A sikeres építőipari vállalkozások szakmai lapja

Ügyfélszolgálati telefonszámunk: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu vagy üzenhet a weblapról

Nem kell építési engedély – legalábbis a veszélyhelyzet alatt

Építési engedélyezés helyett csak egy elektronikus bejelentésre van szükség. A változtatás miatt nő a tervezők és a kivitelezők kockázata.

A 191/2020-as kormányrendelet május 18-án lépett hatályba. Ez a rendelet kitér minden egyes olyan engedélyezési eljárásra, ami valamely kormányzati vagy önkormányzati igazgatási szerv hatáskörébe tartozik. A változás átfogó jellegű: ami eddig engedély kiadására irányuló eljárás volt, az most úgynevezett ellenőrzött bejelentés útján történik, az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül.

Engedélyezés helyett elég egy bejelentés a nagyobb építkezésekre, telephelyek létesítésére, üzletek nyitására, ezek korábban engedélykötelesek voltak. Az építési engedélyezés terén csak a 400 négyzetméter feletti kereskedelmi üzletek építésénél, átalakításánál, bővítésénél marad meg az eddigi engedélyezés. 

Építési engedély helyett ellenőrzött bejelentés – e-mailben

A változás lényege, hogy minden egyes igazgatási szerv és települési jegyző köteles egy olyan e-mail címet biztosítani, amit csak a bejelentések fogadására használnak. Az e-mail fióknak olyannak kell lennie, hogy a beérkező levélről automatikus visszaigazolást küldjön a feladónak.

Engedély nem lesz. Az engedélyköteles tevékenységet e-mailben bejelentjük, s erről az illetékes igazgatási szerv 8 napon belül küld egy visszaigazolást. A bejelentésként küldött e-mailbe bele kell tenni minden olyan mellékletet, amiket egyébként az engedélykérelemhez csatolni kellene. Ha az engedélyezés egyébként pénzbe kerülne, akkor a bejelentéshez az engedélyezési illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj felét kell megfizetni. 

Ugyanez az eljárás akkor is, ha az engedélyezésben szakhatóságnak is részt kell vennie. A bejelentést az igazgatási szerv továbbküldi a szakhatóságnak, ugyanígy, elektronikus úton, egyszerű e-mailben. Minden ugyanúgy zajlik, csak 8 helyett 12 napot kell várni a visszaigazolás megérkezésére. 

A 8 napon belül érkező visszaigazolás megérkezése után kezdhető meg az engedélyköteles tevékenység, ha a bejelentő egyébként megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek. Az értesítést elektronikus úton kell megkapnia a bejelentőnek. Ha erre valamiért nincs mód, akkor szóbeli közlés is elfogadható, de erről a hatóságnak akkor egy feljegyzést kell utólag készítenie. Ettől kezdve a bejelentőt úgy kell kezelni, mintha rendelkezne az előírt engedéllyel. 

A hatóság hallgatása

Ha a bejelentés hiányos, a bejelentő vagy a bejelentés tárgya nem azonosítható, vagy ha a bejelentés nem is tartozik az így intézhető ügyek közé, akkor a hatóság megtiltja a tevékenység elindítását. Erről a hatóság egy végzést bocsát ki. 

Beszédes fejezetcíme a rendeletnek „A hatóság hallgatása“ is. Azt jelenti, hogy ha a 8 vagy 12 napos határidőn belül a hatóságtól nem érkezik visszajelzés, akkor az értesítést közöltnek kell tekinteni, azaz a munka elkezdhető.

Vigyázat, veszélyes! 

Engedélyezés hiányában a bejelentőnek kell arról döntenie, hogy ő maga megfelel-e a törvényi feltételeknek. Nincs hatósági kontroll, mely során kiderülne, ha az előkészített anyagban valami nem a szabályok szerint készült el. Minden felelősség az ügyfélé. Bárki bármit elkezdhet építeni, aztán majd egy ellenőrzés során derül ki, ha valami nincs egészen rendben. Akkor pedig jöhet a visszabontás. A rendelet meg is fogalmazza, hogy a bejelentés alapján induló ügyek ellenőrzésére kiemelt figyelmet fognak fordítani.

A rendelet május 18-án lépett hatályba. A már folyamatban lévő ügyek esetén az ügyfél választhat,  kérheti, hogy ügye az új szabályok szerinti bejelentésnek minősüljön. 

Az Építő Élet júniusi számában részletesen foglalkozunk majd az új szabályozással. 

Nagy Csaba