Előfizetői tartalom

Új építőipari szabványok – 2023. december – 2024. március

Építőanyagok és építés MSZ 4798:2016/4M:2023  Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon  MSZ 4799:2023  Ajánlás a cementek alkalmazására az MSZ 4798-hoz  MSZ EN 480-1:2023  Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Referenciabeton és referenciahabarcs a vizsgálatokhoz  MSZ EN 480-15:2023  Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek.…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »
egyéb

Új építőipari szabványok (2023. szeptember – november)

Építőanyagok és építés MSZ EN 607:2023  PVC-U-ból készült ereszcsatornák és tartozékok. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálat MSZ EN 197-6:2023 Cement. 6. rész: Újrahasznosított építőanyagokat tartalmazó cement MSZ EN 12152:2023  Függönyfalak. Légzáróság. Teljesítménykövetelmények és osztályba sorolás  MSZ EN 12153:2023  Függönyfalak. Légzáróság. Vizsgálati módszer  MSZ EN 14024:2023  Hőhíd-megszakításos fémprofilok. Mechanikai teljesítőképesség. Követelmények, igazolás és vizsgálatok a kiértékeléshez  MSZ…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »
Előfizetői tartalom

Új építőipari szabványok (2023. június – augusztus)

Építőanyagok és építés MSZ EN 303-5:2021+A1:2023  Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Terminológia, követelmények, vizsgálat és megjelölés  MSZ EN 13126-3:2023  Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Tolózárak, főként bukónyíló, először bukó és csak bukó vasalatok esetén MSZ EN 13200-4:2023 …

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »
Előfizetői tartalom

Új építőipari szabványok (2023. március – május)

Építőanyagok és építés MSZ CEN/TR 17621:2023  Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Műszaki teljesítőképességi kritériumok és előírások. MSZ CEN/TR 17622:2023  Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Megfelelőségértékelés. MSZ EN 1097-7:2023  Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: A kőliszt testsűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer. MSZ EN 16757:2023  Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozatok. A beton…

Bővebben

A bejegyzés eléréséhez Építő Élet Online megvásárlása szükséges.

Bővebben

Tovább »
szakma

Új építőipari szabványok (2022. szeptember – november)

Építőanyagok és építés MSZ EN 932-3:2022  Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és terminológia az egyszerűsített kőzettani leíráshoz  MSZ EN ISO 12241:2022  Épületgépészeti és ipari berendezések hőszigetelése. Számítási szabályok (ISO 12241:2022) MSZ EN ISO 29463-5:2022  Levegőben lévő részecskék nagy hatékonyságú szűrői és szűrőközege. 5. rész: A szűrőelemek vizsgálati módszere

Tovább »