Pótmunka és többletmunka a gyakorlatban

Gyakori gondot okoz a többletmunka és a pótmunka elkülönítése. Mikor, melyiket kell alkalmaznunk, melyiket számlázhatjuk le az ügyfélnek és melyiket kell saját költségünkre elvégeznünk?

A többletmunka és a pótmunka kérdése azért nem egyszerű, mert hétköznapi értelemben egymáshoz nagyon közel álló fogalmakat használunk jogilag egészen különböző helyzetekre. Ráadásul olyan feladatokat is idekeverhetünk, amiket nem lehet se pótmunkának, se többletmunkának nevezni. Ezek egyszerűen új megbízást jelentenek, vagy a meglévő szerződés tartalmi módosítását.

Mit takar akkor a pótmunka és a többletmunka a gyakorlatban?

Térkövezünk egy udvart, amikor szól a megrendelő, hogy maradt még kő bőven, mi lenne, ha a kerítésen kívül is leköveznénk egy kisebb területet. Ne a sárban kelljen parkolnia a kocsival akkor se, ha nem akar bejárni a garázsba. Vagy egy kisebb munkát, egy lakás hidegburkolását végezzük, s a tulajdonos kitalálja, hogy a megbeszélt konyha és előszoba mellett az erkélyt is rakjuk le járólapokkal. Ezeket a feladatokat pótmunkáknak nevezzük.

Más jellegű a feladat, de szintén a pótmunka fogalmába tartozik, ha a megrendelő úgy dönt, hogy változtatni akar a terveken. Bővítést csinálunk, egy plusz szobát építünk a házhoz. Még időben szól az ügyfél, hogy az eredeti tervek szerint túl sötét lenne a szoba, így tegyünk egy plusz ablakot a másik falra is. Itt csak az eredeti tervben szereplő bővítést végezzük el, csak máshogy, ami számunkra plusz költséggel is jár.

Egészen más a helyzet, ha kényszerből kell valami új megoldáshoz nyúlnunk. A szoba alapozásakor derül ki, hogy van egy régi szennyvízakna a területen. Ezt itt meg kell szüntetni, kell egy új kivezetést csinálni a konyhából érkező szennyvíznek a gerincvezetékhez. Ez elég sok munkával és jelentős költséggel jár. Ez a feladat sem szerepel a szerződésben. Ez mégis más, mint az előzőek, mert nem a megrendelő ötletei miatt kell elvégezni, hanem azért, mert enélkül a szobát sem lehetne megépíteni. Nem tudtuk, hogy ott van az akna, előre nem számolhattunk vele, de a feladatot meg kell oldani ahhoz, hogy a vállalt munkát elvégezhessük. Ezt többletmunkának nevezzük.

Többletmunka az is, ha valami szerepel ugyan a tervekben, de többet kell belőle elvégezni, mint amennyivel számoltunk. Alapozást végzünk, elvileg kemény, agyagos talajra betonozunk. Csakhogy kiderül, hogy korábban volt itt egy gödör, amit egészen laza homokkal töltöttek föl. Így végül majdnem kétszer annyi betont használunk, mint eredetileg terveztük. Ez is többletmunka: nem végzünk új feladatot, csak azt, ami a tervekben is szerepel. Csak többet kell csinálnunk ugyanabból.

Ezt mondja erről a törvény

A többletmunka és pótmunka fogalmát a Polgári törvénykönyvben találjuk meg pontosan kifejtve (2013. évi V. tv. 6:244 §). A Ptk. úgy fogalmaz, hogy a többletmunka a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, vagy olyan munka, amely nélkül a mű rendeltetés­szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. A többletmunkánál tehát nem merül fel utólagos igény a megrendelő részéről. Csak azt építjük, amire szerződtünk, csakhogy egyes körülmények miatt ebbe a tervezettnél több munkát kell befektetnünk. A többletmunkánál nincs mérlegelési lehetőségünk: azt el kell végezni, hiszen a többletként jelentkező probléma megoldása nélkül többnyire nem lesz elfogadható, nem lesz rendeltetésszerűen használható az épület.

Ezzel szemben a pótmunka az utólag megrendelt, különösen valamilyen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka. Kivitelezőként ezt akkor kell elvégeznünk, ha nem okoz számunkra aránytalanul nagy terhet. Ha leszerződünk egy lakás hidegburkolására, akkor pótmunkaként beleférhet, ha a megrendelő kéri a terasz járólapozását is. Fordítva már nem igaz: ha csak az erkély lelapozására szerződünk, akkor nem kérheti, hogy pótmunkaként csináljuk már meg a konyha és az előszoba burkolását is.

Pótmunka és többletmunka elszámolása

A pótmunka elszámolása egyszerűbb, mert az mindenképpen külön fizetendő. A pótmunka valamilyen új megrendelést jelent a meglévő szerződéshez képest. Egy olyan új elem, ami nem szerepelt az eredeti költségvetésben. Teljesen jogos, hogy ezt mindenképpen pluszban kell a megrendelőnek kifizetnie.

A többletmunka költségei azonban sok esetben a kivitelezőt terhelik. Ez attól függ, hogy az elvégzendő munkára egy összegben (átalányban) állapodtunk-e meg, vagy tételesen fogunk elszámolni a teljesítések alapján.

A kivitelező például egyik esetben készít egy költségvetést a bővítésre, s azt mondja, hogy a munkát mindent egybevéve 5,4 millió forintért fogja megcsinálni. A szerződésben ezt az 5,4 milliót nevesítik. Ekkor a többletmunka költsége őt terheli, nem kérhet plusz pénzt akkor sem, ha a tervezett egy nap helyett három napig tartott az alap betonozása. A vállalkozó azoknak a költségeinek a megtérítését kérheti, melyek a szerződéskötés idején nem voltak előre láthatóak. Ha a megbízásban szó sem volt a csatorna áthelyezéséről, akkor nem kell nekünk vállalni az ezzel járó plusz költségeket sem.

Egy másik kivitelező nem fix összegben állapodott meg megrendelőjével, hanem csak az egységárakat fixálták, s tételes elszámolásban egyeztek meg. Ebben az esetben a többletmunkára fordított idő is elszámolható.

Bele kell-e írni a szerződésbe?

A többletmunka nem jár a szerződés szerinti tartalom megváltoztatásával, így nem is kell azt módosítani.

A pótmunka esetén viszont más a helyzet, hiszen ez valami új elemet jelent, amiről korábban nem állapodtunk meg. Erről kell szerződésmódosítást, vagy kiegészítést is írni.

Mivel a kivitelezési szerződést írásban kell megkötni, így ragaszkodjunk az írásos formához a pótmunkák esetén is! Szóbeli utasítás vagy egyezség alapján ne dolgozzunk, mert nem lesz semmi, ami a munka tényleges megrendelését, az érte járó pénzre való jogosultságunkat igazolná. Utólag a megrendelő akár azt is mondhatja, hogy ő nem is kérte a terasz lapozását, csak utólag vette észre, hogy azt is megcsináltuk. S persze esze ágában sincs érte külön fizetni…. Pótmunkát tehát vagy az ügyfél írásos  megrendelésére csináljuk meg, vagy a pótmunka szükségességének az írásos elfogadása alapján!

Nagy Csaba

Hírdetés

Hirdessen nálunk!
Most 3 hirdetés mellé
1 -et ajándékba adunk!
KATTINTSON A RÉSZLETEKÉRT!
Megjelent új szakkönyvünk:
ÉPÍTŐIPARI SZERZŐDÉSEK
Mire figyeljünk, hogy ne bukjunk?

Kiadványaink