerelés épületgépész technikus, épületgépész mérnök központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 3 év gyakorlati idővel, épületgépész üzemmérnök központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 3 év gyakorlati idővel, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga gázipari mérnök központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő 3 év gyakorlati idővel, gázipari szakmérnök központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 3 év gyakorlati idővel, gázipari technikus gázszolgáltatói szaküzemmérnök központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 3 év gyakorlati idővel, gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga gépészmérnök központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő 3 év gyakorlati idővel, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga
4322 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 432202 - Központi fűtés és csőhálózat szerelés (nem elektromos) központi fűtés és csőhálózat-szerelő, csőhálózat-szerelő, épületgépészeti, csőhálózat- és berendezés szerelő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, gázvezeték- és készülékszerelő, központi fűtés- és csőhálózatszerelő, gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat-szerelő, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, épületgépész technikus vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
4322 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 432206 - Gázkészülék szerelés épületgépész mérnök, gáz- és hőtermelő- berendezés szerelő 3 év gyakorlati idővel, épületgépész technikus, épületgépész üzemmérnök, gáz- és hőtermelő- berendezés szerelő 3 év gyakorlati idővel, épületgépész mérnök, központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő végzettséggel a szükséges 3 év gyakorlati időt követően, gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga, gázszolgáltatói szaküzemmérnök, gáz- és hőtermelőberendezés-szerelő 3 év gyakorlati idővel, gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, gépészmérnök gáz- és hőtermelőberendezés-szerelő 3 év gyakorlati idővel, gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, gázipari mérnök, gáz- és hőtermelő- berendezés szerelő 3 év gyakorlati idővel, gázipari szakmérnök gáz- és hőtermelő- berendezés szerelő 3 év gyakorlati idővel, gázipari technikus
4322 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 432208 - Fűtőberendezés szerelése elektromos gép- és készülékszerelő, elektrolakatos és villamossági szerelő, villamosgép és készülék üzemeltető, háztartási gépgyártó, villamosgép és -berendezés technikus, villamosgép és készülék szerelő, villanyszerelő, erősáramú elektrotechnikus
V. Integrátori tevékenységhez
71.12 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
71.20 - Műszaki vizsgálat, elemzés

Nagy Csaba

Hírdetés

Hirdessen nálunk!
Most 3 hirdetés mellé
1 -et ajándékba adunk!
KATTINTSON A RÉSZLETEKÉRT!
Megjelent új szakkönyvünk:
ÉPÍTŐIPARI SZERZŐDÉSEK
Mire figyeljünk, hogy ne bukjunk?

Kiadványaink